Pro zadané slovo nebyly nalezeny žádné výsledky

Partneři

2024

Hlavní město Praha

„Mám grafiku rád. Umělecký směr, který jednou provždy změnil výtvarný svět. Je skvělé vidět, že vznikají nové techniky, přístupy, a především nová díla. Vladimír Boudník, významná osobnost československé grafiky a průkopník nových technik, řekl: „Umělec zpožďující se za dobou je podřadnější, než-li špatná reprodukce.“ Přeji tedy další pokroky a radost autorů, i těch, kteří jejich díla obdivují.“

doc. MUDr. Bohuslav Svoboda, CSc.
primátor hl. m. Prahy

2024

Městská část Praha 1

Městská část Praha 1

Vážení přátelé grafických děl,

projekt Grafika roku a udělování Ceny Vladimíra Boudníka je opravdu tradiční akcí, vždyť je to již výroční 30. ročník! S potěšením sleduji, kolik grafických prací a autorských knih se každoročně do projektu přihlásí. V letošním roce porotci z celé země i ze zahraničí společně s kurátory vybrali 320 děl, která bude možné spatřit na výstavě. Díky projektu Grafika roku můžeme my, jako diváci, objevovat kouzlo různých typů technik, formátů i materiálů.

K jubilejnímu 30. ročníku Grafiky roku přeji organizátorům, aby se jim dařilo prezentovat – tak jako v letech minulých – kvalitní tvorbu autorů známých i začínajících, kromě těch tradičních technik představovat i ty méně známé, a aby si projekt udržel pozornost diváků, umělců a podporovatelů.

Hodně úspěchů a štěstí do dalších let!

Mgr. Terezie Radoměřská
starostka Prahy 1

2024

Hlavní partner Grafiky roku 2022

Pražská energetika, a.s.

Hlavní partner – Pražská energetika a.s.

Naše společnost si dala do vínku podílet se na utváření hlavního města Prahy jako místa pro kvalitní a spokojený život. Dospěli jsme k názoru, že naplněním tohoto předsevzetí může být i participace na projektu, který pomáhá zachovat a rozvíjet svébytnost české umělecké grafiky a kresby jako jednoho z nejvýraznějších fenoménů české výtvarné kultury. Přijali jsme s potěšením možnost zapojit se již třetím rokem do významného kulturního projektu Grafika roku a Cena Vladimíra Boudníka, který má vice než třicetiletou tradici. Můžeme tak vedle dodávek elektrické energie, zemního plynu a rozsáhlé palety služeb jistou měrou přispět i k rozvoji vnímání umělecké tvorby v naší veřejnosti.

Pavel Elis
generální ředitel, Pražská energetika

2024

Umění je třeba chránit pro další generace. Nejmodernější technologie Siemens zajišťují ideální podmínky pro exponáty i návštěvníky kulturních a památkových institucí. Věděli jste, že Siemens odpovídá za měření a regulaci klimatických podmínek u Slovanské epopeje v Moravském Krumlově nebo že instaloval kontrolní a bezpečnostní technologie včetně elektrické požární signalizace ve zrekonstruovaném Národním muzeu?

http://www.siemens.cz/pamatky

2024

Bonett Gas Investment, a.s.

Jsme velice rádi, že můžeme mimo našich byznysových aktivit směřujících ke zlepšení životního prostředí a snižování emisí opět podpořit i něco tak krásného, jako je výtvarné umění.
Krása uměleckého díla nás obohacuje všechny, na umění je nádherné, že není závislé na jednotkách nebo cenách, a že samovolně poskytuje pocit vnitřního naplnění a radosti.
A to je v dnešním světě k nezaplacení. Děkujeme.

Václav Holovčák
Člen představenstva
Bonett Gas Investment, a.s.

2024

Pražská Plynárenská Distribuce, a. s.
Soutěžní výstava Grafika roku je tradiční a jedinečnou přehlídkou současné grafické tvorby. Jsme rádi, že opět navazujeme na dlouholetou a úspěšnou spolupráci s Nadací Hollar, která nám umožňuje podpořit rozvoj tohoto výrazného fenoménu české výtvarné kultury.
Sbírka koncernu Pražské plynárenské zahrnuje grafické práce řady vítězů soutěže Grafika roku v kategorii velký i malý formát a je pravidelně vystavována široké veřejnosti v rámci výstavního programu Galerie Smečky.

Ing. Jiří Sika
předseda představenstva
Pražská plynárenská Distribuce, a.s.

2024

IMA s.r.o.

Institut mikroelektronických aplikací s.r.o.

Milá Grafiko roku,
blahopřejeme ke třiceti letům důležité a úspěšné činnosti. Inovace, nové podněty a přehled o trendech a nových technikách jsou naším společným tématem. U nás sice na poli identifikačních systémů, ale nakonec pravidelně hledáme i nová designová řešení – a zde se také potkáváme. Sami jsme své třicátiny oslavili nedávno a víme, že není moc čas na oslavy. Rádi se proto opět připojíme i k letošnímu 30. ročníku, opět jako sponzoři studentské ceny pro malý formát.
Těšíme se. IMA.

2024

Univerzita Hradec Králové Pedagogická fakulta

Pedagogická fakulta Univerzity Hradec Králové každoročně podporuje významný projekt – Grafika roku a Cena Vladimíra Boudníka. Nejinak tomu je samozřejmě i letos v jubilejním 30. roce existence této významné akce. Naše fakulta vzdělává studenty také v oblasti grafické tvorby a výtvarného umění. Proto je tato akce pro naše pedagogy, a především studenty jedinečnou příležitostí nové inspirace, konfrontace a také důležitého setkávání a obohacování. Přeji letošnímu ročníku zdárný průběh a nám všem hodně krásných uměleckých zážitků a podnětů.

prof. PhDr. MgA. František Vaníček, Ph.D.
děkan
Univerzita Hradec Králové, Pedagogická fakulta
www.uhk.cz/pdf

2024

AKP NORD ADVISORY, s.r.o.

AKP NORD ADVISORY, s.r.o., se hrdě prezentuje jako poradenská společnost s jedinečnou specializací na komplexní služby v oblastech právního poradenství, organizačního a finančního řízení, investičního poradenství a krizového managementu, specificky zaměřených na klientelu z umělecké sféry.
Naše portfolio klientů zahrnuje širokou paletu profesionálů – od galeristů, přes autory, až po aukční a investiční platformy. S hlubokým porozuměním pro jejich potřeby poskytujeme odbornou podporu a na míru šitá řešení, umožňující našim klientům věnovat se bez obav jejich vášni pro umění.
V loňském roce jsme zaznamenali značný úspěch při organizaci největší transakce v novodobé historii sbírky děl Alfonse Muchy, přičemž tato sbírka byla na platformě Portu Gallery upsána za impozantních 270 milionů Kč.

Naše služby pro sběratele umění pokrývají široký rozsah potřeb v oblasti Art investmentu, včetně:
Poradenství při nákupu a prodeji uměleckých děl: Expertní vedení každým krokem transakce, od identifikace díla po jeho získání či prodej.
Hodnocení a analýza trhu: Důkladné prozkoumání trhu umění pro informovaná investiční rozhodnutí.
Strategické investiční plánování a správa uměleckých portfolií: Vypracování personalizovaných investičních strategií a správa uměleckého portfolia pro maximalizaci hodnoty a minimalizaci rizik.
Právní poradenství: Komplexní právní podpora zahrnující smluvní vztahy, autorská práva a další aspekty spojené s vlastnictvím a obchodováním s uměním.
Technické služby: Nabídka služeb jako rámování, obalová technika pro transport, uskladnění a pojištění, zajišťující nejvyšší možnou péči o vaše umělecké poklady.
V AKP NORD ADVISORY, s.r.o., je naše poslání umožnit klientům, aby se mohli plně věnovat své vášni pro umění, zatímco o vše ostatní se postaráme my – s maximálním závazkem ke kvalitě a důvěře.

