Pro zadané slovo nebyly nalezeny žádné výsledky

Zpět

Tisková a obrazová informace o výstavním projektu Lenky Vilhelmové: Litanie…

Lenka Vilhelmová / L I T A N I E
kresby, grafiky, objekty – práce z poslední doby

Galerie 50°47‘559“N
14°57’22.6“E
10. srpna – 6. října 2019
kostel v Andělské Hoře u Chrastavy

Galerie 50°47‘559“N 14°57’22.6“E v Andělské Hoře uvádí výstavní projekt Lenky Vilhelmové pod názvem Litanie. Prezentovaná díla navazují na autorčin předcházející projekt s názvem Hlava hmatatelná.
Na stěnách kostela se setkáme s rozměrnými pracemi vytvořených na papíře i na netradičních materiálech – syntetických podkladech, kde autorka experimentuje s grafickými postupy a kombinovanými kresebnými technikami. Vznikly početné rozměrné kresby na téma Litanie, které daly základ sérii grafických listů – jednotisků, neboť jsou částečně kombinovány technikou monotypu. Navazují na prostorové instalační řešení, kdy v centru kostelní lodi se rozkládají rozpadnuté dřevěné boxy s uloženým velkoformátovým tiskem ve formě svitku, který se rozvíjí do výšky kostelní lodě. V presbytáři kostela je vystaven rozměrný centrální obraz, vycházející z prvorepublikové učebnice tištěného práva, stránek, jejichž věty jsou barevnými pastelkami podtrženy rodinným příslušníkem – právníkem. Celá velká plocha je jakousi rozloženou mapou těchto se opakujících právních tezí. Opakování stránek i podtržených tezí jsou odkazem na význam slova Litanie. Opakování symbolu ve tvaru hlavy, opakování tištěného lineárního času, jež se nachází na každém obrazu, je dalším klíčem k vysvětlení obsahu celého výtvarného projektu. Knihy z pozůstalosti a fotografické památky slouží k realizaci dalších knižních artefaktů navazujících v prostoru na dvourozměrná sdělení. Velkoformátové grafiky jsou snímány v kontrastní červeno černé barvě, kdy ústředním motivem je jakási otevřená hlava s centrálními symbolickými motivy; hlava v hlavě, kabát, stůl, kniha, světlo apod. Pro tento grafický cyklus je příznačné strukturální zpracování.
Kresby na syntetické podložce s charakteristickou šedou barvou podkladu, připomínají šedé papíry určené pro pastel. Zvolený měkký podklad je součástí kombinovaných kresebných technik, včetně aplikované frotáže a grafického tisku, dochází tak k  bohatému mnohavrstevnatému tonálnímu kontrastu jedné barvy. Motivem je zde opět symbol hlavy a děje, který se může odehrávat v ní. Ústředním mottem instalace je text Fernanda Pessoa, který je zároveň pro autorku velkou inspirací při tvorbě uměleckých knih.

43 Litanie
My se nikdy nerealizujeme.
Jsme dvě propasti – studna zírající na Nebe.

Motto: F. Pessoa

Výstavní projekt je autorským projektem Lenky Vilhelmové včetně vytištěného oboustranného plakátu.
Lenka Vilhelmová 2019
—————————————————————————————————————-
Galerie 50°47‘559“N 14°57’22.6“E funguje pod vedením významného grafika Jana Měřičky, tento sakrální prostor sloužil umělci určitou dobu jako atelier, kde Honza Měřička zároveň pořádal zahraniční symposia ve spolupráci s uměleckým sdružením Hraniční prostor/ Grenzraum. Lenka Vilhelmová je členem umělecké skupiny Hraniční prostor a Edition Grenzraum ve Frankfurtu nad Mohanem pod vedením Iva Sedlacka. Edition Grenzraum se každoročně účastní frankfurtského knižního veletrhu, kde prezentuje autorské knihy, umělecké knihy, volnou grafiku a práce na papíře.
Autorka vystavuje doma a v zahraničí.
Je zastoupená v institucionálních a soukromých sbírkách. Více na:
www.vilhelmova.cz