Pro zadané slovo nebyly nalezeny žádné výsledky

Zpět

LITHO SYMPO ’19 v datech a odkazy na sdílené dokumenty

MEZINÁRODNÍ SYMPOZIUM SOUČASNÉ LITOGRAFIE
27‒30/04 2019, LITHO LITO Litoměřice, FUD UJEP Ústí nad Labem

 

Dear friends / milí přátelé,

I’m sending you the link for documents from
LITHO SYMPO ’19
INTERNATIONAL SYMPOSIUM OF CONTEMPORARY LITHOGRAPHY
27‒30/04 2019, Czech Republic
Including summaries of participating guests and institutions.
Hopefully you will be able to join us in the future.
Posílám Vám odkaz na sdílené dokumenty z letošního
LITHO SYMPO ’19
MEZINÁRODNÍ SYMPOZIUM SOUČASNÉ LITOGRAFIE
27‒30/04 2019, LITHO LITO Litoměřice, FUD UJEP Ústí nad Labem
Včetně stručné bilance zúčastněných hostů a institucí.
Snad se k nám budete moci v budoucnu také připojit.
 
LITHO SYMPO ’19 Pictures / Fotky, prezentace
LITHO SYMPO ’19 Media & Links (arcticles, video) / Média a odkazy (články, video)
LITHO SYMPO ’19 -TEMPO- Expo Basic Information / -TEMPO- Základní informace o výstavě
LITHO SYMPO ’19 Summary
The symposium was attended by around 70 participants from 4 European Union countries (Belgium, Czech Republic, Poland and Germany), 10 European universities of art: 1) Eugeniusz Geppert Academy of Art and Design in Wroclawꓼ 2) University of Rzeszówꓼ 3) Hochschule für Bildende Künste Dresdenꓼ 4) Faculty of Art and Design, Jan Evangelista Purkyne University, Ustí nad Labemꓼ 5) Art & Design Institut Pragueꓼ 6) Academy of Fine Arts Pragueꓼ 7) Sutnar Faculty, University of West Bohemia Pilsenꓼ 8) Faculty of Fine Arts, University of Ostravaꓼ 9) École Nationale Supérieure des Arts Visuels de La Cambre Brusselsꓼ 10) AP, Koninklijke Academie voor Schone Kunsten Antwerpen and equally important institutions: Steindruck München – Lithografiewerkstatt des Münchner Künstlerhauses, Embassy of the Kingdom of Norway in Prague, Petr Korbelar Lithography Studio, Lithography Studio in Říční Prague.
Many participants of the symposium stayed in Litoměřice for two to three days.
 
LITHO SYMPO ’19 v datech
Sympozium během jeho třídenního konání navštívilo kolem 70 účastníků ze 4 zemí Evropské unie (Belgie, Česká republika, Polsko a Německo), celkem z 10 evropských vysokých škol umění: 1) Akademie výtvarných umění ve Vratislaviꓼ 2) Univerzita v Řešověꓼ 3) Akademie v Drážďanechꓼ 4) Fakulta umění a designu Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labemꓼ 5) Art & Design Institut, Prahaꓼ 6) Akademie výtvarných umění v Prazeꓼ 7) Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara Západočeské univerzity v Plzniꓼ 8) Fakulta umění Ostravské univerzityꓼ 9) Národní škola výtvarných umění La Cambre v Bruseluꓼ 10) Královská akademie výtvarných umění v Antverpách a neméně významných institucí: Steindruck München – Lithografiewerkstatt des Münchner Künstlerhauses, Velvyslanectví Norského království v Praze, Litografická dílna Petra Korbeláře, Litografická dílna v Říční ulici ad.
Mnozí účastníci sympozia se v Litoměřicích zdrželi dva až tři dny, k dojíždění na UJEP v Ústí nad Labem použili převážně veřejnou dopravu.
Have fun! / Příjemnou zábavu!
We stay in touch / Zůstáváme v kontaktu
MgA. Lenka Kahuda Klokočková, MA