2024

Galerie Klatovy / Klenová

Galerie Klatovy / Klenová spolupracuje s Grafikou roku od jejího 23. ročníku, který se konal v roce 2016. Spolupráce spočívá v tom, že vítěz hlavní studentské ceny, Ceny Simeony Hoškové získá možnost rezidenčního pobytu ve vile Paule na Klenové, která je součástí galerijního komplexu, do kterého spadá například i hrad a zámek. Kromě ubytování poskytuje vila Paula i plně vybavenou grafickou dílnu s barvami, papírem, sušákem na grafiky a dalším příslušenstvím. Vítěz ceny tak může v malebném prostředí nerušeně pracovat dva týdny. Pokud je autor na rezidenčním pobytu v čase galerijní sezony, má přístup do všech výstavních prostor galerie zdarma.
Jsme velmi rádi, že projekt Grafika roku stále oslovuje mnoho umělců, kteří neváhají přihlásit do soutěže svá díla. Jen tento rok to bylo 697 grafických prací a autorských knih! Těší nás i to, že se s řadou grafiků, kteří se tohoto projektu účastní, známe a měli jsme tu čest s nimi spolupracovat, ať už na výstavách nebo sympoziu Linoryt. To se na Klenové koná od roku 2001 a letos proběhne již jeho 23. ročník. Výstava Grafika roku je pro nás důležitá, protože na ní často objevujeme nové umělce a jejich inspirativní práce.

Michal Lazorčík – kurátor Galerie Klatovy / Klenová

2024

   

FU OU – ISSO

Spolupráce Fakulty umění Ostravské univerzity s jinými vzdělávacími a galerijními institucemi v České republice a zahraničí spočívá v oblasti realizace výstav, kurátorské činnosti, jejich přípravě a instalaci, ale také v realizaci workshopů, přednášek a seminářů v oblasti výtvarného i hudebního umění za účasti studentů, odborné veřejnosti a možného zapojení široké laické veřejnosti. Výrazem této spolupráce je projekt Mezinárodní serigrafické sympozium Ostrava / International Serigraphy Symposium Ostrava.

Od roku 2013 do současnosti pokračuje formou sympózií a krátkodobých pobytů pozvaných autorů, nikoliv pouze grafiků, ale vizuálních umělců, projekt, na kterém participovalo přes 150 autorek a autorů především ze Střední Evropy, ale i ze zemí mimo EU. Současná sbírka počtem i zastoupením představuje nejobsáhlejší soubor serigrafií, přes 300 položek, mimo oficiální sbírkové instituce v ČR.

2024

Památník národního písemnictví

Památník národního písemnictví, Muzeum literatury, shromažďuje, uchovává a veřejnosti zpřístupňuje sbírku uměleckých děl a dokladů k vývoji literatury a knižní kultury v českých zemích. Ve spolupráci s Ministerstvem kultury ČR pravidelně pořádá soutěž o nejlepší knižní design Nejkrásnější české knihy roku, v níž se publikace hodnotí z hlediska grafického, polygrafického i výtvarného zpracování. Z těchto důvodů také podporuje soutěž Grafika roku pravidelnou účastí v odborných porotách a působením v metodické oblasti. V současné době je otevřeno nové Muzeum literatury s vlastní expozicí a doprovodnými programy.

Mgr. Zdeněk Freisleben

2024

H.R.G. tiskárna z Litomyšle

Kdo jiný?

Kde se vzal vztah nás tiskařů z Litomyšle ke grafice a grafickým technikám? Nevíte?

I když vzdáleni od metropole, přesto naše město bylo a je centrem tiskařů, grafiků a v neposlední řadě i restaurátorů knih a starých tisků.

Koho by nezasáhl Antonín Augusta, vydavatel a tiskař sebraných spisů Boženy Němcové, Tyla, Nerudy a dalších obrozenců?

Kdo by zůstal nepoznamenaný rydlem Josefa Váchala, jeho mysticitou a ďábelským výtvarnem. Krvavý román …

Jak jen neminout Portmoneum, dům Josefa Portmana, tiskaře, sběratele grafik a místního bonvivána.

2024

 

 

Proč láká pohledem piaristická kolej – fakulta restaurovaní, kde ožívají staré knihy, tisky a rukopisy.

Vůně klížidel, barev, roztoků, papíru, pergamenu a kouzlo šikovných rukou.

Tak toto je prostředí, ve kterém žijeme, pracujeme a které nás ovlivňuje.

Hrdě proto hlásíme, že nás tento genius loci nejen ovlivnil, ale zcela pohltil. Muzeum tisku … zcela!

Litomyšl, tiskařina a grafika je v nás a my v ní. Už od roku 1503 …

Jan Gloser, H.R.G. tiskárna z Litomyšle

Už víte, proč jsme vám vždy po boku? Předci, kteří voněli černotou, to tak přeci chtějí.

2024
Pigmentarium
Pražský nezávislý parfumérský dům Pigmentarium je s uměním propojen nejen v rovině inspirace, ale také přibývajících kolaborativních projektů. S potěšením se proto stává spolutvůrcem atmosféry vybraných událostí, které zarámuje do nového olfaktorického vjemu. Vůni propůjčil i letošní prezentaci Grafik Roku.

2023

Hlavní město Praha

Vážení přátelé grafické tvorby,

projekt Grafika roku a Cena Vladimíra Boudníka navazuje na dlouholetou tradici české grafické tvorby, která se vždy těšila velkému uznání ve světě, především však představuje současnou neméně kvalitní a inspirativní tvorbu. Akce zároveň každoročně ukazuje formou výstavy nové trendy v tomto náročném uměleckém oboru. Velmi si vážím toho, že je hlavní město Praha už od počátku partnerem tohoto projektu. Zároveň bych rád pogratuloval všem letošním laureátům a popřál jim mnoho profesních úspěchů i do dalších let.

doc. MUDr. Bohuslav Svoboda, CSc.
primátor hl. m. Prahy

 

2023

Městská část Praha 1

Vážení milovníci grafiky,

území naší městské části je unikátní v tom, jaké množství galerií, sálů a výstavních ploch se zde nachází. V tom máme neskutečnou výhodu, ale vlastně i závazek podporovat umění ve všech jeho formách, grafickou i výtvarnou tvorbu, a to nejen prostřednictvím spoluúčastí, kulturních dotací nebo záštit, ale také kontinuální prezentací těchto uměleckých počinů.
Mám velkou radost z toho, kolik bylo do projektu Grafika roku 2022 přihlášeno grafických prací a autorských knih napříč generacemi. Těší mě, že využívají různé techniky tisku, které následně můžeme jako diváci obdivovat.
Projekt Grafika roku pomáhá české volné grafické tvorbě se prosazovat a tak do dalšího – 30. ročníku – přeji organizátorům stálý zájem ze strany talentovaných autorů, podporovatelů i diváků, aby byl náležitě doceněn záměr prezentovat tvorbu, tradici a české kulturní dědictví.

Mgr. Terezie Radoměřská

Starostka Prahy 1

2023

Hlavní partner Grafiky roku 2022

Pražská energetika, a.s.

Hlavní partner – Pražská energetika a.s.

