Pro zadané slovo nebyly nalezeny žádné výsledky

Zpět

XIX. SYMPOZIUM SOUČASNÉHO VÝTVARNÉHO UMĚNÍ

13.9. 2019 - 27.10. 2019

GALERIE FELIXE JENEWEINA MĚSTA KUTNÉ HORY, Sankturinovský dům (1. patro), Palackého náměstí 377
13. 9. 2019 – 27. 10. 2019

Zdeněk Daněk, Anna Osadnik, Martin Froulík, Ivo Sumec, Jan Vytiska

 

XIX.ročník sympozia Jenewein – Kutná Hora je pořádán z iniciativy Galerie Felixe Jeneweina města Kutné Hory ve spolupráci s městem Kutná Hora. Navazuje v zásadě na předchozích osmnáct ročníků sympozia a koná se tedy opětovně na téma Reflexe Jeneweinova díla v současném výtvarném umění s následujícími podtématy: náboženský historismus a exaltovanost, mortalita, religiozita a její morální a duchovní potence, existencionalismus ve výtvarných oborech malba, kresba a kombinované techniky.
Smyslem sympozia a cílem pořadatele je vytvářet periodicky opakovanou tvůrčí dílnu, která by poskytovala možnost současným výtvarným umělcům reagovat přímo v historickém prostředí města Kutné Hory na výlučnost introvertního malířského a kresebného díla Felixe Jeneweina (1857-1905), jež zde na přelomu 19. a 20. století vznikalo. Umělcům se tak nabízí možnosti tvořít díla pod vlivem genia loci, přispívajícího přímo či nepřímo k výlučnosti Jeneweinovy tvorby. Z pohledu pořadatele je pak neméně zajímavá i možnost průzkumu umělecké aktuálnosti závažných témat zpracovávaných Jeneweinem a životnosti či přitažlivosti rysů obsažených v jeho díle před sto lety, a to právě dnes na prahu 21. století.

Sestava účastníků sympozia je volena jako průřez napříč věkovými kategoriemi, ale i směry. Od realismu přes expresi po abstrakci i konceptuální malbu.