Pro zadané slovo nebyly nalezeny žádné výsledky

Zpět

LA FORME D’IMPRESSION – matrice jako projekt, artefakt či koncept v paměti počítače

Vážení,

srdečně vás zveme do Galerie Hollar na zahájení výstavy

LA FORME D’IMPRESSION

matrice jako projekt, artefakt či koncept v paměti počítače

ve středu 9. 11. 2022 v 17 h

~

Pavla Aubrechtová, Šimon Brejcha, Jana Budíková, Vladimír Gebauer, Jiří Hanuš, František Hodonský, Xénia Hoffmeisterová, Pavel Hora, Said Ismail, Zbyněk Janáček, Jarmila Janůjová, Ditta Jiřičková, Robin Kaloč, Jan Kavan, Bedřich Kocman, Jan Kocman, Markéta Králová, Matěj Lipavský, Ondřej Michálek, Pavel Piekar, Miloslav Polcar, Lubomír Přibyl, Zuzana Růžičková, Jaroslava Severová, Marek Sibinský, Aleš Svoboda, Jana Šindelová, Filip Trnka, Martin Velíšek, Lenka Vilhelmová

~

výstava potrvá do 4. 12. 2022
kurátorský tým: Miloslav Polcar, Jana Šindelová, Vilma Hubáčková
DOPROVODNÝ PROGRAM
* ST 16. 11. 2022 v 17 h | KOMENTOVANÁ PROHLÍDKA s kurátory, diskuse s autory
* ČT 24. 11. 2022 v 17 h | NÁVŠTĚVA LITOGRAFICKÉ DÍLNY ŽITNÁ s Filipem Trnkou / počet míst je omezen, proto prosíme všechny zájemce o včasné přihlášení se na katerina.markova@hollar.cz
Tisková matrice je základním pilířem grafického umění. V tradičním slova smyslu představuje součást tiskového procesu, mezistupeň mezi ztvárněním uměleckého návrhu přeneseného pomocí grafické techniky do tiskové desky a jeho výsledným otiskem. V souvislosti s výraznými technologickými proměnami, které probíhají v oboru grafiky od přelomu 20. a 21. století, se změnila také podoba matrice. Rozšířil se rejstřík používaných technik i materiálů. K výrobě matric se vedle tradičních materiálů, jakými jsou kov, dřevo a kámen, začaly používat ty nekonvenční, např. syntetické hmoty, recyklované suroviny anebo přírodní segmenty. S posunutím hranic grafického umění, s jeho prolnutím s různými druhy volného umění a také expanzí z dvojrozměrné plochy do prostoru se změnilo chápání samotného pojmu tiskové matrice. Na výstavách bývá stále častěji prezentována jako originální umělecké dílo, které doplňuje vystavené tisky. V některých případech je tato vazba překonána a matrice funguje jako samostatný artefakt. Je vystavena bez otisku, podobně jako obraz, sochařský objekt nebo instalace. Podstatnou změnu v uvažování o grafické matrici přinesly digitální technologie. Matrice se odpoutává s od své hmotné podstaty, má virtuální podobu, existuje jako koncept uložený v paměti počítače.
Výše zmíněné aspekty přemýšlení o grafických matricích zobecňuje historický francouzský termín „la forme d’impression“, který jako kdyby předjímal budoucí vývoj tiskové formy směrem k autonomii. Matrice není jenom hmotný objekt, ale také nositel informace a zdroj uměleckého působení na diváka.
(Vilma Hubáčková)