Naše společnost si dala do vínku podílet se na utváření hlavního města Prahy jako místa pro kvalitní a spokojený život. Dospěli jsme k názoru, že naplněním tohoto předsevzetí může být i participace na projektu, který pomáhá zachovat a rozvíjet svébytnost české umělecké grafiky a kresby jako jednoho z nejvýraznějších fenoménů české výtvarné kultury. Přijali jsme s potěšením možnost zapojit se již druhým rokem do významného kulturního projektu Grafika roku a Cena Vladimíra Boudníka, který má vice než třicetiletou tradici. Můžeme tak vedle dodávek elektrické energie, zemního plynu a rozsáhlé palety služeb jistou měrou přispět i k rozvoji vnímání umělecké tvorby v naší veřejnosti.

 

Pavel Elis

předseda představenstva a generální ředitel

2023

Siemens

Umění je třeba chránit pro další generace. Nejmodernější technologie Siemens zajišťují ideální podmínky pro exponáty i návštěvníky kulturních a památkových institucí. Věděli jste, že Siemens odpovídá za měření a regulaci klimatických podmínek u Slovanské epopeje v Moravském Krumlově nebo že instaloval kontrolní a bezpečnostní technologie včetně elektrické požární signalizace ve zrekonstruovaném Národním muzeu?

 

www.siemens.cz/pamatky

2023

CGMO

Česká Galerie Moderního Umění si dala do vínku záměr prezentovat především práce českých výtvarníků a pomáhat při jejich prosazení jak v České republice, tak i v zahraničí. Proto jsme přivítali možnost zapojit se do naprosto ojedinělého projektu, kterým bezesporu je Grafika roku a Cena Vladimíra Boudníka.
Máme k dispozici nově rekonstruované historické prostory na Betlémském náměstí a tato symbióza s místem kde bude probíhat slavnostní předávání cen  29. ročníku Grafika roku a 28. ročníku Cena Vladimíra Boudníka, nám dává prostor zapojit se do významného kulturního projektu, kde vedle již známých a etablovaných umělců dostávají prostor i studenti a začínající umělci.

Ing. Jiří Hamšík
Česká Galerie Moderního Umění

2023

Univerzita Hradec Králové Pedagogická fakulta

Je jaro, Grafika roku se blíží. Zase se chceme zúčastnit. Kolikrát už jsme se chystali a těšili. Počítat to nemusíme. Opět jsme si jistí, že se naši studenti potkají se svými vrstevníky z jiných škol, kde se učí grafika, uvidí práce ostatních umělců, budou to čerstvé výsledky usilování z minulého roku, všech tendencí a technik. Důležitá je věrnost tradici, každoroční opakování, kontinuita porovnávání tvůrčí činnosti spojené s řemeslem, s tiskovými technikami, s novými možnostmi tisku. Kromě ohledávání tvorby české grafiky z minulého roku, se výstava vždy otvírá i směrem do budoucnosti. Ukazuje nové využívání různých materiálů, jiných technických postupů, mísení technik. Kategorií Autorská kniha se částečně přibližuje i tématům grafického designu.
Pro studenty Pedagogické fakulty UHK, oboru Grafická a intermediání tvorba, je vždy účast na výstavě a v soutěži Grafika roku významnou zkušeností.

prof. PhDr. MgA. František Vaníček, Ph.D.
děkan

2023

Bonett Gas Investment, a.s.

Jsme velice rádi, že můžeme mimo našich byznysových aktivit směřujících k zlepšení životního prostředí prostřednictvím obnovitelných zdrojů podpořit i něco tak krásného, jako je umění. Krása uměleckého díla nás obohacuje všechny, na umění je nádherné, že není závislé na jednotkách nebo cenách, a že samovolně poskytuje pocit vnitřního naplnění a radosti. A to je k nezaplacení. Děkujeme.

2023

IMA s.r.o.

Institut mikroelektronických aplikací s.r.o.

Naše společnost Institut mikroelektronických aplikací oslavila v roce 2022 30 let své úspěšné činnosti. Grafika roku je svou historií jen krůček za námi a my pevně věříme, že spolupráce vydrží, abychom organizátorům soutěže mohli pogratulovat příští rok ke stejnému výročí.
Do budoucích let míříme směrem k inovacím a technologickému vývoji, ale stejně důležité jako moderní rozvoj jsou pro nás nadčasové hodnoty, kterými nepochybně umění zprostředkované Grafikou roku je.

Těším se nejen na vítěznou práci kategorie Studentské soutěže – malý formát, kterým je IMA dlouholetým partnerem. Pevně věřím, že budeme mít možnost obdivovat práce mnoha talentovaných studentů.

Karel Kalivoda
ředitel společnosti IMA s.r.o.

2023

AKP NORD ADVISORY, s.r.o.

AKP NORD ADVISORY, s.r.o, je poradenská společnost, specializující se na poskytování komplexních služeb v oblasti právního poradenství, organizačního a finančního řízení, krizového managementu pro klienty z uměleckého prostředí.
Mezi ně patří galeristé, autoři či aukční a investiční platformy. Klientům poskytujeme servis 24/7, odbornou podporu a na míru šitá řešení, která jim umožní plně se soustředit na svou vášeň pro umění a zároveň úspěšně navigovat složitými finančními a právními aspekty svého podnikání.
Týmová spolupráce, s uměním zasvěcených odborníků a právních specialistů, nám umožňuje předvídat výzvy, přinášet inovativní a efektivní řešení, která plně vyhovují individuálním potřebám našich klientů.
Naše služby pro sběratele umění v oblasti Art investmentu zahrnují poradenství při nákupu a prodeji uměleckých děl, hodnocení a analýzu trhu, strategické investiční plánování či správu uměleckých portfolií.

Jakub Čejka

CSO/PARTNER

2023

   

FU OU – ISSO

Spolupráce Fakulty umění Ostravské univerzity s jinými vzdělávacími a galerijními institucemi v České republice a zahraničí spočívá v oblasti realizace výstav, kurátorské činnosti, jejich přípravě a instalaci, ale také v realizaci workshopů, přednášek a seminářů v oblasti výtvarného i hudebního umění za účasti studentů, odborné veřejnosti a možného zapojení široké laické veřejnosti. Výrazem této spolupráce je projekt Mezinárodní serigrafické sympozium Ostrava / International Serigraphy Symposium Ostrava

Od roku 2013 do současnosti pokračuje formou sympózií a krátkodobých pobytů pozvaných autorů, nikoliv pouze grafiků, ale vizuálních umělců, projekt, na kterém participovalo přes 150 autorek a autorů především ze Střední Evropy, ale i ze zemí mimo EU. Současná sbírka počtem i zastoupením představuje nejobsáhlejší soubor serigrafií, přes 300 položek, mimo oficiální sbírkové instituce v ČR.

2023

Galerie Klatovy / Klenová

Galerie Klatovy / Klenová spolupracuje s Grafikou roku od jejího 23. ročníku, který se konal v roce 2016. Spolupráce spočívá v tom, že vítěz ve studentské kategorii (kategorie C/A – velký formát, studentská práce, Cena Simeony Hoškové – grafické listy větší než 297 x 210 mm) získá jako jednu z cen možnost rezidenčního pobytu ve vile Paule na Klenové, která je součástí galerijního komplexu, do kterého spadá například i hrad a zámek. Kromě ubytování poskytuje vila Paula i plně vybavenou grafickou dílnu s barvami, papírem, sušákem na grafiky a dalším příslušenstvím. Vítěz ceny tak může v malebném prostředí nerušeně pracovat dva týdny. Pokud je autor na rezidenčním pobytu v čase galerijní sezony, má přístup do všech výstavních prostor galerie zdarma.
Jsme velmi rádi, že projekt Grafika roku stále oslovuje mnoho umělců, kteří neváhají přihlásit do soutěže svá díla. Jen tento rok to bylo 592 grafických prací a autorských knih! Těší nás i to, že se s řadou grafiků, kteří se tohoto projektu účastní, známe a měli jsme tu čest s nimi spolupracovat, ať už na výstavách, nebo sympoziu Linoryt. To se na Klenové koná od roku 2001 a letos proběhne již jeho 22. ročník. Výstava Grafika roku je pro nás důležitá, protože na ní často objevujeme nové umělce a jejich inspirativní práce.

