Pro zadané slovo nebyly nalezeny žádné výsledky

Zpět

Karolína Šulcová a Pavel Kytner – Přestup na cestu lesem a další přírodní spoje

Karolína Šulcová a Pavel Kytner
Přestup na cestu lesem a další přírodní spoje
15. 4. – 5. 6. 2022
Vernisáž 14. 4. v 18:00

Supervize: Maro Hajrapetjan

Nabízí se nám tu cesta do metra, ale co kdybychom šli tentokrát trochu jinudy?

Prolnutím tvorby dvou autorů, Karolíny Šulcové a Pavla Kytnera, vzniká nový obraz, o něco sytější a pestřejší krajina, než jakou ji od autorů lze běžně pozorovat. Vystavující se znají z prostředí Akademie výtvarných umění v Praze, vybírají si nápadně podobné motivy, což je sblížilo a motivovalo ke vzájemné spolupráci v rámci velkoformátových realizací zobrazující jejich tvůrčí dialog.

V díle jsou čitelné stromy Pavla Kytnera, který často pracuje s povahou jejich struktury. Kresebné průhledy v jeho námětech vytahují na povrch vztahy světla a barev a tak utváří dynamický celek protkaný stromovím. Domy Karolíny Šulcové jsou zdrojem večerního světla, něčí přítomnosti, kterou ale sleduje jen tiše z odstupu. Zajímá ji večerní čas spojený se ztišením se, umělé osvětlení, všudypřítomné přítmí, pocit intimity a soukromí.

Pro kolemjdoucí může být tak pohled na výstavu drobným vytrhnutím z prostoru typického pro pražské metro. Můžou tak na Karlově náměstí vystoupit a pocitově se skrze dílo přenést jakoby někam za město.

Výstava vzniká s podporou Domova sociálních služeb.