Pro zadané slovo nebyly nalezeny žádné výsledky

Zpět

AVZ zve na přednášky konané v rámci Týdne umění a Galerijního víkendu…

23. dubna v 17.00 (Ateliér Nových médií II, hlavní budova AVU, U Akademie 4, Praha 7)

Kurátorství s radikální empatiíveřejná přednáška Magdaleny Jadwigy Härtelova, M. A.

O bílých zdech, sociálně angažovaném umění, feminismus a úspěšné výstavě.

Termín kurátor pochází z latinského curare – pečovat, starat se. Jak a o co ale pečovat v profesi, která neustále balancuje mezi agendami instituce, diváka, umělce, uměleckého díla? Jak určit etiku prezentace uměleckých děl, za co jsme zodpovědní, když umisťujeme díla do prostoru? V přednášce Kurátorství s radikální empatií představí Magdalena Jadwiga Härtelova, současná kurátorka GAVU, teorii kurátorské péče jako celostní praxe. Probere některé ideologie, které definují současný výstavní prostor a umělecké instituce. Na příkladech bílých zdí, zastoupení umělců, výšky instalace obrazů, alokace rozpočtů, hierarchie instituce a dalších poukáže na více či méně viditelné systémy, které záměrného vylučování a nepřístupnosti. Na rozdílech mezi sympatií a empatií, zviditelňováním a uschopňováním, na teoriích „vycházení“ či „škodlivé podpory“ Härtelová demonstruje své metodiky kurátorství čerpající z postkoloniální teorie, intersekcionálního a spekulativního feminismu. Jako závěr pak zvažuje, jak by ve světle těchto teorií vypadala výstava považovaná za úspěšnou.
V rámci přednášky Härtelova také představí sérii výstav Poznámka k přístupnosti, která probíhala v GAVU v tomto uplynulém roce.
Přednáška Härtelové se neustále pohybuje mezi teorií a konkrétními příklady z praxe. Vyzývá všechny zúčastněné, aby nebraly nic jako dané a získaly zpět svoji představivost přiškrcenou normativními systémy. Kurátorství s radikální empatií nabízí jasné odpovědi, ale nezjednodušitelná řešení. Znalost teorie není nutná, vůle přemýšlet kriticky a vystoupit sám ze sebe je.
Po přednášce bude následovat diskuze, včetně otevřené debaty o proběhlé sérii Poznámka k přístupnosti.

Härtelova vystudovala současné kurátorství na California College of the Arts v San Francisku, kde také vedla dva galerijní prostory, The Orange Box a The Room. Nyní bydlí v Berlíně. V projektech, které jsou vždy silně komunitně orientované a vycházejí z institucionální kritiky, se věnuje především novým médiím, performanci a sociálně angažovanému umění. Mezi její dlouhodobé projekty patří Navajo Mountain Boarding School Project na Navajo rezervaci v Utahu, mezinárodní Mother Tongue Project s íránskou umělkyní Shaghayegh Cyrous, a Chorus projekt v Anchorage na Aljašce.

Přednáška je zdarma a otevřena veřejnosti. Pro zajištění přístupu pro lidi se sníženou pohyblivostí, prosím, kontaktujte předem blanka.cermakova@avu.cz.

26. dubna, 2019 / April 26th, 2019 (celodenní sympozium, od 11h / a day-long symposium, start at 11am), Aula AVU
Sympozium Poznámka k přístupnosti / Accessibility Note Symposium

Pro koho jsou galerie určeny a s kým se v nich nepočítá? Máme dost představivosti na to, abychom zformulovaly „odlišnou“ instituci?
For whom are gallery spaces made and who isn’t account for? Do we have the imagination to formulate a „different“ institution?

Key Note přednáška/lecture by White Pube (Zarina Muhammad & Gabrielle de la Puente) (UK)

Organizováno kurátorkou / Organized by curator Magdalena Jadwiga Härtelova jako součást /as part of GAVU (Gallery of Academy of Fine Arts)

s přednáškami, workshopy, panelovými diskuzemi, performancemi a otevřenými konzultacemi od/ with lectures, workshops, panel discussions, performances, and open seminars by:

Mothers Artlovers, COVEN BERLIN, Dávid Brna, Charles University Gender Audit team, Zuzana Jakalová, Hana Janečková, Kateřina Kolářová, Tamara Moyzes, Alma Lily Rayner, Ella Schoefer-Wulf, a další/ and more…

akce je zdarma a otevřená pro veřejnost / event is free and open to public
pro zajištění míst k sezení kontaktujte / to ensure seating contact blanka.cermakova@avu.cz po část akce bude k dispozici dětský koutek s dozorem/ a kids area with monitoring will be available for several hours of the symposium