Pro zadané slovo nebyly nalezeny žádné výsledky

Partneři

2021 – Hlavní partner Grafiky roku

    

Pražská Plynárenská, a. s.

Nadační fond Galerie Smečky

Soutěžní výstava Grafika roku je bezesporu zcela jedinečnou přehlídkou současné grafické tvorby. Spolupráce s Nadací Hollar na tomto projektu nám umožňuje nejen podpořit rozvoj tohoto výrazného fenoménu české výtvarné kultury s dlouholetou tradicí, ale také budovat ojedinělou sbírku české grafiky, která vhodně doplňuje soubor koláží společnosti Pražská plynárenská. Sbírka zahrnuje grafické práce všech vítězů soutěže Grafika roku v kategorii velký i malý formát za uplynulých dvacet let a je přístupná široké veřejnosti v Galerii Smečky.

Ing. Martin Pacovský MBA
předseda představenstva,
Pražská plynárenská, a.s.

 

2021

Magistrát hlavního města Prahy

I přes to, že se celý poslední rok potýkáme s pandemickou situací, tak je vidět, že kultura i v omezené míře žije dál. I letos, a již po
dvacáté sedmé, je hlavní město Praha součástí Grafiky roku a Ceny Vladimíra Boudníka a já doufám, že budeme spolupracovat i po mnoho dalších let. I přes celkově nepříznivou situaci se do soutěže přihlásilo rekordních 449 soutěžících a já vám přeji, aby toto číslo jedině rostlo spolu se zájmem široké veřejnosti.

MgA. Hana Třeštíková
Radní pro oblast kultury, památkové péče, výstavnictví a cestovní ruch

2021

Městská část Praha 1

Vážení přátelé krásné grafiky,
Městská část Praha 1, zejména díky svým kulturním dotacím, své Galerii 1 i projektu Kultura v Praze 1 ONLINE, dlouhodobě podporuje kvalitní a osobitá výtvarná díla umělců, kteří jinak mají velmi omezené možnosti pro prezentaci své tvorby.
Považuji proto za logickou a správnou naši podporu 27. ročníku soutěžní výstavy Grafika roku, jež za léta své existence udělala
obrovský kus práce při propagaci výtvarného umění a k mé velké radosti se těší značnému zájmu talentovaných studentů.

Ing. Petr Hejma
starosta Městské části Praha 1

2021

SUTNARKA – Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara ZČU v Plzni

Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara má ve svém základním programu ambice připravovat studenty, kteří se budou ve třetím tisíciletí schopni prosadit kdekoliv ve světě. To ovšem neznamená bezhlavý jednostranný úprk do často slepých uliček nových médií a pastí, které jsou skryté v současných trendech. Neznamená to ani fanatické pálení mostů za tradicí a tradičními postupy ve výuce a tradičními technologiemi. Naopak. Optimální cestu vidíme v rovnováze obojího. Tomu slouží i legenda na poli naší kultury „Grafika roku“. Proto tuto soutěž již mnoho let SUTNARKA podporuje.

doc. Josef Mištera
děkan SUTNARKY

2021

SUTNAR – Nadace Radoslava a Elaine Sutnarových

Jsem si jistý, že Ladislav Sutnar by aktivity kolem naší „Grafiky roku“ podporoval, jakkoliv tzv. volná grafická tvorba se v jeho rozsáhlém celoživotním díle vyskytuje v podstatě marginálně. Byl současně velkým inovátorem, který byl svými myšlenkami i tvorbou vždy v předstihu, a přitom ve svém přístupu k tvorbě velmi akcentoval řemeslné, či technologické zvládnutí realizace artefaktu. A toto je přesně souřadné s misí národní soutěže, která oceňuje přínos v uměleckém snažení postaveném na dokonalém technickém ovládnutí řemesla, a upozorňuje na technologické experimenty a inovace. Proto Nadace Sutnar, neboli Nadace Radoslava a Elaine Sutnarových už řadu let podporuje Grafiku roku.