Michal Lazorčík – kurátor Galerie Klatovy / Klenová

2023

ADI

Studenti našeho Art&Design Institutu se této prestižní akce, jakou Grafika roku bezesporu je, účastní nejen jako soutěžící, ale mohou nahlédnout i do zákulisí příprav při vykonávání své odborné praxe. Především pro studenty ateliéru Kresba / Grafika je to neocenitelná příležitost, být s uměleckými díly v tak těsném kontaktu, vizuálně si osahat všechny klasické i netradiční, experimentální, způsoby grafického vyjádření a inspirovat se jimi. Mnozí se pak vracejí do grafické dílny s touhou si sami vyzkoušet to, co je zaujalo a tím rozšířit svůj výtvarný jazyk. Během kritické selekce soutěžních prací, který provádí porota sestavená jak z umělců, tak teoretiků, se studenti navíc mohou seznámit s rozmanitými přístupy v nahlížení na umělecká díla. Odcházejí tak obohacení o nové poznatky, které využijí jak v praktické, tak teoretické výuce. Neboť je to právě umělecký dialog a konfrontace, které posouvají hranice našeho uměleckého vidění.

Mgr. Et MgA. Eva Vápenková, asistentka Ateliéru Kresby a grafiky, Art&Design institut

2023

Památník národního písemnictví

Památník národního písemnictví, muzeum literatury, shromažďuje, uchovává a veřejnosti zpřístupňuje sbírku uměleckých děl a dokladů k vývoji literatury a knižní kultury v českých zemích. Ve spolupráci s Ministerstvem kultury ČR pravidelně pořádá soutěž o nejlepší knižní design Nejkrásnější české knihy roku, v níž se publikace hodnotí z hlediska grafického, polygrafického i výtvarného zpracování. Z těchto důvodů také podporuje soutěž Grafika roku pravidelnou účastí v odborných porotách a působením v metodické oblasti. V současné době je otevřeno nové Muzeum literatury s vlastní expozicí a doprovodnými programy.

Mgr. Zdeněk Freisleben

ředitel Památníku národního písemnictví

jako partneři Ceny za litografii – kategorie dospělý autor a student

      Sutnarka a Sutnar 

jako partner Ceny poroty

Gestor – ochranný svaz autorský děl vizuálních

jako garant hlavní ceny – malý formát   Fakulta umění a designu UJEP  

děkujeme spřátelené tiskárně a za papír od:     

Akce probíhá za finanční podpory:    

Děkujeme všem partnerům Grafiky roku 2022

2022

Hlavní město Praha

Hlavní město Praha s radostí podporuje již 28. ročník Grafiky roku, a především Ceny Vladimíra Boudníka. Minulý rok jsem obdivovala tehdy rekordní počet účastníků a letos se podařilo laťku minulého ročníku dokonce překonat. Do soutěže se přihlásilo neuvěřitelných 529 grafických děl a autorských knih. Věřím, že i o příští ročníky bude minimálně podobně velký zájem.

MgA. Hana Třeštíková

Radní pro oblast kultury, památkové péče, výstavnictví a cestovního ruchu HLMP

2022

Hlavní partner Grafiky roku 2021

Pražská energetika, a.s.

Naše společnost si dala do vínku podílet se na utváření hlavního města Prahy jako místa pro kvalitní a spokojený život. Dospěli jsme k názoru, že naplněním tohoto předsevzetí může být i participace na projektu, který pomáhá zachovat a rozvíjet svébytnost české umělecké grafiky a kresby jako jednoho z nejvýraznějších fenoménů české výtvarné kultury.

Přijali jsme s potěšením možnost zapojit se do významného kulturního projektu Grafika roku a Cena Vladimíra Boudníka, který má více než třicetiletou tradici.

Můžeme tak vedle dodávek elektrické energie, zemního plynu a rozsáhlé palety služeb jistou měrou přispět i k rozvoji vnímání umělecké tvorby v naší veřejnosti.

Ing. Pavel Elis, MBA

generální ředitel, Pražská energetika, a.s.

2022

Vážení přátelé,

naše radnice dlouhodobě podporuje grafickou i výtvarnou tvorbu, ale i další formy umění, a to nejen prostřednictvím kulturních dotací, o které mohou zájemci každoročně požádat, ale také dlouhodobou prezentací galerií, muzeí, výstav a jiných uměleckých projektů.

Všichni máme radost z popularity Grafiky roku, z velkého počtu přihlášených grafických prací a autorských knih využívajících nejrůznější techniky, ale samozřejmě také z vysoké umělecké úrovně soutěžních děl. Držím všem umělcům palce a samotné soutěži přeji i do dalších let co největší množství zapojených talentovaných autorů.

 

Ing. Petr Hejma

starosta Městské části Praha 1

2022

Umění je třeba chránit pro další generace. Nejmodernější technologie Siemens zajišťují ideální podmínky pro exponáty i návštěvníky kulturních a památkových institucí. Věděli jste, že Siemens odpovídá za měření a regulaci klimatických podmínek u Slovanské epopeje v Moravském Krumlově nebo že instaloval kontrolní a bezpečnostní technologie včetně elektrické požární signalizace ve zrekonstruovaném Národním muzeu?

siemens.cz/pamatky

 

2022

Fakulta umění a designu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

FUD UJEP

Grafické listy, které letos autoři zaslali do soutěže, ukazují, že tato umělecká technika má nejen mocný historický kořen, ale i svěží čerstvé šlahouny. Jde o velmi košatý a pěkně rostoucí strom. Ten jako správný porost poskytuje jak příjemný stín tmavých tónů, pevné dřevité doteky reálného materiálu, i šum prosvětlených listů, které teprve hledají své místo na slunci. Efemérní strom grafiky se podle všeho zdá být velmi čilý a rozhodně plodný.

Pavel Mrkus, děkan FUD UJEP v Ústí nad Labem

2022

Galerie Klatovy Klenová

Galerie Klatovy / Klenová

Galerie Klatovy / Klenová spolupracuje s Grafikou roku od jejího 23. ročníku, který se konal v roce 2016. Spolupráce spočívá v tom, že vítěz hlavní studentské ceny – Ceny Simeony Hoškové získá jako jednu z cen možnost rezidenčního pobytu ve vile Paule na Klenové, která je součástí galerijního komplexu, do kterého spadá například i hrad a zámek.

Galerie spolupracuje s Grafikou roku i z důvodu dlouholetého zájmu o tuto techniku, která je kromě řady výstav věnovaných grafickým technikám podpořena hlavně sympoziem linorytu, které se na Klenové koná od roku 2001.

Michal Lazorčík, Galerie Klatovy / Klenová

2022

Univerzita Hradec Králové Pedagogická fakulta

GRAFIKA ROKU je znovu očekávaná, a ještě více potřebná nežli v loňském roce, v minulých letech.

Výstava ukazuje, že i když jsou okolnosti nepříznivé, práce nás zachraňuje. Studenti hledají způsob, jak podat o současnosti zprávu. Učí se, jak porozumět světu, sobě, technikám. Zároveň s ostatními autory nabízejí divákům potěšení z okamžiku, kdy je možné vidět něco známého jinak, nově a zvláštně.

GRAFIKA ROKU přetrvává, a to nám dává naději, že se budeme setkávat i v budoucnu, že náš svět, naše hodnoty jsou ohroženy, ale touha poznávat, zaznamenávat a sdílet zůstává.

