Pro zadané slovo nebyly nalezeny žádné výsledky

Zpět

Mezinárodní den muzeí 2019 Praha a XV. ročník Festivalu muzejních nocí

18. května proběhně Mezinárodní den muzeí, do kterého se každoročně zapojují muzea po celém světě.
Tématem Mezinárodního dne muzeí pro rok 2019 jsou Muzea jako centra kultur. Budoucnost tradice.

Muzea vytvářejí a spravují rozsáhlé sbírkové fondy a jejich úkolem je uložené předměty zkoumat a zprostředkovávat veřejnosti. Hledání nových cest interpretace uchovávaného kulturního dědictví je hlavním úkolem muzeí. Muzea procházejí neustále rozvojem. Při zachování svého základního poslání – sbírání, ochrana, výzkum, prezentace a komunikace – muzea mění své způsoby práce, hledají cesty ke společnosti, inovativní způsoby řešení současných sociálních problémů a konfliktů. Muzea mohou obhajovat a zmírňovat globální problémy a snažit se proaktivně čelit výzvám dnešní společnosti. Jako instituce v centru společnosti mají muzea možnost navázat a rozvíjet dialog mezi kulturami, hledat cesty k porozumění minulosti, přítomnosti a definovat udržitelnou budoucnost. Muzea jsou stále interaktivnější, zaměřené na diváky, orientované na komunitu, flexibilní, přizpůsobivé a mobilní. Staly se kulturními centry fungujícími jako platformy, kde se kreativita kombinuje se znalostmi a návštěvníci je mohou spoluutvářet, sdílet a komunikovat.

Téma Mezinárodního dne muzeí je totožné s tématem 25. generální konference ICOM, která se bude konat v japonském Kjótu 1.–7. května 2019. Zúčastní se jí více jak 3 000 muzejních profesionálů a odborníků z různých zemí a odlišných prostředí.

Mezinárodní rada muzeí (ICOM) ustanovila Mezinárodní den muzeí v roce 1977 s cílem upozorňovat širokou veřejnost na roli muzeí v rozvoji celé společnosti. Koná se kolem 18. května, kdy řada muzeií nabízí události a aktivity, ať už v rámci jednoho dne, víkendu či celého týdne. Cílem je setkat se v muzeu na základě hesla „Muzeum je významný prostředek kulturní výměny, vzájemného obohacování kultur a rozvoje vzájemného porozumění, spolupráce a míru mezi národy“. Každoročně roste počet muzeií po celém světě, které se zapojují do Mezinárodního dne muzeí, v roce 2017 se ho účastnila na 36 000 muzeí ve 157 zemích.

V České republice je oslava Mezinárodního dne muzeí tradičně spjatá s pořádáním muzejních nocí a vyhlašováním ceny Gloria musaealis, v rámci níž Český výbor ICOM uděluje zvláštní cenu. První muzejní noc proběhla 5. června 2004 zároveň v Praze a v Brně. V Praze muzejní noc organizovalo Národní muzeum ve spolupráci s Asociací muzeí a galerií a návštěvníci měli možnost navštívit 19 muzeí a galerií. Ve stejný večer muzejní noc pořádala Moravská galerie v Brně. Úspěch akce inspiroval další instituce. Od té doby se muzejní noci u nás pořádají pravidelně a účastní se jich stovky muzeí a statisíce návštěvníků.

V rámci Mezinárodního dne muzeí a galerií pořádají některá pražská muzea den otevřených dveří a je tedy možné je navštívit zdarma (případně mají snížené vstupné).

Na Mezinárodní den muzeí, který od roku 1977 každoročně připadá na 18. května navazuje jubilejní XV. ročník Festivalu muzejních nocí, který  bude probíhat ve dnech 17. května až 8. června 2019!

Více: https://www.prague.eu/cs/detail-akce/22227/mezinarodni-den-muzei

https://goout.net/cs/praha/