Pro zadané slovo nebyly nalezeny žádné výsledky

Zpět

Zemřel umělecký tiskař Pavel Dřímal…

Sdružení českých umělců grafiků Hollar se smutkem oznamuje, že 6. 5. 2019 odešel kolega, umělecký tiskař a dlouholetý člen SČUG Hollar Pavel Dřímal.
Uctění památky proběhne ve středu 22. 5. 201 v 10 hodin v kostele Milíče z Kroměříže v Praze na Chodově. Poslední rozloučení proběhne v kruhu rodinném.

Pavel Dřímal se v letech 1957/60 vyučil měditiskařem u svého prastrýce M. Pegrassiho v měditiskařské dílně založené v roce 1936 v Praze na Smíchově Mirro Pegrassim.  Pracoval pod vedením M. Pegrassiho a B. Knoblocha a v roce 1968 se sám stal vedoucím této dílny. Roku 1974 získal titul „Mistr uměleckého řemesla“ a v roce 1977 si založil vlastní atelier. Na počátku devadesátých let přestěhoval dílnu do Dittrichovy ulice v Praze 2. Se svým bratrem Milanem spolupracoval se špičkovými grafiky,¨vydavatelstvími a nakladatelstvími zabývajícími se především bibliofilií.