Jsem velice rád, že může být Pedagogická fakulta Univerzity Hradec Králové u této významné akce i nadále partnerem.

 

doc. PhDr. MgA. František Vaníček, Ph.D.

děkan

Univerzita Hradec Králové, Pedagogická fakulta

2022

Památník národního písemnictví

Památník národního písemnictví, muzeum literatury, shromažďuje, uchovává a veřejnosti zpřístupňuje sbírku uměleckých děl a dokladů k vývoji literatury a knižní kultury v českých zemích. Ve spolupráci s Ministerstvem kultury ČR pravidelně pořádá soutěž o nejlepší knižní design Nejkrásnější české knihy roku, v níž se publikace hodnotí z hlediska grafického, polygrafického i výtvarného zpracování. Z těchto důvodů také podporuje soutěž Grafika roku pravidelnou účastí v odborných porotách a působením v metodické oblasti.

Mgr. Zdeněk Freisleben

ředitel Památníku národního písemnictví

2022

ART & DESIGN INSTITUT

Uplynulý rok nám přinesl určitou katarzi v podobě obnovené prezenční výuky. Byla to po roce a půl možnost opět se potkávat v grafické dílně a prakticky se věnovat grafice. Nucená pauza přinesla přes všechna negativa dvě pozitivní skutečnosti. Jednak „hlad“ po tištění, tedy jakousi energetizaci potřeby vyjádření skrze grafiku, a jednak rozsáhlou kresebnou přípravu, s níž bylo možné přímo přistoupit k přípravě matric. Spojení těchto dvou skutečností dalo pak vzniknout řadě výjimečných prací. A tak nakonec nelze nevzpomenout otřepanou frázi, že totiž všechno špatné je pro něco dobré. Což ovšem neznamená, že bychom si nemohli a neměli přát se bez toho špatného do budoucna obejít.

prof. Martin Velíšek

Ateliér grafiky, ADI

2022

jako partner Ceny za autorskou knihu a Ceny za serigrafii

 

jako partneři Ceny za litografii – kategorie dospělý autor a student

Akce probíhá za finanční podpory:

      

 

Děkujeme všem partnerům Grafiky roku 2021

2021 – Hlavní partner Grafiky roku

    

Pražská Plynárenská, a. s.

Nadační fond Galerie Smečky

Soutěžní výstava Grafika roku je bezesporu zcela jedinečnou přehlídkou současné grafické tvorby. Spolupráce s Nadací Hollar na tomto projektu nám umožňuje nejen podpořit rozvoj tohoto výrazného fenoménu české výtvarné kultury s dlouholetou tradicí, ale také budovat ojedinělou sbírku české grafiky, která vhodně doplňuje soubor koláží společnosti Pražská plynárenská. Sbírka zahrnuje grafické práce všech vítězů soutěže Grafika roku v kategorii velký i malý formát za uplynulých dvacet let a je přístupná široké veřejnosti v Galerii Smečky.

Ing. Martin Pacovský MBA
předseda představenstva,
Pražská plynárenská, a.s.

 

2021

Magistrát hlavního města Prahy

I přes to, že se celý poslední rok potýkáme s pandemickou situací, tak je vidět, že kultura i v omezené míře žije dál. I letos, a již po
dvacáté sedmé, je hlavní město Praha součástí Grafiky roku a Ceny Vladimíra Boudníka a já doufám, že budeme spolupracovat i po mnoho dalších let. I přes celkově nepříznivou situaci se do soutěže přihlásilo rekordních 449 soutěžících a já vám přeji, aby toto číslo jedině rostlo spolu se zájmem široké veřejnosti.

MgA. Hana Třeštíková
Radní pro oblast kultury, památkové péče, výstavnictví a cestovní ruch

2021

Městská část Praha 1

Vážení přátelé krásné grafiky,
Městská část Praha 1, zejména díky svým kulturním dotacím, své Galerii 1 i projektu Kultura v Praze 1 ONLINE, dlouhodobě podporuje kvalitní a osobitá výtvarná díla umělců, kteří jinak mají velmi omezené možnosti pro prezentaci své tvorby.
Považuji proto za logickou a správnou naši podporu 27. ročníku soutěžní výstavy Grafika roku, jež za léta své existence udělala
obrovský kus práce při propagaci výtvarného umění a k mé velké radosti se těší značnému zájmu talentovaných studentů.

Ing. Petr Hejma
starosta Městské části Praha 1

2021

SUTNARKA – Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara ZČU v Plzni

Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara má ve svém základním programu ambice připravovat studenty, kteří se budou ve třetím tisíciletí schopni prosadit kdekoliv ve světě. To ovšem neznamená bezhlavý jednostranný úprk do často slepých uliček nových médií a pastí, které jsou skryté v současných trendech. Neznamená to ani fanatické pálení mostů za tradicí a tradičními postupy ve výuce a tradičními technologiemi. Naopak. Optimální cestu vidíme v rovnováze obojího. Tomu slouží i legenda na poli naší kultury „Grafika roku“. Proto tuto soutěž již mnoho let SUTNARKA podporuje.

doc. Josef Mištera
děkan SUTNARKY

2021

SUTNAR – Nadace Radoslava a Elaine Sutnarových

Jsem si jistý, že Ladislav Sutnar by aktivity kolem naší „Grafiky roku“ podporoval, jakkoliv tzv. volná grafická tvorba se v jeho rozsáhlém celoživotním díle vyskytuje v podstatě marginálně. Byl současně velkým inovátorem, který byl svými myšlenkami i tvorbou vždy v předstihu, a přitom ve svém přístupu k tvorbě velmi akcentoval řemeslné, či technologické zvládnutí realizace artefaktu. A toto je přesně souřadné s misí národní soutěže, která oceňuje přínos v uměleckém snažení postaveném na dokonalém technickém ovládnutí řemesla, a upozorňuje na technologické experimenty a inovace. Proto Nadace Sutnar, neboli Nadace Radoslava a Elaine Sutnarových už řadu let podporuje Grafiku roku.

doc. Josef Mištera
Předseda správní rady a zakladatel Nadace

2021

Fedrigoni Czech Republic

Tradice výroby papíru Fedrigoni se datuje již do roku 1717, kdy Giuseppe Fedrigoni založil na severu Itálie první papírnu. Nemělo by zůstat bez povšimnutí, že právě v Itálii se začala psát historie papíru v Evropě: byl sem dovezen z Orientu již v 11. století a následně zde vznikly první manufaktury. Italové zavedli různá technická zdokonalení (např. vodou poháněné mlýny na zpracování textilních hadrů) a výroba papíru se od nich rozšířila dále do Evropy. Fedrigoni se dnes s více než 3000 druhy kreativních papírů řadí mezi přední světové výrobce. Papír a grafika, ať už tradiční nebo digitální, jsou úzce propojeny již od dob svého vzniku. Každá další realizace nám přináší velkou radost a zároveň je pro nás motivací a závazkem do budoucna – bez všech těchto publikací, autorských knih, obalových designů, uměleckých tisků, katalogů a mnoha jiných kreativních děl by naše práce nebyla tím, čím je. Je nám vždy velkým potěšením a ctí být součástí Grafiky roku a podpořit tak talent a umění v České republice.

Hana Mišovičová, Key Account Manager CZ,
FEDRIGONI

 

2021

Siemens, s.r.o.

