Pro zadané slovo nebyly nalezeny žádné výsledky

Zpět

THE EARTH → Current Way of Living

4.12. 2019 - 18.1. 2020

Galerie Emila Filly, Jateční 1588, Ústí nad Labem
4. 12. 2019-  18. 1. 2020

Projekt se zabývá časem jako entitou, k čemuž zkoumá vztahy, které spojují člověka s jeho prostředím v souvislosti s post-humanistickým diskurzem a kritickou teorií. Umělecká díla řeší problémy reálného života – znečištění vzduchu a vody, strategie udržitelnosti, problémy s potravinami nebo nové pohledy na život zvířat a rostlin – aby poukázala na nápadně přehlížené pohledy v našem světě. A také na proces postupné změny, která se neodehrává jen v přírodě. Výstava “Země” zkoumá základní problémy ovlivňující zejména působení životního prostředí na lidstvo a naši planetu. Galerie se stává metaforou prostoru, kde se rodí nové myšlenky, možnosti a zkušenosti, a umělci je prostřednictvím svých děl mají možnost sdílet s diváky. Galerie se jako prostor stává svobodnou platformou, která umožňuje se demokraticky vyjádřit, a tak zde prezentovat či reflektovat problémy společnosti. Množství takových myšlenek se může zakládat na jisté deprivaci, na něčem, co nám určitým způsobem schází, což může samotný problém pomoci osvětlit. Prostor galerie se mění na naši zemi, kde můžeme sdílet problémy osobní i problémy kolektivního vědomí. Holistický obraz Země, ať už je množství odlišně vnímané reality jakékoliv, zmiňuje Karen Barad. Každý člověk může mít své vlastní, specifické vnímání Země. Výstava konkretizuje socio-environmentální krizi a setkává se v místě tváří v tvář s krajinou neodmyslitelně spjatou s Ústím nad Labem v České republice.

Participující umělci → Elena Mazzi/IT, Kati Roover/FI, Hanna Husberg/SW/FI, Martinka Bobrikova a Oscar de Carmen/N, Magdaléna Manderlová/N, Svartjord/N, Katrin Hornek/AT, Iva Polanecká/CZ, Michal Kindernay/CZ, Sandra Svobodová/CZ, Oto Hudec/SK, Zdena Kolečková/CZ, Leone Contini/IT.