doc. Josef Mištera
Předseda správní rady a zakladatel Nadace

2021

Fedrigoni Czech Republic

Tradice výroby papíru Fedrigoni se datuje již do roku 1717, kdy Giuseppe Fedrigoni založil na severu Itálie první papírnu. Nemělo by zůstat bez povšimnutí, že právě v Itálii se začala psát historie papíru v Evropě: byl sem dovezen z Orientu již v 11. století a následně zde vznikly první manufaktury. Italové zavedli různá technická zdokonalení (např. vodou poháněné mlýny na zpracování textilních hadrů) a výroba papíru se od nich rozšířila dále do Evropy. Fedrigoni se dnes s více než 3000 druhy kreativních papírů řadí mezi přední světové výrobce. Papír a grafika, ať už tradiční nebo digitální, jsou úzce propojeny již od dob svého vzniku. Každá další realizace nám přináší velkou radost a zároveň je pro nás motivací a závazkem do budoucna – bez všech těchto publikací, autorských knih, obalových designů, uměleckých tisků, katalogů a mnoha jiných kreativních děl by naše práce nebyla tím, čím je. Je nám vždy velkým potěšením a ctí být součástí Grafiky roku a podpořit tak talent a umění v České republice.

Hana Mišovičová, Key Account Manager CZ,
FEDRIGONI

 

2021

Siemens, s.r.o.

Komplexní ochrana památkových a kulturních objektů moderními
technologiemi.
www.siemens.cz/technologiebudov

2021

Památník národního písemnictví

Památník národního písemnictví, muzeum literatury, shromažďuje, uchovává a veřejnosti zpřístupňuje sbírku uměleckých děl a dokladů k vývoji literatury a knižní kultury v českých zemích. Ve spolupráci s Ministerstvem kultury ČR pravidelně pořádá soutěž o nejlepší knižní design Nejkrásnější české knihy roku, v níž se publikace hodnotí z hlediska grafického, polygrafického i výtvarného zpracování. Kromě toho organizuje i soutěž o umělecké ztvárnění knižní značky Trienále ex libris. Z těchto důvodů také podporuje soutěž Grafika roku pravidelnou účastí v odborných porotách a působením v metodické oblasti.

Mgr. Zdeněk Freisleben

ředitel Památníku národního písemnictví

2021

Fakulta umění a designu Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem

V současné době nebývalého přívalu redundantních digitálních obrazů působících jako přeludy počítačových algoritmů zažíváme jako jejich přirozený protiproud velký návrat k ruční práci a materiálům. Grafické techniky vonící papírem, kamenem, dřevem a barvami patří mezi umělecké disciplíny, jejichž prostřednictvím se umělec potýká s matérií, fyzikou, chemií i neopakovatelnými okamžiky soustředění rozprostřeného v často dlouhých zasvěcených časech. Hodnota každého díla je souzena intenzitou jeho prožitku, což platí
stejně při jeho vytváření jako při jeho pozorování. Grafika tuto kvalitu dokáže často velmi intenzivně zprostředkovat, proto mne zajímá a těší se s ní stále znovu potkávat.

Pavel Mrkus, děkan FUD UJEP v Ústí nad Labem

2021

Pedagogická fakulta Univerzita Hradec Králové

GRAFIKA ROKU je přehlídkou technických možností grafiky, stejně jako rozmanitých způsobů zobrazování. Důraz byl vždy kladen na hledání nových cest, na osobní výpověď, na čistou formu, dobré řemeslo. Soutěž a výstava jsou každoročně důležitou součástí kulturního života, více to ještě pociťujeme v tomto podivném čase pandemie, kdy již podruhé, v nejistých podmínkách, se jistotně a správně zase sejdeme. Studenti, umělci, pedagogové, kurátoři, sběratelé. Cítíme jako důležité vidět práce ostatních, ujistit se, že žijeme a pracujeme. A ani letos u toho nebudou chybět studenti naší PdF UHK.

doc. PhDr. MgA. František Vaníček, Ph.D.
děkan, Pedagogická fakulta UHK

2021

HRG

Nastal čas změn, čas na tradice, řemesla a kumšt.
Čas prožívat každý okamžik a někdy se i zastavit.
Tiskařina se mění stejně jako celý svět. Stroje v tiskárnách začínají čím dál častěji vyrábět smysluplné,
výjimečné a kouzelné produkty. Už zase je tu čas pro kvalitní grafiky, výtvarníky, typografy a designery. Dělejme spolu papír krásnější.
Přitiskněte se k nám!

