Pro zadané slovo nebyly nalezeny žádné výsledky

Zpět

Ceny za tisk z hloubky – Lenka Falušiová – Prostor, čárový lept

Tisk z hloubky (speciální ceny za grafické techniky)

Cena společnosti Siemens

Kategorie dospělý autor

Lenka Falušiová za grafický list Prostor, čárový lept, velikost listu 605 x 880 mm

  • Členové poroty: Mgr. Zdeněk Freisleben, doc. MgA. Juraj Horváth, PhDr. Hana Larvová, Mgr. Barbora Kundračíková, PhD, doc. Mgr. A. Pavel Mrkus
  • Vyjádření poroty: Komise oceňuje autorčinu velice soustředěnou práci. Kvituje její dovednost, mistrné zvládnutí techniky, schopnost vyvážit poměr detailu a celku. Za výjimečné považuje také vysoce aktuální téma a způsob jeho reflexe.
  • Autorka uvádí: „Každá z mých grafik je obrazem vnitřního prožitku v krajině. Skalní zákoutí v Jesenických lesích, kde jsem vyrůstala, nebo větve stromu vynořující se ze tmy ke světlu. Grafika „Prostor“ je o limitech stínu a struktuře, která vytváří hmotu skal, obaluje ji a je jejím základem. Strukturální hra světla a stínu doprovázená tichem, které přechází v hluboké dunění. V samotě krajiny se učím vidět ostře do dálky, souznít s tepem přírody a dýchat v jejím rytmu. Čím více času věnuji těmto přírodním motivům, tím více do nich proniká bytnost místa a času. Fascinuje mne napětí mezi geniem loci a imagem loci. Jejich svorník nalézám ve věci, v kameni, stromu, květině, v každém živém organismu. Všemožné přízraky zrcadlící se ve skalních strukturách. Jejich dunivý šepot, provázen větrem a šuměním stromů, jakoby rozmlouval o stále neznámých pravdách. Jakoby člověk pohlédl sám sobě do tváře a samota ve skalách mu dala zakusit chuť věčnosti. Ale jen na chvíli, na pouhý oka-mžik…“
  • Nominováni na cenu v této kategorii: Jiří Hanuš – Cosmo IV, mezzotinta, velikost listu 500 x 694 mm, Eva Vápenková – Cittá invisibili, lept velikost listu 500 x 890 mm.

Foto popiska: Lenka Falušiová – Prostor, čárový lept, 2020, velikost listu 605 x 880 mm. Foto Dita Havránková

Rezervace díla: https://nadacehollar.cz/dilo/prostor/