Pro zadané slovo nebyly nalezeny žádné výsledky

Zpět

Jaroslava Severová – Grafici živě

GRAFICI ŽIVĚ | Jaroslava Severová
beseda čtvrtek 21. 3. 2024 v 18:30 hod | Galerii Hollar (Smetanovo nábřeží 6, Praha 1).

Grafici živě
Nový besední cyklus v Galerii Hollar.
Jeden večer, jeden autor, živá prezentace práce, myšlenek, inspirací, tvůrčích souvislostí.

Přijďte se seznámit s autory SČUG Hollar jinak, než je v galerii obvyklé.
Jedinečná možnost spojit si výtvarné artefakty přímo s osobou autora, poznat jeho způsob
uvažování, nahlížení výtvarných problémů, technická řešení i mimooborové přesahy.
Přijďte poslouchat, dívat se, ptát se.

Cyklus besedních večerů bude probíhat v prostorách Galerie Hollar. Programová náplň
ale nemá vazbu na výstavní program galerie. Besední večery budou paralelním programovým
doplňkem, měly by přispět k živosti spolkového dění a přinést nový rozměr využití jedinečných
prostor spolkové galerie.
Kromě propagace grafiky jako oboru směrem ven by tato setkání měla přispět i k lepšímu
mezigeneračnímu poznání mezi členy Hollaru, nabídnout prostor pro kolegiální profesní
sdílení mimo stěny ateliérů a dílen.

Můžete se těšit na jedinečné zážitky při setkáních s umělci všech generací.
Večery moderuje Milan Starý.

Jaroslava Severová (1942) je česká grafička a pedagožka, vedoucí ateliéru oboru
„Grafická tvorba – multimédia“ na Univerzitě Hradec Králové.

Studovala na Akademii výtvarných umění v Praze (prof. J. Horník, V. Tittelbach, 1960 – 1966).
V letech 1992 – 2008 byla pedagogem na Institutu výtvarné tvorby Fakulty architektury ČVUT
v Praze a roku 1995 byla jmenována docentkou/AVU, Praha/. Od roku 2005 působí
na Pedagogické fakultě Univerzity Hradec Králové.

Od roku 2005 působí na Pedagogické fakultě Univerzity Hradec Králové.

Je členkou Sdružení českých umělců grafiků Hollar (od r. 1965) a Geometrie.

Její práce je zastoupena v mnoha českých i zahraničních galeriích.

Kromě jiných ocenění získala v roce 2005 Cenu Vladimíra Boudníka za osobitý
a nepřehlédnutelný podíl na rozvoji české grafiky.

Jaroslava Severová je od šedesátých let dvacátého století významnou postavou současného
českého umění. Její tvorba zahrnuje grafiku, malbu, objekty a instalace.

Od šedesátých let se Jaroslava Severová věnovala tradičním grafickým technikám leptu
a akvatinty. V devadesátých letech se jí otevřela nová, zásadní kapitola, spojená s jejím
tehdejším pedagogickým působením na Ústavu výtvarné tvorby Fakulty architektury ČVUT
v Praze. Tou kapitolou je počítačová grafika. Dodnes je to hlavní oblast jejího tvůrčího zkoumání,
při kterém spojuje nejsoučasnější přístupy s východisky platnými pro celou její tvorbu.