Jan Gloser, H.R.G. spol. s r.o. Litomyšl

2021

ART & DESIGN INSTITUT

Rok 2020 byl neobyčejný nejen z pohledu numerického, ale především totálním převrácením dosavadního života. I naše škola byla nucena změnit způsob výuky a tím bohužel odepřít studentům tu jedinečnou příležitost vzájemného setkávání, ať už pod pedagogickým vedením nebo v přátelských rozhovorech nad rozpracovanými díly. Uzavření školy znamenalo i opuštění precizně zařízeného pracoviště grafické dílny a usměrňování práce v procesu tvorby. Celý rok se nesl ve znamení improvizace a hledání cest, jak pracovat v omezeném módu. Krátké uvolnění v předvánočním čase, kdy se dílna naplnila opět studenty, bylo jedno z nejintenzivnějších. I přes omezený čas, nebo právě proto, vznikly grafické listy, které jsme s radostí zaslali do soutěže. Celý ten čas nás učí pokoře a dosahování maximálnímu úsilí s minimem prostředků.

Mgr. et MgA. Eva Vápenková

pedagog Ateliéru grafiky ART & DESIGN INSTITUT

 

2021

Nadace Hollar děkuje partnerům

2020

    

Pražská Plynárenská, a. s.

Nadační fond Galerie Smečky

Že je Grafika roku celostátní soutěžní výstavou, jež si do vínku dala představit a zpřístupnit odborné ale i laické veřejnosti současnou grafickou tvorbu v celé její šíři a rozmanitosti, je obecně známo. S novým týmem přišel i neotřelý pohled na současné dění v tomto výjimečném uměleckém odvětví a to je mimořádně přínosné. Rozšiřující se soutěžní kategorie spolu s oslovováním stále většího okruhu umělců nacházejí odezvu ve stále se zvyšujícím počtu přihlášených prací. A protože základním atributem je naprostá otevřenost celé soutěže, nepřekvapí, že výsledkem je opravdu nádherná přehlídka toho nejlepšího, co v dílnách a ateliérech vzniká. Naše společnost zaujímající významné místo na trhu s energiemi také nezapomíná na podporu umění. Je to již 15 let co participujeme na Grafice roku a víme, kolik úsilí musí realizační tým vynaložit. Stejně dlouho totiž provozujeme Galerii Smečky, ve které vedle unikátní a zcela ojedinělé sbírky české koláže, dáváme prostor i málo známým umělcům.

Projekt Grafika roku má naši podporu, neboť je to jediná správná cesta, jak nejen představit a zpřístupnit současnou grafickou tvorbu všem, ale zachovat její svébytnost.

Ing. Milan Cízl

člen představenstva Pražské plynárenské a.s.

2020

Magistrát hlavního města Prahy

Jsem velice ráda, že je hlavní město partnerem akce, která láká čím dál více návštěvníků jak z Čech, tak ze zahraničí, zajímajících se o českou grafickou tvorbu. Podobné akce napomáhají rozvoji pestrosti kultury a zároveň kultivovaného a kulturního turismu ve městě. Děkuji všem pořadatelům a účastníkům za jejich práci a gratuluji letošnímu laureátu doc. Ondřeji Michálkovi. Těším se na další spolupráci.

MgA. Hana Třeštíková, radní pro kulturu, památkovou péči, výstavnictví a cestovní ruch

2020

Městská část Praha 1

Pro naši městskou část je velkou ctí už šestadvacátým rokem podporovat akci Grafika roku 2019 a Cenu Vladimíra Boudníka a zároveň jí hostit na svém území. Za dobu své existence si zaslouženě vybudovala velkou prestiž mezi umělci i návštěvníky a mě osobně pak velmi těší obrovský zájem talentovaných studentů.

Ing. Petr Hejma

starosta Městské části Praha 1

2020

Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara ZČU v Plzni

Sutnarka alias Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara opírá svoji výuku na poli umění a designu o tradiční základy kresby, malby, modelování a ovládání příslušných technologií, od těch tradičních známých stovky let až po technologie zcela současné. K tomuto konceptu samozřejmě musí patřit řada špičkově vybavených dílen a studií, a také tým pedagogů, kteří na těchto pracovištích předávají své know-how mladým umělcům a designérům. A k tomuto konceptu patří také podpora vynikající národní soutěže s dlouhou a slavnou tradicí  – soutěže Grafika roku.

doc.akad. mal. Josef Mištera

děkan Sutnarky

2020

Havlíkova přírodní apotéka s.r.o.

Grafika je umění které má účel. Je kreativní, systematická a pomáhá naši neverbální komunikaci se zákazníkem. Bez grafiky by naše práce byla sice lehčí, ale zdaleka ne tak efektivní. Grafika dává naši značce duši a vzhled, a to je to, co dělá naši značku výjimečnou a  odlišuje ji od všech ostatních.

