Pro zadané slovo nebyly nalezeny žádné výsledky

Zpět

NOMINACE NA 27. CENU VLADIMÍRA BOUDNÍKA

NOMINACE NA 27. CENU VL. BOUDNÍKA

Komise Ceny Vladimíra Boudníka 2021 ve složení: loňský laureát Jan Vičar, PhDr. Hana Larvová, Mgr. Barbora Kundračíková, PhD., Mgr. et MgA. Ján Lastomirský a MgA. Mgr. Jana Šindelová nominovali na v pořadí 27. Cenu Vl. Boudníka tyto osobnosti: Lenku Falušiovou, Jiřího Kornatovského, Terezu Lochman, Danu Chatrnou a Danu Puchnarovou.

Lenka Falušiová

Dana Chatrná

Jiří Kornatovský – Paměť národa

Tereza Lochmann

Dana Puchnarová – Paměť národa

Zasedání komise proběhlo 25. ledna 2022.

Laureát bude vyhlášen během slavnostního večera předávání cen, který proběhne 31. března 2022 v Karolinu. Cenu předává primátor hlavního města, případně jim pověřený zástupce. Prezentace děl bude uvedena v rámci výstavy Grafika roku 2021 a 27. Cena Vl. Boudníka ve dnech 1. 4. – 29. 4. 2022 v Karolinu, Ovocný trh 5, Praha 1.

Jste srdečně zváni!

Cena Vladimíra Boudníka je prestižní ocenění umělcova mimořádného přínosu grafice. Jejím cílem je společenské ocenění výtvarníků za tvůrčí přínos české grafice, za přesvědčivý a výrazný soubor grafických děl objevného výrazu či formy bez časového a generačního omezení. Vedle významných a vývojem umění ověřených jmen chce poukázat na jedinečné a v tom smyslu i perspektivní tvůrčí výkony umělců mladší generace.

Akce se koná pod záštitou Ministerstva kultury České republiky a primátora Hlavního města Prahy.