Komplexní ochrana památkových a kulturních objektů moderními
technologiemi.
www.siemens.cz/technologiebudov

2021

pnp

Památník národního písemnictví

Památník národního písemnictví, muzeum literatury, shromažďuje, uchovává a veřejnosti zpřístupňuje sbírku uměleckých děl a dokladů k vývoji literatury a knižní kultury v českých zemích. Ve spolupráci s Ministerstvem kultury ČR pravidelně pořádá soutěž o nejlepší knižní design Nejkrásnější české knihy roku, v níž se publikace hodnotí z hlediska grafického, polygrafického i výtvarného zpracování. Kromě toho organizuje i soutěž o umělecké ztvárnění knižní značky Trienále ex libris. Z těchto důvodů také podporuje soutěž Grafika roku pravidelnou účastí v odborných porotách a působením v metodické oblasti.

Mgr. Zdeněk Freisleben

ředitel Památníku národního písemnictví

2021

Fakulta umění a designu Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem

V současné době nebývalého přívalu redundantních digitálních obrazů působících jako přeludy počítačových algoritmů zažíváme jako jejich přirozený protiproud velký návrat k ruční práci a materiálům. Grafické techniky vonící papírem, kamenem, dřevem a barvami patří mezi umělecké disciplíny, jejichž prostřednictvím se umělec potýká s matérií, fyzikou, chemií i neopakovatelnými okamžiky soustředění rozprostřeného v často dlouhých zasvěcených časech. Hodnota každého díla je souzena intenzitou jeho prožitku, což platí
stejně při jeho vytváření jako při jeho pozorování. Grafika tuto kvalitu dokáže často velmi intenzivně zprostředkovat, proto mne zajímá a těší se s ní stále znovu potkávat.

Pavel Mrkus, děkan FUD UJEP v Ústí nad Labem

2021

Pedagogická fakulta Univerzita Hradec Králové

GRAFIKA ROKU je přehlídkou technických možností grafiky, stejně jako rozmanitých způsobů zobrazování. Důraz byl vždy kladen na hledání nových cest, na osobní výpověď, na čistou formu, dobré řemeslo. Soutěž a výstava jsou každoročně důležitou součástí kulturního života, více to ještě pociťujeme v tomto podivném čase pandemie, kdy již podruhé, v nejistých podmínkách, se jistotně a správně zase sejdeme. Studenti, umělci, pedagogové, kurátoři, sběratelé. Cítíme jako důležité vidět práce ostatních, ujistit se, že žijeme a pracujeme. A ani letos u toho nebudou chybět studenti naší PdF UHK.

doc. PhDr. MgA. František Vaníček, Ph.D.
děkan, Pedagogická fakulta UHK

2021

HRG

Nastal čas změn, čas na tradice, řemesla a kumšt.
Čas prožívat každý okamžik a někdy se i zastavit.
Tiskařina se mění stejně jako celý svět. Stroje v tiskárnách začínají čím dál častěji vyrábět smysluplné,
výjimečné a kouzelné produkty. Už zase je tu čas pro kvalitní grafiky, výtvarníky, typografy a designery. Dělejme spolu papír krásnější.
Přitiskněte se k nám!

Jan Gloser, H.R.G. spol. s r.o. Litomyšl

2021

ART & DESIGN INSTITUT

Rok 2020 byl neobyčejný nejen z pohledu numerického, ale především totálním převrácením dosavadního života. I naše škola byla nucena změnit způsob výuky a tím bohužel odepřít studentům tu jedinečnou příležitost vzájemného setkávání, ať už pod pedagogickým vedením nebo v přátelských rozhovorech nad rozpracovanými díly. Uzavření školy znamenalo i opuštění precizně zařízeného pracoviště grafické dílny a usměrňování práce v procesu tvorby. Celý rok se nesl ve znamení improvizace a hledání cest, jak pracovat v omezeném módu. Krátké uvolnění v předvánočním čase, kdy se dílna naplnila opět studenty, bylo jedno z nejintenzivnějších. I přes omezený čas, nebo právě proto, vznikly grafické listy, které jsme s radostí zaslali do soutěže. Celý ten čas nás učí pokoře a dosahování maximálnímu úsilí s minimem prostředků.

Mgr. et MgA. Eva Vápenková

pedagog Ateliéru grafiky ART & DESIGN INSTITUT

 

2021

Nadace Hollar děkuje partnerům

2020

    

Pražská Plynárenská, a. s.

Nadační fond Galerie Smečky

Že je Grafika roku celostátní soutěžní výstavou, jež si do vínku dala představit a zpřístupnit odborné ale i laické veřejnosti současnou grafickou tvorbu v celé její šíři a rozmanitosti, je obecně známo. S novým týmem přišel i neotřelý pohled na současné dění v tomto výjimečném uměleckém odvětví a to je mimořádně přínosné. Rozšiřující se soutěžní kategorie spolu s oslovováním stále většího okruhu umělců nacházejí odezvu ve stále se zvyšujícím počtu přihlášených prací. A protože základním atributem je naprostá otevřenost celé soutěže, nepřekvapí, že výsledkem je opravdu nádherná přehlídka toho nejlepšího, co v dílnách a ateliérech vzniká. Naše společnost zaujímající významné místo na trhu s energiemi také nezapomíná na podporu umění. Je to již 15 let co participujeme na Grafice roku a víme, kolik úsilí musí realizační tým vynaložit. Stejně dlouho totiž provozujeme Galerii Smečky, ve které vedle unikátní a zcela ojedinělé sbírky české koláže, dáváme prostor i málo známým umělcům.

Projekt Grafika roku má naši podporu, neboť je to jediná správná cesta, jak nejen představit a zpřístupnit současnou grafickou tvorbu všem, ale zachovat její svébytnost.

Ing. Milan Cízl

člen představenstva Pražské plynárenské a.s.

2020

Magistrát hlavního města Prahy

Jsem velice ráda, že je hlavní město partnerem akce, která láká čím dál více návštěvníků jak z Čech, tak ze zahraničí, zajímajících se o českou grafickou tvorbu. Podobné akce napomáhají rozvoji pestrosti kultury a zároveň kultivovaného a kulturního turismu ve městě. Děkuji všem pořadatelům a účastníkům za jejich práci a gratuluji letošnímu laureátu doc. Ondřeji Michálkovi. Těším se na další spolupráci.

MgA. Hana Třeštíková, radní pro kulturu, památkovou péči, výstavnictví a cestovní ruch

2020

Městská část Praha 1

Pro naši městskou část je velkou ctí už šestadvacátým rokem podporovat akci Grafika roku 2019 a Cenu Vladimíra Boudníka a zároveň jí hostit na svém území. Za dobu své existence si zaslouženě vybudovala velkou prestiž mezi umělci i návštěvníky a mě osobně pak velmi těší obrovský zájem talentovaných studentů.

Ing. Petr Hejma

starosta Městské části Praha 1

2020

Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara ZČU v Plzni

Sutnarka alias Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara opírá svoji výuku na poli umění a designu o tradiční základy kresby, malby, modelování a ovládání příslušných technologií, od těch tradičních známých stovky let až po technologie zcela současné. K tomuto konceptu samozřejmě musí patřit řada špičkově vybavených dílen a studií, a také tým pedagogů, kteří na těchto pracovištích předávají své know-how mladým umělcům a designérům. A k tomuto konceptu patří také podpora vynikající národní soutěže s dlouhou a slavnou tradicí  – soutěže Grafika roku.

doc.akad. mal. Josef Mištera

děkan Sutnarky

2020

Havlíkova přírodní apotéka s.r.o.

Grafika je umění které má účel. Je kreativní, systematická a pomáhá naši neverbální komunikaci se zákazníkem. Bez grafiky by naše práce byla sice lehčí, ale zdaleka ne tak efektivní. Grafika dává naši značce duši a vzhled, a to je to, co dělá naši značku výjimečnou a  odlišuje ji od všech ostatních.

