Pro zadané slovo nebyly nalezeny žádné výsledky

Zpět

Laureátem 29. Ceny Vladimíra Boudníka je Miloslav Polcar

Cena Vladimíra Boudníka je společenské ocenění výtvarníků za tvůrčí přínos české grafice, za přesvědčivý a výrazný soubor grafických děl objevného výrazu či formy bez časového a generačního omezení. Vedle významných a vývojem umění ověřených jmen chce poukázat na jedinečné a v tom smyslu i perspektivní tvůrčí výkony umělců mladší generace.

 29. laureátem Ceny Vladimíra Boudníka

za významný tvůrčí přínos v oblasti grafické tvorby,

za přesvědčivý a výrazný soubor grafických děl objevného výrazu či formy bez časového a generačního omezení

je Miloslav Polcar.

mikro dokument Miloslav Polcar

VIDEO POZVÁNKA

UDÁLOSTI V KULTUŘE 10.4.2024

Přestože Miloslav Polcar (*1947) studoval v ateliéru monumentální malby (VŠUP v Praze, Zdeněk Sklenář a Václav Menčík), rozhodl se pro grafiku, která se stala hlavní oblastí jeho tvůrčí činnosti. Mezi malířským školením a jeho grafickou tvorbou existuje vzájemná souvislost. V grafice preferuje velké formáty, klade důraz na výběr barev, kterým přisuzuje symbolický význam, dokáže vyjádřit plastickou modelaci objemu tvarů, ale také uplatnit uvolněný rukopis připomínající gestickou malbu. Polcarova grafická tvorba se vymyká tradičním kritériím tohoto oboru, pohybuje se na pomezí malby, kresby, grafiky a plastiky. Nezajímá ho možnost multiplikace díla při tisku, ale proces jeho utváření. Prvním krokem je fyzické zpracování matrice, např. rytím, řezáním, broušením apod. Vzniklou tiskovou formu využívá jednak jako východisko pro následný otisk, ale také jako samostatný hmotný artefakt, který se stává působivým exponátem na jeho výstavách. Grafický otisk dál upravuje pomocí různých technologických postupů a mechanických zásahů, čímž vzniká neopakovatelný originál. Grafické cítění kombinuje s taktilním vnímáním, což vede od dvojrozměrného k trojrozměrnému způsobu zobrazení.

Typickým rysem Polcarova rukopisu je vysoká míra abstrakce, projevující se v jeho tvorbě dvěma rozdílnými formálními přístupy. Je to jednak uzavřená forma založená na přesně vymezeném tvaru, který tvoří centrální motiv obrazu a oproti tomu stojí nefigurativní kompozice složená z čar, linií, bodů nebo skvrn volně rozmístěných na ploše. Uvedené pojetí vyplynulo z potřeby překročit sevřenost pevně ohraničených tvarů a uvolnit energii dál do prostoru. Umělec se tvůrčím způsobem vyrovnává s polaritou pojmů „hmota“ a „vědomí“ a těmto základním tematickým východiskům přizpůsobuje formální řešení díla. Oba principy rozvíjí ve své tvorbě víceméně paralelně. Zatímco prvnímu typu odpovídají robustní, zemité, hmotně působící díla, druhý způsob evokuje dojem odlehčení a éteričnosti. K uvolnění stylu došlo nejprve ve spontánních kaligraficky pojatých dílech a na tuto linii novým způsobem navazuje Polcarova novější tvorba.

Velkoformátové tisky, svitky a instalace navozují dojem éteričnosti a dematerializace. Dostává se v nich za hranice běžného vnímání a poznání viditelné reality. Zobrazuje skutečnost pociťovanou a tušenou. Intuitivně se dotýká základních otázek podstaty univerza. Uvažuje o pojmech „tvar“ a „prázdnota“, které se mu jeví jako vzájemně zaměnitelné ekvivalenty. Polcar se zde v rovině základních principů bezděčně přiblížil tradičnímu čínského malířství a způsobu myšlení. Jakoby abstrahoval to, co staří mistři tušové malby označovali jako “prostor umělecké imaginace“.

Cena Vladimíra Boudníka je prestižní ocenění za umělcův mimořádný přínos grafice. Cena byla doposud udělena Ladislavu Čepelákovi, Daliboru Chatrnému, Aleně Kučerové, Janu Kubíčkovi, Eduardu Ovčáčkovi, Janu Měřičkovi, Květě Pacovské, Michalu Cihlářovi, Marii Blabolilové, Jiřímu Anderlovi, Jaroslavě Severové, Lubomíru Přibylovi, Vojtěchu Kováříkovi, Zdeňku Sýkorovi, Mikoláši Axmannovi, Františku Hodonskému, Jiřímu Lindovskému, Oldřichu Kulhánkovi, Zbyňku Janáčkovi, Jindřichu Růžičkovi, Daliboru Smutnému, Karlu Malichovi, Josefu Hamplovi, Lence Vilhelmové, Ondřeji Michálkovi, Janu Vičarovi, Tereze Lochmann, Šimonovi Brejchovi a Miloslavu Polcarovi.

Akce probíhá pod Záštitou ministra kultury České republiky a hlavního města Prahy.

video pozvánka: https://youtu.be/B44HKwDsMOM

fcb: https://www.facebook.com/GrafikarokuCZ

instagram: Grafika roku a Cena Boudníka

Doprovodné programy a web: www.grafikaroku.cz