Pro zadané slovo nebyly nalezeny žádné výsledky

Zpět

Rössler, Sudek, Funke- Průkopníci moderní české fotografie

20.7. 2019 - 15.9. 2019

Galerie výtvarného umění v Havlíčkově Brodě, Havlíčkovo náměstí 18
20. 7. – 15. 9. 2019

Výstava představuje tři české fotografy, jejichž jména jsou spojena s počátky moderní české fotografie a jejichž inovativní přístupy k fotografické tvorbě jsou zcela srovnatelné s předními světovými fotografy, jako byli např. Man Ray, Laszlo Moholi- Nagy, Alexander Rodčenko aj. Pro všechny tři autory je společným jmenovatelem naprostá fascinace fotografií a procesem jejího vzniku. Každý z nich však vyznává odlišné principy práce a má jiné fotografické vidění.
První část výstavy zaujímají práce Jaromíra Funkeho, původem kolínského fotografa, jehož největší přínos tkvěl v prosazování principů umělecké avantgardy v české fotografii ve 20. letech 20. století, její interpretace na mezinárodním poli a jejím teoretickém a pedagogickém ukotvení. Výběr děl vychází z autorovy velké inspirace moderní a průmyslovou architekturou, zejména Kolína a okolí. Funkeho přítelem byl rovněž „Kolíňák“, Josef Sudek. Jeho fotografické vidění je naprosto ojedinělé v rámci společnosti českých fotografů. Od piktorialismu přešel přes moderní reklamní fotografii opět ke klasickému fotografickému vyjádření, využívaje přitom denní světlo, náladu okamžiku, pracujíc v druhé dekádě svého života víceméně prostřednictvím kontaktních otisků. Výběr z jeho obrovské pozůstalosti je zúžen na ryze intimní snímky z atelieru a dvorku, respektive zahrady přítele architekta Rothmayera. Třetím vystavujícím je rodák z Vysočiny, z nedalekého Smilova, Jaroslav Rössler. Fotograf, jehož jméno má světový zvuk, ale v českém prostředí bylo jeho dílo zhodnoceno až teprve na konci 60. let 20. století. Byl mistrem fotografického experimentu a jeho tvorba v sobě nese prvky tehdejších progresívních uměleckých avantgardních směrů, především konstruktivismu. Rösslerovy fotografie jsou v Havlíčkově Brodě vystaveny vůbec poprvé.
Výstava byla zrealizována ve spolupráci s Regionálním muzeem v Kolíně a rodinou Jaroslava Rösslera.