Díky grafice můžeme mít svou unikátní barvu, která je distinktivní a vyvolá emoce, logo které je naším závazkem k nekompromisní kvalitě a věčně se měnící etikety. Grafika je umění budoucnosti, ale také minulosti, která umí komunikovat bez slov a do styku s ní přicházíme každý den. Ruční práce je nám velmi blízká, a je to tradice, která má stejně jako míchání krémů, své místo i v budoucnosti.

Maxima Krejčí

majitelka společnosti Havlíkova přírodní apotéka s.r.o.

2020

SUTNAR – Nadace Radoslava a Elaine Sutnarových

SUTNAR – Nadace Radoslava a Elaine Sutnarových nebyla zřízena, aby spravovala pouze archiv Ladislava Sutnara a sbírku děl Ladislava Sutnara na Sutnarce – Fakultě designu a umění Ladislava Sutnara. Její mise zahrnuje vedle restaurování a prezentace sbírek také vědecko-výzkumné aktivity, vydávání odborných publikací, aktivity edukační, včetně pořádání vědeckých sympozií, podporu zahraničních stáží, popularizaci designu, podporu rozvoje kulturních průmyslů, oceňování excelence a v neposlední řadě podporu oborových soutěží. Nadace se chce zaměřovat vedle péče o kulturní bohatství také na jeho rozvoj, na jeho potenciál, který máme v mladých umělcích a designérech i ve studentech umění a designu. Proto ve spolupráci s kreativní zónou Depo 2015 pořádala již dva roky po sobě soutěž Národní cena za studentský design, a proto také podporuje i prestižní národní soutěž Grafika roku.

doc.akad. mal. Josef Mištera

předseda správní rady

2020

Fakulta umění a designu Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem

Autorská grafika je jednou z uměleckých disciplín, které patří k dobré tradici naší fakulty. Na grafice je zajímavé, jak ji dokážou používat umělci pracující s nejstaršími a nejprimárnějšími postupy a na druhé straně ti, kteří hledají nové techniky a způsoby vyjadřování. Velké množství studentů, kteří letos obeslali svými pracemi soutěž Grafika roku, se zabývalo oběma póly možných přístupů k této náročné disciplíně. Bylo potěšující sledovat, že ať už šlo o otisk z matrice na kameni, na sítu, či na datovém disku, vždy se jednalo o klasické umělecké vyjádření motivů či témat, která se objevují v současné společnosti, literatuře, umění, či v osobním prožitku autorů. Grafika roku je však jedinečnou platformou nejen pro měření technických schopností tvůrců a tiskařů, ale – pro mne především – pro sledování nových uměleckých expresí.

Doc. Mgr.A. Pavel Mrkus

děkan Fakulty umění a designu UJEP Ústí nad Labem

2020

Institut mikroelektronických aplikací s.r.o.

Máme radost z rozvoje Grafiky roku jako příležitosti pro prezentaci současných trendů v oblasti české grafiky.

Blahopřejeme Nadaci Hollar k pětiletému výročí úspěšného navázání na průkopnickou činnost paní Dr. Simeony Hoškové.

Pro naši společnost Institut mikroelektronických aplikací je podpora zejména rozvoje počítačové grafiky a 3D tisku důkazem smysluplného využití moderní elektroniky i v oblasti kultury a využití volného času.

Tomáš Trpišovský
ředitel společnosti IMA s.r.o.

2020

Pedagogická fakulta Univerzita Hradec Králové

Od roku 2007 je na Pedagogické fakultě Univerzity Hradec Králové akreditován studijní program Grafická tvorba – Multimédia. Vedení univerzity a fakulty vycházelo a vychází z přesvědčení, že grafický projev je jedním ze základních způsobů vizuální komunikace. Vše je důležitou součástí kultury společnosti, o kterou se mají akademické instituce starat. Proto naše fakulta výrazně podporuje existenci umělecko-pedagogických studijních oborů na naší škole.
Od  založení studijního oboru Grafická tvorba-Multimédia, tedy od roku 2007, se studenti tohoto oboru zúčastňují Grafiky roku. Je to každoroční příležitost pro studenty, pedagogy a umělce setkat se, porovnat výsledky, vyměnit si zkušenosti.
Pro českou volnou grafiku je opravdu bytostně důležité, aby tato soutěžní přehlídka pokračovala. Velmi si to přejeme a chceme pomáhat. Děkuji všem organizátorům, blahopřeji všem oceněným, ale také všem zúčastněným. Díky všem, kteří soutěžní přehlídku podporují a za sebe osobně a za celou PdF UHK mohu prohlásit, že naše fakulta bude při Grafice roku stát i nadále.

doc. PhDr. MgA. František Vaníček, Ph.D.
děkan
Pedagogická fakulta
Univerzita Hradec Králové

2020

Památník národního písemnictví

Památník národního písemnictví, muzeum literatury, shromažďuje, uchovává a veřejnosti zpřístupňuje sbírku uměleckých děl a dokladů k vývoji literatury a knižní kultury v českých zemích. Ve spolupráci s Ministerstvem kultury ČR pravidelně pořádá soutěž o nejlepší knižní design Nejkrásnější české knihy roku, v níž se publikace hodnotí z hlediska grafického, polygrafického i výtvarného zpracování. Kromě toho organizuje i soutěž o umělecké ztvárnění knižní značky Trienále ex libris. Z těchto důvodů také podporuje soutěž Grafika roku pravidelnou účastí v odborných porotách a působením v metodické oblasti.

Mgr. Zdeněk Freisleben

ředitel Památníku národního písemnictví

2020

ART & DESIGN INSTITUT

Grafika a s ní spojený otisk má dar obohatit původní výtvarný záměr o vysokou přidanou hodnotu. Sebejednodušší, zdánlivě až triviální motiv, získává provedením v grafickém médiu na nové výtvarné kvalitě, a to především díky výrazovým možnostem, které grafika nabízí.

Účast na prestižní výtvarné soutěži Grafika roku je nejen pro naše studenty výzvou ke konfrontaci dosavadních zkušeností s možnostmi zachycení a převedení umělecké představy do vizuální formy grafického listu. Je třeba aktivně vyzkoušet širokou škálu grafických technik, experimentovat a pracovat s „náhodnými“ chybami. Osvojit si grafické médium natolik, že s ním pracujeme s lehkostí. Stane se naším druhým jazykem.

 

Mgr. et MgA. Eva Vápenková

pedagog Ateliéru grafiky ART & DESIGN INSTITUT

2020

Galerie Klatovy / Klenová

Galerie Klatovy / Klenová se na grafice roku podílí již třetím rokem. Ve Vile Paule na Klenové – kde se mimo jiné koná od roku 2001 mezinárodní sympózium linorytu – poskytujeme rezidenční pobyt pro vítěze v kategorii C/A – velký formát studentská práce, Cena Simeony Hoškové. Díky spolupráci s Grafikou roku a Nadací Hollar jsme zde mohli přivítat Jakuba Bachorika a Annu Bydžovskou a seznámit se tak více s jejích tvorbou. Těšíme se na další spolupráci a držíme palce grafice roku.

Michal Lazorčík

2020

2019

        

Pražská Plynárenská, a. s.

Nadační fond Galerie Smečky

Informační služby – energetika, a.s

Projekt Grafika roku je mimořádně zdařilou soutěží, která dokazuje, že grafika má své nezastupitelné místo v naší společnosti.

Jako majitelé unikátní sbírky české koláže víme, jaké úsilí je třeba vynaložit, než se představa a nápad dostanou do fáze realizace. O to více oceňujeme úsilí nevelkého kolektivu zanícených odborníků, kteří oddaně převzali štafetu po Dr. Simeoně Hoškové a dokazují, že grafika je nejen svébytné umění, ale také poctivé řemeslo mající v českých zemích bohatou tradici.

