Pro zadané slovo nebyly nalezeny žádné výsledky

Zpět

Výstava Grafika roku 2021 v Karolinu

Grafika roku a Cena Vladimíra Boudníka je nejrozsáhlejší a nejkomplexnější kulturní projekt zabývající se grafickým uměním a autorskou knihou. Každoročně v rámci celostátní výstavy prezentujeme výběr nejlepší současné umělecké grafické tvorby v České republice. Již 28 let zpřístupňujeme rozmanitou grafickou tvorbu napříč obory, technikami a generacemi, a to jak laické, tak odborné veřejnosti. Grafika roku je jedinečná platforma, která upozorňuje na vývojové tendence, propojuje studenty, akademiky, teoretiky a etablované umělce a umožňuje tak jejich přímý dialog.

Rozhraní

Autoportrét Václava Hollara podle obrazu Jana Meyssense zachycuje významného českého rytce a kreslíře s několika aspekty jeho tvorby, zde portrétu, krajiny a také zátiší, v tomto případě navíc i s pracovními nástroji. Symbolizuje tak některé situace, které jsou v případě grafiky velmi častým námětem. Život plný zvratů, který provází tohoto barokního umělce, zároveň připomíná nelehkost cest lidského osudu. Hledání míst a ztráta domova, snaha o definování vlastní identity, společenského a sociálního kontextu, ale také epidemie, války. I my se nacházíme v podivném čase rozhraní, který nás konfrontuje s řadou událostí, jejichž dění velmi nesnadno ovlivňujeme, ale ono ovlivňuje nás.

V této souvislosti je pozitivní zprávou, že i v současné době vzniká velké množství uměleckých děl, která reflektují společenské prostředí v odrazech vnímání včetně dalších přesahů. Je to zřejmé u většiny grafických prací, které poroty soutěže grafiky roku 2021 hodnotily. Ostatně mimořádný je také i počet 539 přihlášených děl. V kategorii autorská kniha je zřejmé, že i zde dochází k velmi zajímavým projektům, které pracují s osobitým výrazem, typografií a vizualitou. Možná ale do budoucnosti bude potřeba u této kategorie přesnější specifikace jako předpoklad hodnocení knih porotou.

Vzhledem k vysoké úrovni je v tomto ročníku uděleno 16 cen, včetně kategorií pro studentské práce. Právě u nich je zřejmé, že dochází k stále většímu používání nových technologii ve formě počítačové grafiky. Je otázka, zda nejde o určitý únik od klasických technik, které vyžadují složitější, ale i pomalejší postup, který by navíc limitoval výsledek.

O tematickém charakteru prací byla zmínka již na začátku. Ostatně se vše prolíná od minulého ročníku soutěže, který již byl poznamenán ztrátou větších osobních kontaktů umělců a omezením výstavních projektů. Přesto je zřejmé, že tyto okolnosti nebrání umělcům a studentům uměleckých škol v přínosném přístupu k oboru a v kvalitě uměleckých výpovědí.

V této souvislosti si dovolím citovat text Marka Sibinského k jeho oceněné práci „NO2ik“ v kategorii velký formát: „Vztah mezi tím, co očekávám a tím, co se děje, je napjatý, generuje momenty postfaktické, konfrontuje nás se zkušeností“.

Zdeněk Freisleben, předseda porot Grafiky roku 2021