Pro zadané slovo nebyly nalezeny žádné výsledky

Zpět

Linie, světlo, stín

6.11. 2019 - 10.2. 2020

Výběr z mistrovských děl evropské grafiky a kresby 16. a 17. století

Ve znovuotevřeném Schwarzenberském paláci byly Sbírce grafiky a kresby vyhrazeny nové prostory pro výstavy z oblasti starého umění. Nahradily dosavadní Grafický kabinet ve druhém patře paláce, ve kterém byla po deset let představována umělecká díla na papíře v monograficky i tematicky koncipovaných výstavách.

Sbírka grafiky a kresby spravuje nejobsáhlejší fond Národní galerie Praha, který čítá více než 400 tisíc grafických listů, kreseb, alb, ilustrovaných knih atd. Z oblasti starého umění patří k pilířům sbírky německá a nizozemská grafika 16. století, rytiny a kresby rudolfínského manýrismu a mimořádná kolekce díla Václava Hollara. Některými pozoruhodnými pracemi je zastoupena italská renesanční kresba, cenný je také soubor italské grafiky 17. a 18. století. Sbírka samozřejmě opatruje jedinečná bohemika a významný je rovněž fond německé a rakouské kresby a grafiky 17. a 18. století.

Zahajovací výstava představí ve dvou etapách mistrovská umělecká díla renesance, manýrismu, baroka a klasicismu. V první etapě budou prezentovány mimo jiné grafické listy génia německé renesance Albrechta Dürera či kresby a rytiny jeho německých současníků a následovníků. Ze souboru italských kreseb 16. století bude představen například proslulý autoportrét Giuseppe Arcimbolda; z důvodu ochrany díla bude tato výjimečná kresba vystavena pouze v prvních šesti týdnech výstavy a poté nahrazena delikátními kresbami na pergamenu. Originálními náměty i precizním zpracováním jistě zaujmou kresby a rytiny nizozemského a rudolfínského manýrismu.

Ve druhé etapě výstavy v příštím roce budou představena převážně barokní díla.

Variabilita stylů, námětů, formátů i technik v tomto kurátorském výběru z mistrovských děl je rovněž pozvánkou a předznamenáním pestrého výstavního programu, který sbírka plánuje do Grafického kabinetu v příštích letech.

K výstavě byl vydán katalog v české a anglické verzi, který představuje díla prezentovaná na obou výstavních etapách a přibližuje také historii Sbírky grafiky a kresby NGP.

kurátorka: Petra Zelenková
spolupráce: Lenka Babická, Blanka Kubíková, Dalibor Lešovský, Alena Volrábová, Martin Zlatohlávek

Datum konání : 6.11.2019 – 10.2.2020
Místo konání: Schwarzenberský palác