Pro zadané slovo nebyly nalezeny žádné výsledky

Zpět

Emil Filla – Herakles zápasí s býkem

20.8. 2019 - 17.11. 2019

Národní galerie, Veletržní palác – Grafický kabinet, Praha 7
20.8.2019 – 17.11.2019

Komorní výstava Emila Filly (1882–1953) s podtitulem Herakles zápasí s býkem představuje malířovu grafickou tvorbu 30. a 40. let, cyklus Bojů a zápasů (1937) a album Herakles (1945), v níž se Filla utkává s běsy své doby v hlavní roli s řeckým mytologickým hrdinou Heraklem, jenž slovy básníka Františka Halase „zvolil si ctnost povinnosti a oběti“, aby bojoval proti útisku se samotným osudem.

Emil Filla patří k předním českým osobnostem první poloviny 20. století, vedle rozsáhlé umělecké tvorby, zahrnující kresbu, malbu, grafiku a plastiku, věnoval se také teorii výtvarného umění. Byl členem expresionistické skupiny Osma (1907) a inicioval založení Skupiny výtvarných umělců (1911), orientované ke kubismu, později jej volně oslovily mytologické náměty surrealismu.

V druhé polovině třicátých let, kdy v Evropě značně posílila agresivní nacistická ideologie, proniklo do Fillovy tvorby téma boje. Již během první světové války se Filla aktivně zapojil do zahraničního odboje v Holandsku, kde pobýval v letech 1914 až 1920. Byl si vědom bezprostředního ohrožení svobody a nutnosti obrany před tyranií, jež symbolicky vyjádřil postavou Herakla, syna smrtelné Alkmény a všemohoucího Dia, který se stal ústředním motivem grafického cyklu Boje a zápasy z roku 1937. V suché jehle, leptu a akvatintě ztvárnil zápas člověka s temnými mýtickými silami, jejichž poražením se rodí svoboda. Z antického mýtu o Heraklovi zobrazil strhující zápas Herakla s krétským býkem, s nemejským lvem, erymanthským kancem nebo Diomédovými koňmi, a pokračoval zápasy zvířat.

Byl jedním z prvních evropských umělců, varující před nebezpečím fašismu. Pablo Picasso (1881-1973) vstoupil ostře do veřejného prostoru monumentálním obrazem Guernica (1937), reagujícím na bomby svržené nacisty na baskické město ve španělské občanské válce. K aktuální politické situaci v rodné zemi se Picasso dále vyjádřil v karikatuře grafikou Sen a lež generála Franca (1937), zastoupené ve Sbírce grafiky a kresby NGP a představené na výstavě. České výtvarné prostředí zareagovalo na dané události bezprostředně již roku 1936. Jako důrazný společenský apel Filla začal vytvářet na téma bojů a zápasů nejen kresby a malby, ale také grafiky, volné sochy a reliéfy.

Emil Filla, jako výrazná osobnost české kulturní scény, byl zatčen gestapem hned na počátku války 1. září 1939 a převezen do koncentračního tábora v Dachau, záhy do Buchenwaldu. Ani zde však neztrácel víru v člověka, ve vítězství lidskosti nad válečným šílenstvím. Své filosofické kontemplace se mu během zajetí podařilo uchovat v textech, které vydal po válce pod titulem O svobodě (1947). Znovu se vrátil k motivu Herakla a vytvořil album suchých jehel doprovázených textem přítele Františka Halase. Tentokrát již pojatého jako memento hrdiny vítězícího bez ohledu na útrapy a strasti jeho boje.

Kurátorka: PhDr. Adriana Šmejkalová, Ph.D.