Díky grafice můžeme mít svou unikátní barvu, která je distinktivní a vyvolá emoce, logo které je naším závazkem k nekompromisní kvalitě a věčně se měnící etikety. Grafika je umění budoucnosti, ale také minulosti, která umí komunikovat bez slov a do styku s ní přicházíme každý den. Ruční práce je nám velmi blízká, a je to tradice, která má stejně jako míchání krémů, své místo i v budoucnosti.

Maxima Krejčí

majitelka společnosti Havlíkova přírodní apotéka s.r.o.

2020

SUTNAR – Nadace Radoslava a Elaine Sutnarových

SUTNAR – Nadace Radoslava a Elaine Sutnarových nebyla zřízena, aby spravovala pouze archiv Ladislava Sutnara a sbírku děl Ladislava Sutnara na Sutnarce – Fakultě designu a umění Ladislava Sutnara. Její mise zahrnuje vedle restaurování a prezentace sbírek také vědecko-výzkumné aktivity, vydávání odborných publikací, aktivity edukační, včetně pořádání vědeckých sympozií, podporu zahraničních stáží, popularizaci designu, podporu rozvoje kulturních průmyslů, oceňování excelence a v neposlední řadě podporu oborových soutěží. Nadace se chce zaměřovat vedle péče o kulturní bohatství také na jeho rozvoj, na jeho potenciál, který máme v mladých umělcích a designérech i ve studentech umění a designu. Proto ve spolupráci s kreativní zónou Depo 2015 pořádala již dva roky po sobě soutěž Národní cena za studentský design, a proto také podporuje i prestižní národní soutěž Grafika roku.

doc.akad. mal. Josef Mištera

předseda správní rady

2020

Fakulta umění a designu Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem

Autorská grafika je jednou z uměleckých disciplín, které patří k dobré tradici naší fakulty. Na grafice je zajímavé, jak ji dokážou používat umělci pracující s nejstaršími a nejprimárnějšími postupy a na druhé straně ti, kteří hledají nové techniky a způsoby vyjadřování. Velké množství studentů, kteří letos obeslali svými pracemi soutěž Grafika roku, se zabývalo oběma póly možných přístupů k této náročné disciplíně. Bylo potěšující sledovat, že ať už šlo o otisk z matrice na kameni, na sítu, či na datovém disku, vždy se jednalo o klasické umělecké vyjádření motivů či témat, která se objevují v současné společnosti, literatuře, umění, či v osobním prožitku autorů. Grafika roku je však jedinečnou platformou nejen pro měření technických schopností tvůrců a tiskařů, ale – pro mne především – pro sledování nových uměleckých expresí.

Doc. Mgr.A. Pavel Mrkus

děkan Fakulty umění a designu UJEP Ústí nad Labem

2020

Institut mikroelektronických aplikací s.r.o.

Máme radost z rozvoje Grafiky roku jako příležitosti pro prezentaci současných trendů v oblasti české grafiky.

Blahopřejeme Nadaci Hollar k pětiletému výročí úspěšného navázání na průkopnickou činnost paní Dr. Simeony Hoškové.

Pro naši společnost Institut mikroelektronických aplikací je podpora zejména rozvoje počítačové grafiky a 3D tisku důkazem smysluplného využití moderní elektroniky i v oblasti kultury a využití volného času.

Tomáš Trpišovský
ředitel společnosti IMA s.r.o.

2020

Pedagogická fakulta Univerzita Hradec Králové

Od roku 2007 je na Pedagogické fakultě Univerzity Hradec Králové akreditován studijní program Grafická tvorba – Multimédia. Vedení univerzity a fakulty vycházelo a vychází z přesvědčení, že grafický projev je jedním ze základních způsobů vizuální komunikace. Vše je důležitou součástí kultury společnosti, o kterou se mají akademické instituce starat. Proto naše fakulta výrazně podporuje existenci umělecko-pedagogických studijních oborů na naší škole.
Od  založení studijního oboru Grafická tvorba-Multimédia, tedy od roku 2007, se studenti tohoto oboru zúčastňují Grafiky roku. Je to každoroční příležitost pro studenty, pedagogy a umělce setkat se, porovnat výsledky, vyměnit si zkušenosti.
Pro českou volnou grafiku je opravdu bytostně důležité, aby tato soutěžní přehlídka pokračovala. Velmi si to přejeme a chceme pomáhat. Děkuji všem organizátorům, blahopřeji všem oceněným, ale také všem zúčastněným. Díky všem, kteří soutěžní přehlídku podporují a za sebe osobně a za celou PdF UHK mohu prohlásit, že naše fakulta bude při Grafice roku stát i nadále.

