Pro zadané slovo nebyly nalezeny žádné výsledky

Zpět

Mapa světa Karla Teigeho

14.3. 2019 - 1.5. 2019

Galerie umění Karlovy Vary, Goethova stezka 6
14. 03. 2019  – 1. 05. 2019

Výstava prezentuje Karla Teigeho (1900–1951) jako výtvarného teoretika, organizátora, umělce, typografa a vůdčí osobnost evropské avantgardy. Jedna část představí Teigeho vlastní umělecká díla od raných počátků až po surrealistické koláže s erotickým nábojem, druhá část pak výběr malířských děl Tvrdošíjných, Devětsilu či Skupiny surrealistů v ČSR, tedy umělců, jejichž tvorbě se Teige teoreticky věnoval.

Výtvarný teoretik a kritik, organizátor, umělec, typograf, editor a překladatel Karel Teige (1900–1951), jehož totalitní režimy uvrhly do klatby, je dnes uznáván nejen jako tvůrce mezinárodně proslulých surrealistických koláží, ale také především jako vůdčí postava evropské avantgardy. Karel Teige patřil k největším vzdělancům své doby. Jeho inteligence, charisma či zanícenost fascinovaly již jeho současníky, od nichž se mu dostalo označení „kapitána avantgardy“. Teoretická vytříbenost a odvaha jeho programové estetiky zasahující téměř do všech tvůrčích oborů (malířství, architektura, typografie, fotografie, film, literatura, divadlo) z něj učinily iniciátora nového umění. Inovace a modernost spolu s idejemi revoluční proměny lidské společnosti představovaly základ jeho filozofie. Karel Teige nikdy nepřestal vystupovat jako vášnivý obhájce moderního umění, protože neochvějně věřil v jeho schopnost humanizovat svět dvacátého století. Osobnost Karla Teigeho nejlépe reprezentuje vývoj meziválečné avantgardy v linii od proletářského umění, přes program poetismu a konstruktivismu až k surrealismu. Teige inicioval vznik Devětsilu i Skupiny surrealistů v ČSR. Díky jeho aktivitám a kontaktům s Le Corbusierem, Bretonem či Marinettim se Československo ve 20. – 30. letech stalo intelektuální spojnicí mezi západem a východem. Výstava „Mapa světa Karla Teigeho“ představuje v jedné části výběr z Teigeho vlastního uměleckého díla, a to od raných počátků jeho výtvarné aktivity, ovlivněné zejména příkladem skupiny Tvrdošíjní, přes poetismus k několika ukázkám surrealistických koláží. Výstava připomíná také jeho přínos v oblasti typografie a knižních úprav. Druhá část výstavy prezentuje výběr děl členů Devětsilu, Skupiny surrealistů v ČSR a seskupení autorů kolem sborníků Znamení zvěrokruhu – inspirační témata Teigeho teoretických prací. Obrazy členů skupiny Tvrdošíjní představují hlavní umělecké osobnosti předcházející generace, reprezentativně jsou pak zastoupeni i autoři poetického a surreálního proudu českého umění (Šíma, Toyen, Štyrský, Muzika, Tikal, Medek). Výstavu tvoří šedesátka děl od 16 galerijních i soukromých zapůjčitelů, doplněná řadou fotodokumentačních materiálů. Výstavní projekt finančně podpořilo Ministerstvo kultury ČR.

Obr.: František Muzika, Zátiší s listem, 1932