Pro zadané slovo nebyly nalezeny žádné výsledky

Zpět

Miloš Šejn – Rokle a zahrady

Miloš Šejn
Rokle a Zahrady

Na předposlední výstavě letošního roku představuje Galerie Petr Novotný malby
Miloše Šejna. Je to jeho první představení v této galerii.
Miloš Šejn se narodil roku 1947 v Jablonci nad Nisou. V roce 1975 absolvoval
filosofickou fakultu University Karlovy v Praze (výtvarná výchova – Doc. Zdeněk Sýkora,
dějiny umění a estetika – prof. Petr Wittlich, Doc. Miloš Jůzl). V roce 1976 získal
doktorát filozofie, v roce 1991 byl jmenován profesorem malířství. V letech 1990 – 2011
působil jako vedoucí pedagog intermediálního ateliéru na Akademii výtvarných umění v
Praze a jako hostující pedagog na Akademiích v Aix-en-Provance, Carraře, Haagu,
Ljubljani, Stuttgartu a Vídni. V současnosti přednáší na Art & Design Institutu v Praze. Od
svých pěti let žije v Jičíně.
Tato výstava představuje autorovo rané malířské dílo, obrazy od poloviny
sedmdesátých let do počátku let osmdesátých. Jsou to obrazy krajin, ať už přírody
člověkem nedotčené či krajiny lidmi kultivované. Plátna tvoří větší celky, znázorňující
často stejná místa v různé denní či roční době, v různě pojaté barevnosti, jsou to
zejména témata roklí, dolů, rybníků, skal a zahrad. Obrazy jsou malované většinou
přímo v plenéru, a to hlavně v okolí malířova bydliště Jičína, ale i jinde. Tyto olejomalby
nebyly od 80. let samostatně vystavené a pro mnohé tak budou jistě příjemným
překvapením.
Autor k výstavě uvádí: „Jak vystavět obraz. Stojím, svět okolo. Doteky barev pijí
prostor a v balvanech krok za krokem vrší vizi do okamžiku těsně před odkvětem“.
Miloš Šejn se na této výstavě představuje jako malíř, působí však často i jako
fotograf, konceptuální umělec, performer, který svou práci vždy nějakým způsobem
vztahuje k přírodě. Jsme rádi, že můžeme upozornit i na tuto ranou fázi jeho tvorby,
doposud nepříliš známou, nicméně velmi pozoruhodnou.
Na tuto výstavu navazuje další výstava maleb Miloše Šejna, kde budou
představeny jeho obrazy s figurální tématikou, vzniklé stejně jako jeho cyklus krajin od
poloviny sedmdesátých do začátku osmdesátých let.

Miloš Šejn /Rokle a Zahrady
5. října – 5. listopadu 2022
Galerie Petr Novotný, Heřmanova 35, Praha 7
Otevřeno úterý – pátek 12 – 18 hod.,
sobota po domluvě na tel. 608862324
Vernisáž ve středu 5. října v 18 hod. za osobní účasti autora