Pro zadané slovo nebyly nalezeny žádné výsledky

Zpět

NOVÝ DIALOG / NEW DIALOGUE / VLADIMIR BOUDNIK

Projekt “ Nový dialog “ je video instalace, odkazující na práce Vladimíra Boudníka, které tak digitální formou posouvá do nové roviny dialog mezi divákem a původním odkazem Boudníkovy práce. Principy vizuální asociace a strukturální grafiky jsou zde prezentovány novými možnostmi a technologiemi.

Video projekce k výstavě Grafika roku 2018 a Cena Vl. Boudníka v Obecním domě v Praze
04/27 únor 2019

/

The „New Dialog“ project is a video installation, referring to Vladimir Boudnik’s work. This moves digitally to a new level of dialogue between the viewer and the original link of Boudnik’s work. The principles of visual association and structural graphics are presented here with new possibilities and technologies.

Video projection to the exhibition Graphic Art of the Year 2018 and The Vl. Boudnik Award in the Municipal House in Prague 04/27 February 2019
Authors: Nastasia Grigorieva, Mariia Reshetova

https://www.youtube.com/watch?v=l1jkSJoRyt0