Pro zadané slovo nebyly nalezeny žádné výsledky

Zpět

ČESKÁ KRESBA nová online platforma

http://ceskakresba.cz/

VÝSLEDKY ODBORNÉHO VÝZKUMU — DATABÁZE UMĚLCŮ, TEORETIKŮ,
GALERIÍ A MUZEÍ, VZDĚLÁVACÍCH INSTITUCÍ, ASOCIACÍ, FESTIVALŮ,
SOUTĚŽÍ, OPEN CALLŮ, KOMUNIT — INTERAKTIVNÍ VZDĚLÁVACÍ HRA

Původní doktorský disertační projekt Fakulty umění a designu Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem a Institutu kresby a grafiky, z. s.
fud.ujep.cz  ikgidp.com