Pro zadané slovo nebyly nalezeny žádné výsledky

Zpět

Žijte s uměním! Moravská galerie pořádá mezinárodní sympozium o přínosu artoték

V říjnu roku 2017 zahájila Moravská galerie provoz půjčovny umění pro všechny – artotéky. Nyní pořádá mezinárodní sympozium ŽÍT S OBRAZY, na kterém vystoupí zástupci artoték z Německa i Rakouska. Cílem sympozia je otevřít diskuzi o naplňování poslání artoték a zabývat se problematikou budování uměleckých sbírek. Jednodenní sympozium se bude konat 5. dubna v Místodržitelském paláci, vstupné je zdarma. 

ŽÍT S OBRAZY. Artotéka jako možný způsob prezentace současného umění a edukace

Termín konání: 5. duben 2019, 10–16 h

Místo konání: Místodržitelský palác, Moravské nám. 1a

Iniciátor sympozia: Táňa Šedová

 

Mohlo by se zdát, že myšlenka půjčování umění je zcela nová, ovšem není tomu tak – v sousedních zemích, Rakousku a Německu, mají s tímto způsobem zprostředkovávání umění veřejnosti bohaté zkušenosti. V Německu tento model realizovali umělci již na počátku 20. století, k největšímu rozmachu došlo v 60. letech, kdy byly hojně zakládány artotéky i grafotéky, z nichž dnes nejznámější jsou v Kolíně nad Rýnem a Berlíně. Při zakládání brněnské artotéky v Pražákově paláci se Moravská galerie inspirovala právě německými artotékami a také Artothek při muzeu MUSA ve Vídni, která je jí partnerem. Zástupce těchto artoték proto přirozeně oslovila Táňa Šedová, iniciátorka projektu, ke spoluúčasti.

Kromě samotného půjčování obrazů organizuje většina větších zahraničních artoték ve svých prostorách výstavy ve sbírce zastoupeným umělcům a rovněž nabízí doprovodné vzdělávací programy pro různé věkové i sociální skupiny obyvatel. Artotéka v Kolíně nad Rýnem např. spolupracuje s mateřskými, středními i vysokými školami, které si z artotéky pravidelně půjčují obrazy a následně s nimi tematicky pracují ve výuce. Artothek Niederösterreich v Kremži zase připravuje vzdělávací programy, kterými se snaží propojit odlišné společenské skupiny skrze umění a pořádá komentované výlety do ateliérů dolnorakouských umělců. Unikátní službou je tzv. „Artothekmobil“ v Berlíně, který rozváží vypůjčená díla do škol, podniků nebo k jednotlivcům,“ doplňuje Šedová.

Na sympoziu tak se svým příspěvkem vystoupí například Astrid Bardenheuer, která je od roku 2017 předsedkyní Spolku německých artoték, nebo Berthold Ecker, zakládající ředitel MUSA Museum Stratgalerie Arthotek ve Vídni. Svůj přístup z pozice umělce představí Anne Glassner, která se bude zaobírat otázkou, jak moc mohou artotéky rozvíjet hlubší porozumění pro současné umění. Artotéku Moravské galerie na sympoziu zastoupí kurátorka rukopisů a starých tisků, vedoucí knihovny Judita Matějová. Na sympoziu se účastníci seznámí s chodem zahraničních artoték, zjistí, jak tyto instituce fungují a co všechno v rámci své působnosti dělají.

V brněnské artotéce zájemci naleznou díla převážně od českých umělců – sbírka se zaměřuje primárně na práce na papíře (grafiky, kresby, akvarely a koláže), její součástí jsou ale také rozměrnější malby na plátně. Kromě samotného zapůjčování výtvarných děl zprostředkovává artotéka rovněž doprovodné informace o zastoupených umělcích a jejich tvorbě. Symbolické výpůjční poplatky stvrzují vzdělávací charakter artotéky a myšlenku volného přístupu k umění – díla si mohou lidé zapůjčit do svých domovů, kanceláří, vzdělávacích institucí. Vyhledávání děl umožňují webové stránky artotéky (artoteka.moravska-galerie.cz), kde zájemci najdou veškeré potřebné informace.

Sympozium pořádá Moravská galerie v Brně a k ní přidružené Centrum nových strategií muzejní prezentace ve spolupráci s Artothek Niederösterreich v Kremži v rámci projektu KPF-02-066 „Artotéky“ realizovaného v rámci Fondu malých projektů Rakousko-Česká republika, jenž je součástí Programu INTERREG V-A Rakousko-Česká republika.
Na sympoziu V Místodržitelském paláci vystoupí významní zástupci artoték z Německa a Rakouska, příspěvky budou simultánně překládány do češtiny a němčiny.

Vstup na sympozium je zdarma, je ovšem nutné se registrovat zde.

 Více: http://www.moravska-galerie.cz/moravska-galerie/vystavy-a-program/doprovodne-akce/aktualni-akce/2019/duben/sympozium-zit-s-obrazy.aspx