Pro zadané slovo nebyly nalezeny žádné výsledky

Zpět

Cena EXIT – 9. ročník soutěže pro studenty českých a slovenských vysokých uměleckých škol

Fakulta umění a designu UJEP v Ústí nad Labem vyhlašuje 9. ročník soutěže pro studenty českých a slovenských vysokých uměleckých škol (se studijním programem Výtvarná umění).

Cena EXIT má charakter bienále a je otevřena pro studenty českých a slovenských vysokých uměleckých škol se studijním programem Výtvarná umění. Finálním záměrem soutěže je realizace projektů finalistů v Galerii Emila Filly v Ústí nad Labem, vydání katalogu k výstavě finalistů a poskytnutí stipendia pro vítěze soutěže (ve výši 30 000 Kč). Součástí ceny pro vítěze je i termín samostatné výstavy v Galerii G99 (Dům pánů z Kunštátu, Dům umění města Brna) v roce 2020.
O vítězi a finalistech rozhoduje komise složená ze zástupců českých a slovenských vysokých uměleckých škol a významných domácích i zahraničních kurátorů a teoretiků současného umění.

Cílem soutěže je pravidelné monitorování kvality přípravy studentů vysokých uměleckých škol, tendencí a priorit odrážejících bezprostředně pedagogické působení na těchto školách. V rámci závěrečné výstavy by se finalisté měli kromě realizace vlastního projektu pokusit vyrovnat s nároky konkrétního galerijního prostoru GEF, měli by komunikovat navzájem a také spolupracovat. Takto nastavené podmínky soutěže a realizace společné výstavy zdůrazňují principy vzájemného tvůrčího dialogu.

O vítězi a finalistech rozhodne odborná komise Ceny EXIT 2019 ve složení:
Jakub Adamec – umělec a kurátor, Plato Ostrava, ČR
Vlado Beskid – kurátor a teoretik umění, SK
Juraj Čarný – kurátor a teoretik umění, SK
Miroslav Hašek – vizuální umělec, ČR
Dorota Kenderová – kurátorka a teoretička umění, Východoslovenská galéria Košice, SK
Adéla Matasová – vizuální umělkyně, ČR
Helena Musilová – kurátorka a teoretička umění, Museum Kampa v Praze, ČR
Terezie Petišková – kurátorka a teoretička umění, Dům umění města Brna, ČR
Dana Sahánková – vizuální umělkyně, ČR

Harmonogram soutěže:
28. 1. 2019 – vyhlášení Ceny EXIT 2019
12. 4. 2019 – uzávěrka odevzdání projektů
29. 4. 2019 – 1. zasedání odborné komise, výběr finalistů soutěže
květen 2019 – zveřejnění výsledků na webu, dohodnutí realizace výstavy s finalisty
červen až srpen 2019 – realizace výstavních projektů finalisty, příprava katalogu k výstavě
4. 9. až 11. 10. 2019 – termín výstavy finalistů
2. 10. 2019 – 2. zasedání odborné komise, vyhodnocení vítěze, slavnostní vyhlášení vítěze za účasti odborné komise a křest katalogu v GEF v Ústí nad Labem
květen až červen 2020 – samostatná výstava vítěze Ceny EXIT 2019 v Galerii G99 (Dům pánů z Kunštátu, Dům umění města Brna)

Náležitosti přihlášených projektů:
– vyplněná přihláška (dostupná kliknutím na odkaz přihláška
– popis projektu (maximálně 2 strany A4)
– vizuální dokumentace projektu
– fotodokumentace dosud realizovaných projektů a prací (max. 10 snímků)
– CV ve tvaru: jméno / rok a místo narození / studia na VŠ (sestupně) / samostatné výstavy / skupinové výstavy

Vše v elektronické verzi zasílejte na E- mail:  cena.exit@gmail.com.

Více informací: http://fud.ujep.cz/exit/