Pro zadané slovo nebyly nalezeny žádné výsledky

Zpět

Marek Macek – Anodonta

19.9. 2019 - 10.11. 2019

Galerie výtvarného umění v Náchodě, Kabinet kresby, grafiky a fotografie
19/09 – 10/11. 2019

Marek Macek se ve své volné tvorbě systematicky zabývá průzkumem digitálního prostředí, s jehož zdánlivě neomylným systémem céleně manipuluje. Algoritmus -zdrojový kód převádí do vizuálního a akustického jazyka a s pomocí řízené odchylky jej narušuje za účelem vytvoření výsledného díla. Využití charakteristických vlastností vlnění, které je společné oběma způsobům uměleckého vyjádření, a vnější zásah do světa digitálních dat jsou tak způsobem tematizace samotného média, jehož možnosti autor rozšiřuje i neguje.