To je také jeden z důvodů, proč po více než 14 let podporujeme projekt Grafika roku, která je vedle soutěžní přehlídky i přehlídkou toho nejlepšího z české grafiky.

Ing. Milan Cízl
Pražská plynárenská, a.s.

 

2019

Magistrát hlavního města Prahy

Grafika je významnou uměleckou disciplínou, která nás obklopuje dnes a denně. Soutěže jako Cena Vladimíra Boudníka tak významně přispívají ke zdůraznění postavení grafiky v českém umění.

 

MgA. Hana Třeštíková

Radní pro oblast kultury, památkové péče, výstavnictví a cestovního ruchu

Magistrát hlavního města Prahy

2019

Městská část Praha 1

Žijeme v době vizuální, o tom není pochyb. Grafika a obrazy všeho druhu nás dnes obklopují na každém kroku. A tedy i grafik má ve svých rukou jistou moc a odpovědnost – jeho pečlivá, promyšlená i procítěná práce může ostatní potěšit a povznést na duchu. Přeji tedy grafikům, aby je jejich řemeslo dnes a denně těšilo – a tím i nás ostatní.

 

Mgr. Pavel Čižinský

Starosta MČ Praha 1

2019

Siemens, s.r.o.

Společnost Siemens patří mezi největší technologické firmy v České republice a již více než 125 let je nedílnou součástí českého průmyslu a zárukou inovativních technologií. Naše společnost je průkopníkem v oblasti Průmyslu 4.0 a Smart Cities, v rámci kterých přináší zákazníkům komplexní digitální produkty a služby. Přinášíme budoucnost v oblasti technologií.
Zároveň si však uvědomujeme, jak důležité je kulturní dědictví, které je neoddělitelnou součástí historie každé země. Naše bezpečnostní a protipožární systémy chrání umělecká díla a sbírky po celém světe. V České republice můžeme zmínit například Národní muzeum či hrad Karlštejn, zámek Zbraslav nebo pražské Klementinum. I to je důvod, proč jsme se rozhodli podpořit projekt Grafika roku 2018 a podílet se na rozvoji českých talentovaných umělců, kteří tak mohou zanechat vzkaz pro další generace.

 

Ing. Milan Ceeh,

Siemens, s.r.o.

2019

Fedrigoni Czech Republic

Fedrigoni je největší italský výrobce kreativních papírů a tradice rodiny Fedrigoni jako výrobce papíru začíná již v roce 1717. V roce 1888 byla postavena první papírna ve Veroně, kde má firma také své hlavní sídlo. Sortiment skupiny Fedrigoni tvoří přes 3 000 různých druhů papírů.

Papír a grafika patří k sobě a je nám velikou ctí a potěšením být součástí této krásné, zajímavé a významné akce.

 

Dana Hermanová

Key Account Manager Fedrigoni CZ

2019

Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara ZČU v Plzni

Grafická tvorba integruje dlouhé spektrum vyjadřovacích prostředků. Pracuje s kresbou a malbou, linií a plochou, reliéfem, pracuje s kompozicí monochromní i polychromní, fotografií, koláží, různými počítačovými manipulacemi s obrazem … Prostě grafika je bránou, kterou může do jiných dimenzí vejít veškeré plošné umění vizuální. K tomu je ovšem potřeba mnoho znát a ovládat řadu dovedností i řemeslných a technologických fines, orientovat se v chemii, atd. atd. atp. Z toho je patrné, že setkání studenta umělecké školy – mladého eléva ve světě umění, s tímto jen zdánlivě starým oborem přináší množství jedinečných a nezastupitelných zkušeností. Proto grafika patří a bude patřit do výuky na Sutnarce – na Fakultě designu a umění Ladislava Sutnara nejen jako jeden ze speciálních ateliérů, ale jako podpora rozvoje myšlení mladých začínajících umělců. Metoda, která je učí překračovat hranice mezi obory a limity dané technologiemi, jako jedna z cest, která jim pomáhá hledat a nalézat vlastní jedinečnou formu svého sdělení světu.

doc. akad. mal. Josef Mištera

děkan FDU L. SUTNARA

2019

Proficheck s.r.o.

Grafika, potažmo výtvarné umění, je pro nás součástí interiérové architektury. Více než institucionalizované umění preferujeme umístění děl jak v rezidenčních, tak nerezidenčních prostorách. Bez umění si již bydlení nedovedeme představit. Grafická díla jsou pro nás součástí každodenní estetiky.

Ing. Pavel Štáf

CEO, Proficheck

2019

Fakulta umění a designu Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem

Tradiční i experimentální grafické techniky se vztahují k těm prapůvodním aktivitám člověka, které dnes nazýváme uměním. První znaky na jeskynních stěnách známe jako otisky rukou. Třebaže mne dnes již víc zajímají otisky, které procházejí velmi sofistikovanými přístroji, přesto v nich pokaždé hledám původ onoho prvního činu – zanechání smysluplné stopy.

doc. MgA. Pavel Mrkus

děkan FUD UJEP

2019

Institut mikroelektronických aplikací s.r.o.

Institut mikroelektronických aplikaci se z principu zaměřuje na vývoj a praktické užití elektroniky. Specifická krása a vlastnosti této technologie vytvářejí zvláštní kouzlo, které se odráží v současném umění stejně jako ve vývoji grafických technologiích. To je pro nás impulzem k podpoře dalšího ročníku Grafiky roku.

Ing. Tomáš Trpišovský, CSc.

2019

Pedagogická fakulta Univerzita Hradec Králové

Studenti i pedagogové Katedry výtvarné kultury a textilní tvorby Pedagogické fakulty Univerzity Hradec Králové se každým rokem účastní prestižní a významné akce Grafika roku. PdF UHK je již několik let partnerem této unikátní akce a podporuje ji také finančně. A budeme tak činit i nadále. Přeji Grafice roku úspěch a moc děkuji všem, kteří se na organizaci této akce podílejí.

doc. PhDr. MgA. František Vaníček, Ph.D.

děkan PF UHK

2019

ART & DESIGN INSTITUT

Grafika a s ní spojený otisk má dar obohatit původní výtvarný záměr o vysokou přidanou hodnotu. Sebejednodušší, zdánlivě až triviální motiv, získává provedením v grafickém médiu na nové výtvarné kvalitě, a to především díky výrazovým možnostem, které grafika nabízí.

Účast na prestižní výtvarné soutěži Grafika roku je nejen pro naše studenty výzvou ke konfrontaci dosavadních  zkušeností v možnosti zachycení a převedení umělecké představy do vizuální formy grafického listu. Je třeba aktivně vyzkoušet širokou škálu grafických technik, experimentovat a pracovat s „náhodnými“ chybami. Osvojit si grafické médium natolik, že s ním pracujeme s lehkostí. Stane se naším druhým jazykem.

Mgr. et MgA. Eva Vápenková, pedagog Ateliéru grafiky

ART & DESIGN INSTITUT

2019

Galerie Klatovy / Klenová

V roce 2018 nám bylo opět radostí spolupracovat s výstavním projektem Grafika roku.

Podíleli jsme se na studentské hlavní ceně a laureátovi nabídli rezidenční pobyt ve Vile Paule na Klenové, kde je profesionálně vybavená grafická dílna, včetně barev a papírů. Tato dílna byla používána při předešlých sympoziích. Autoři zde získávají možnost nerušeně pracovat a pobývat v malebném prostředí Klenovského hradu a zámku. Vysoko hodnotím projekt, který propaguje českou grafiku, proto budeme velmi rádi i nadále spolupracovat s Grafikou roku.

 

Mgr. Michal Lazorčík

Galerie Klatovy / Klenová

příspěvková organizace Plzeňského kraje

2019

Nadace Hollar děkuje partnerům