Pro zadané slovo nebyly nalezeny žádné výsledky

Zpět

SAMETOVÁ VÝSTAVA – Výstava o hledání svobody před třiceti lety i dnes

23.10. 2019 - 29.11. 2019

Galerie Emila Filly v Ústí nad Labem, Jateční 49
23. 10. — 29. 11. 2019

Projekt připravený pro Galerii Emila Filly a nazvaný Sametová výstava pořádá Fakulta umění a designu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně jako připomínku událostí spojených listopadovými dny v roce 1989, které otevřely cestu k demokratizaci tehdejší československé společnosti. V rámci tohoto projektu jsou ve vzájemné komunikaci divákům prezentována umělecká díla, která vznikala právě v tomto období a aktuální umělecké realizace mladých autorů, které reaguji na otázky spojené s problematikou svobody a zodpovědnosti a lze je chápat jako zamyšlení nad hodnotami integrálně spojenými s cíli studentského hnutí před třiceti lety. Umělecká díla jsou přitom na půdorysu výstavy rámována historickým kalendáriem roku 1989 a rovněž různorodými dobovými dokumenty odrážejícími některé jeho klíčové události, jejichž výběr provedl ředitel Archivu města Ústí nad Labem Petr Karlíček.

Mezi artefakty přibližujícími kulturní i společenskou atmosféru přelomu osmdesátých a devadesátých let minulého století je možné se setkat s autory místními, kteří se již tehdy pohybovali na umělecké scéně v Ústí nad Labem a rovněž tvůrčími osobnostmi reprezentujícími nastupující generaci českého umění, která se později významným způsobem prosadila v domácím i mezinárodním kontextu. Tematické ale také formální rozvrstvení dobových uměleckých výpovědí pokrývá základní proudy spojené s obdobím devadesátých let, přičemž vyrůstá z odhodlané spřízněnosti volbou. Ve vzájemných souvislostech potom tyto dnes již „historické“ artefakty zpřítomňují charakter tehdejšího nezávislého a progresivního uměleckého názoru a zároveň především ve fotografických realizacích také zprostředkovaně odkazují k samotnému vizuálnímu charakteru tehdejší společnosti.

Vystavující: Jiří Bartůněk, Pavel Beneš, Jiří Černický, Jiří David, Ibra Ibrahimovič, Lukáš Jasanský a Martin Polák, Alžběta Kočvarová a Pavel Matoušek, Zdena Kolečková, Pavel Kopřiva, Martin Krupa, Petr Mička, Miloš Michálek, Barbora Müllerová, Jaroslav Prášil, smějící se bestie, Zdeněk Svejkovský