Pro zadané slovo nebyly nalezeny žádné výsledky

Zpět

Výstava GENERACE 201522-202103

GENERACE 201522-202103
Michala Gorbunovová – Jiří Hanuš – Peter Kollár – Iva Krupicová – Zuzana Růžičková
(výstava je součástí každoročně se opakujícího výstavního cyklu Mladá grafika)
⋅⋅⋅
vernisáž: ST 7. 9. 2022 v 17 h | Galerie Hollar
doba trvání : 8. 9. – 2. 10. 2022
kurátorka projektu: Barbora Vlášková
doprovodný program: SO 17. 9. 2022 v 16 h – komentovaná prohlídka výstavy s kurátorkou a některými autory
Srdečně zveme ✶
⋅⋅⋅
Výstavní projekt, tradičně mapující originální grafickou tvorbu mladé a střední generace, nabízí příležitost nahlédnout na výběr osobitých realizací pětice autorů, kteří vstoupili do Sdružení českých umělců grafiků Hollar mezi lety 2015–2021. Díla umělců, kteří jsou výstavně zkušení i naší výtvarné scéně ne zcela známí, dokládají, kam se ubírá současná grafika, ať už vytvářená tradičními technikami, nebo za použití experimentálních metod a materiálů. V jejich tvorbě lze postihnout individuální jinakost i podobné principy a přístupy.
Se zcela originálními grafickými postupy se setkáme například u Zuzany Růžičkové či Petera Kollára. Ten ve svém díle uplatňuje předchozí fotografické zkušenosti a přetváří je v neotřelé přírodní, krajinné a figurální motivy. Nově se zaměřuje na cyklus linorytů, ve kterých v trojrozměrné, pro grafické medium tolik netypické podobě, zpracovává téma rodiny. I Zuzana Růžičková posouvá experimentování s technikami tisku na novu úroveň vnímání prostřednictvím svých gázotisků či velkoformátových přenosů abstraktních obrazců ze stěn, které aplikuje na PVC folie.
Sféru tradičnější grafické tvorby reprezentují v technikách mezzotinty, suché jehly či linorytu díla Jiřího Hanuše, který se zabývá nejen grafikou, malbou a kresbou, ale i knižní kulturou. Nosným tématem jsou mu motivy z oblasti industriálního prostředí, pohybujícího se na hranici reálného světa a fantastických architektonických konstrukcí.
Inspirací Ivy Krupicové jsou zejména kámen a papír. Tyto náměty, ke kterým se přidávají rozsáhlé cykly struktur a siluet, převádí nejen do grafické formy, ale pracuje s nimi i v oboru knižního designu, či jako s volnými objekty.
Výstava v neposlední řadě představí mladou slovenskou autorku Michalu Gorbunovovou. Její, převážně geometricky laděná, abstraktní tvorba vychází především z dokonale zvládnuté kresby v kombinaci s tradičními grafickými metodami i současnou digitální technologií.
Umělecké impulzy autorů nové generace SČUG Hollar i jejich široce zaměřené a progresivní tvůrčí procesy důstojně navazují na více jak stoletou činnost sdružení a napomáhají formovat moderní grafické tendence uvnitř české výtvarné scény.
(Barbora Vlášková, kurátorka výstavy)