Pro zadané slovo nebyly nalezeny žádné výsledky

Zpět

R.I.P. Emanuel Ranný

Zemřel Emanuel Ranný, grafik, malíř.
Černou čarou kreslil Emanuel Ranný světlo, každodenní život, vesmír i černočernou tmu. V posledních letech pracoval na bibliofiliích k Hilského překladům Williama Shakespeara. Opustil nás ve věku 79 let.
Emanuel Ranný se narodil 3. února 1943 v Brně. Vstudoval obor malba na Vyšší škole uměleckého průmyslu v Brně. Od roku 1965 pracoval jako propagační výtvarník v třebíčské továrně na výrobu textilních strojů. V roce 1965 vznikají první suché jehly s tematikou židovské čtvrti v Třebíči a krajiny u Ptáčova. Jeho výtvarnému cítění od počátku nejlépe vyhovovala suchá jehla. Zvolil si tak techniku, která byla blízká celé řadě mistrů české grafiky, např. F. Tichý, K. Lhoták, F. Gross a další. Ranný jen příležitostně zkoušel jiné technické postupy (mezzotinta). V roce 1981 byl zasažen nečekanou smrtí svého bratra Michala, opustil místo v továrně a začal se věnovat volné grafice. Důležitou oblastí díla Emanuela Ranného tvoří ilustrace, bibliofílie a volné grafické listy inspirované poezií (Jan Skácel, Ivan Diviš, Ludvík Kundera, Edgar Allan Poe). V průběhu 80. let narůstá množství grafických listů a také se stále zvětšuje formát a rozšiřuje umělcův inspirační okruh. Od roku 1982 pravidelně navštěvuje Dalmácii, jejíž krajina ho okouzlila. V průběhu 90.letech se grafik navrací ke Skácelově poezii. Vedle suché jehly, kterou si tiskl sám, si oblíbil i litografii, kterou se začal zabývat v roce 1988. Litografie mají střídmou barevnost a kresba je v rovnováze s narůstajícím malířským cítěním. Emanuel Ranný soustředěně pracuje v ústraní třebíčského ateliéru. Zúčastnil se mnoha přehlídek grafiky v nejrůznějších koutech světa a získal řadu mezinárodních ocenění ( např. Intergrafik 94 v Katovicích).
Videodokument
https://www.emanuelranny.com/videodokument/