Pro zadané slovo nebyly nalezeny žádné výsledky

Zpět

Od Gondwany po Sula Sgeir / Gabriela Nováková

13.4. 2019 - 17.6. 2019

Muzeum Chodska v Domažlicích, Galerie bratří Špillarů
13. 4. – 17. 6. 2019

Mapy jsou jedním z témat, kterým se Gabriela Nováková zabývá ve své volné výtvarné tvorbě už řadu let. Výstava v Galerii bratří Špillarů představuje několik mapových souborů i samostatných map. Jsou zde vystaveny mapy a plány měst nebo jejich částí, mapy krajin, ostrovů i planet. Ožívají v nich různorodé světy, reálné i imaginární, jasně definované i tušené. Autorka nás provází vrstvami času od pradávné tajemné minulosti naší planety až po současnost. Vytváří příběhy odehrávající se v rozlehlém geografickém i časovém prostoru, od prakontinentu Pangey a její části Gondwany, až po nepatrný skotský ostrůvek Sula Sgeir.