Pro zadané slovo nebyly nalezeny žádné výsledky

Zpět

Renáta Fučíková: Příběhy / Stories

12.4. 2019 -

Galerie Villa Pellé, Pelléova 91/10, Praha 6

Výstava STORIES naší přední ilustrátorky Renáty Fučíkové nabídne od 12. dubna v Galerii Villa Pellé magický a pestrý pohled na fakta i mýty našich dějin i vhledy do každodennosti. Příběhy v podání autorky, proslulé u nás i v zahraničí zejména dětskými autorskými knihami, se budou v komplexních celcích i drobných detailech snažit odpovědět na otázky, které si pod dotekem fantazie někdy pokládá každý z nás.

Výstava, Stories v Galerii Villa Pellé, má za cíl představit dílo Renáty Fučíkové formou výběrové retrospektivy, zaměřit se na klíčové body její práce posledních třiceti let a funkčně je propojit s mimořádným didaktickým potenciálem, kterým autorčino dílo disponuje. Vedle stěžejního důrazu na Prahu výstava zohlední prolínání osudů významných osobností českých i světových dějin s akcentem na příběhy všedních dnů. Výstavní projekt je z toho důvodu koncipován jako interaktivní instalace, která vyžaduje nejen pozorného diváka, soustředěného na celek i jemný detail, ale nabízí rovněž možnost pochopit příběhy minulosti, stejně tak jako pomoci k pochopení příběhů dneška pomocí znalostí konotací a společenských hodnot. Autorčin lehce archaický výpravný realismus je ideální nosnou plochou pro názorný, vzdělávací výklad, vhodný pro široké spektrum divácké veřejnosti. Práce Renáty Fučíkové jsou připomínkou společné dějinné zkušenosti, aktualizují myšlenkovou základnu, z níž vyrostla evropská civilizace ‒ ilustrují jednak klíčové vývojové pohyby, jednak život zásadních postav historie napříč víc jak tisíciletým vývojem českých zemí i Evropy.

Ve Ville Pellé Renáta Fučíková představí retrospektivní expozici, která představí klíčová díla posledních třiceti let, s důrazem na autorčinu vazbu na historickou, magickou i fantaskní Prahu, s níž je svázána životem i prací. Výstava bude pojata jako interaktivní procházka, v níž se návštěvník setká s Prahou Franze Kafky v reálně ztvárněném výjevu ze života Řehoře Samsy, slavnými postavami českých dějin od Konstantina a Metoděje či Ludmily, přes Karla IV., Jana Ámose Komenského až po Antonína Dvořáka nebo T. G. Masaryka. Součástí expozice budou i zákoutí s úryvky z pohádek Hanse Christiana Andersena, Čínských pohádek, Bruncvíka, Letopisů Narnie, Dvou roků prázdnin i prvními autorčinými kresbami. Návštěvníci poznají pravěk, starověk i středověk Evropy. Zaujmou jistě příběhy českých knížat a králů i obrazy z Nového i Starého zákona nebo zpracování témat starých českých a moravských pověstí. Součástí budou filmové projekce, stůl s kompletní knižní produkcí, nabízející možnost zalistovat si dějinami i možnost usednout na královský trůn Otce vlasti či za pracovní stůl TGM a pořídit si “vladařská” selfie.

K výstavě organizátoři připravili výjimečně bohatý doprovodný program plný tvůrčích dílen pro školy, děti i rodiče, komentovaných prohlídek či besed. Kompletní program a další podrobnosti naleznete na našem webu a na sociálních sítích Villa Pellé, či prostřednictvím newsletteru, k jehož odběru se můžete přihlásit, aktuální program k výstavě můžete vidět hned v bočním panelu.