Pro zadané slovo nebyly nalezeny žádné výsledky

Zpět

ART WEEK Liberec

10.5. 2019 - 17.5. 2019

I Liberec má svůj ART WEEK a diváci se jednou za rok mohou konfrontovat se současným uměním.
Festival rozvíjí téma AUTORSKÉHO RUKOPISU v současném umění. Umělci vědomě pracují se site-specific instalacemi nebo vhodným propojením a kombinováním již existujících objektů se svým okolím.

Společným momentem práce účastníků uměleckého festivalu je zájem o současné umění, které nenese znaky přímého řemeslného rukopisu umělce. Jinými slovy: umění, jehož formální charakter utváří použitá technologie, existující prefabrikované komponenty (ready mades) nebo dovednosti odborníků umělcem najatých. Umělecké dílo tak vzniká bez přímého manuálního zásahu svého tvůrce. Takový přístup dnes nalezneme v práci umělců zařazovaných například do kategorie konceptuálního umění, umění nových médií, digitálního umění, postinternetu ad. Mluvíme o odosobněném umění, jehož autor vedle počáteční myšlenky zajišťuje „pouze“ specifickou míru technologické kontroly. Na místo tradičních tahů štětce nebo sochařské modelace pozorujeme pokusy a přiznané fyzikální kompromisy pokoušející limity médií, přednastavených mentálních vzorců či profesí nutně neovládaných samotnými umělci. I přes programování podobného typu děl vytváří oproti tradičnímu řemeslnému pojetí specifický autorský záznam. (NE) DOTÝKAT SE – dnes znamená nejen tvořit, ale i hledat vlastní rukopis. Soustředěný zájem o samotnou metodu vzniku uměleckých děl dovoluje široké rozkročení se mezi různorodými typy současného umění, které již nespojuje jen médium malby, sochy či instalace, nýbrž samotná pozice autora. Zároveň lze sledovat současné možnosti propojení umění a techniky/vědy.

Zahájení festivalu současného umění ART WEEK LIBEREC 2019 proběhne 10. 5. 2019 od 17 hodin v Malé výstavní síni Liberec.

ART WEEK LIBEREC se koná za podpory Statutárního města Liberec. ART WEEK LIBEREC byl podpořen fondem malých projektů v Euroregionu Nisa v programu Spolupráce na podporu přeshraniční spolupráce mezi Českou republikou a Svobodným státem Sasko.

http://www.artweekliberec.cz/art-week-2019/

Obr. shora: Jan Měřička, Martina Machová