Pro zadané slovo nebyly nalezeny žádné výsledky

Zpět

TEMPO — Mezinárodní multimediální výstava projektů Semináře současné litografie FUD UJEP Ústí nad Labem

19.9. 2019 - 20.10. 2019

TEMPO — Mezinárodní multimediální výstava projektů Semináře současné litografie Fakulty umění a designu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem > LITHO SYMPO ’19
19. 9.–20. 10. 2019

vernisáž 18. 9. 2019 v 17.30 h, performance Kryštof Vitner, DJ after party

Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích, p. o., Galerie Gotické dvojče, Jezuitská 241/12a, Litoměřice

Mikoláš Axmann, Adéla Bierbaumer, Koenraad Claes, Peter Hofmann, Franz Hoke, Małgorzata Józefowicz, Lenka Kahuda Klokočková, Bedřich Kocman, Jan Kocman, Petr Korbelář, Iva Krupicová, Josef Málek, Ester Polcarová, Monika Rašková, Martin Raudenský, Marek Sibinský, Anna Trojanowska, Kryštof Vitner
a další
studenti / pedagogové / profesionální tiskaři:
Akademia Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu, Art & Design Institut v Praze, École Nationale Supérieure des Arts Visuels de La Cambre Bruxelles, Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara Západočeské univerzity v Plzni, Fakulta umění a designu Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem, Fakulta umění Ostravské univerzity, Hochschule für Bildende Künste Dresden, Koninklijke Academie voor Schone Kunsten Antwerpen, Litografická dílna Petra Korbeláře, riesa efau. Kultur Forum Dresden, Steindruck München – Lithografiewerkstatt des Münchner Künstlerhauses, Uniwersytet Rzeszowski

kurátoři:

Lenka Kahuda Klokočková, za SGVU Jan Brodský a Michaela Ottová

doprovodné programy :
ST 25. 09., 10.00
komentovaná prohlídka

ST 2. 10., 10.00
ukázka litografie v dílně LITHO LITO

ST 9. 10., 10.00, 17.30
komentovaná prohlídka

ČT 17. 10., 17.30
koncert l’arrache-coeur , dernisáž

www.galerie-ltm.cz
http://gotickedvojce.eu
https://litholito.com