doc. PhDr. MgA. František Vaníček, Ph.D.
děkan
Pedagogická fakulta
Univerzita Hradec Králové

2020

Památník národního písemnictví

Památník národního písemnictví, muzeum literatury, shromažďuje, uchovává a veřejnosti zpřístupňuje sbírku uměleckých děl a dokladů k vývoji literatury a knižní kultury v českých zemích. Ve spolupráci s Ministerstvem kultury ČR pravidelně pořádá soutěž o nejlepší knižní design Nejkrásnější české knihy roku, v níž se publikace hodnotí z hlediska grafického, polygrafického i výtvarného zpracování. Kromě toho organizuje i soutěž o umělecké ztvárnění knižní značky Trienále ex libris. Z těchto důvodů také podporuje soutěž Grafika roku pravidelnou účastí v odborných porotách a působením v metodické oblasti.

Mgr. Zdeněk Freisleben

ředitel Památníku národního písemnictví

2020

ART & DESIGN INSTITUT

Grafika a s ní spojený otisk má dar obohatit původní výtvarný záměr o vysokou přidanou hodnotu. Sebejednodušší, zdánlivě až triviální motiv, získává provedením v grafickém médiu na nové výtvarné kvalitě, a to především díky výrazovým možnostem, které grafika nabízí.

Účast na prestižní výtvarné soutěži Grafika roku je nejen pro naše studenty výzvou ke konfrontaci dosavadních zkušeností s možnostmi zachycení a převedení umělecké představy do vizuální formy grafického listu. Je třeba aktivně vyzkoušet širokou škálu grafických technik, experimentovat a pracovat s „náhodnými“ chybami. Osvojit si grafické médium natolik, že s ním pracujeme s lehkostí. Stane se naším druhým jazykem.

 

Mgr. et MgA. Eva Vápenková

pedagog Ateliéru grafiky ART & DESIGN INSTITUT

2020

Galerie Klatovy / Klenová

Galerie Klatovy / Klenová se na grafice roku podílí již třetím rokem. Ve Vile Paule na Klenové – kde se mimo jiné koná od roku 2001 mezinárodní sympózium linorytu – poskytujeme rezidenční pobyt pro vítěze v kategorii C/A – velký formát studentská práce, Cena Simeony Hoškové. Díky spolupráci s Grafikou roku a Nadací Hollar jsme zde mohli přivítat Jakuba Bachorika a Annu Bydžovskou a seznámit se tak více s jejích tvorbou. Těšíme se na další spolupráci a držíme palce grafice roku.

Michal Lazorčík

2020

2019

        

Pražská Plynárenská, a. s.

Nadační fond Galerie Smečky

Informační služby – energetika, a.s

Projekt Grafika roku je mimořádně zdařilou soutěží, která dokazuje, že grafika má své nezastupitelné místo v naší společnosti.

Jako majitelé unikátní sbírky české koláže víme, jaké úsilí je třeba vynaložit, než se představa a nápad dostanou do fáze realizace. O to více oceňujeme úsilí nevelkého kolektivu zanícených odborníků, kteří oddaně převzali štafetu po Dr. Simeoně Hoškové a dokazují, že grafika je nejen svébytné umění, ale také poctivé řemeslo mající v českých zemích bohatou tradici.

To je také jeden z důvodů, proč po více než 14 let podporujeme projekt Grafika roku, která je vedle soutěžní přehlídky i přehlídkou toho nejlepšího z české grafiky.

Ing. Milan Cízl
Pražská plynárenská, a.s.

 

2019

Magistrát hlavního města Prahy

Grafika je významnou uměleckou disciplínou, která nás obklopuje dnes a denně. Soutěže jako Cena Vladimíra Boudníka tak významně přispívají ke zdůraznění postavení grafiky v českém umění.

 

MgA. Hana Třeštíková

Radní pro oblast kultury, památkové péče, výstavnictví a cestovního ruchu

Magistrát hlavního města Prahy

2019

Městská část Praha 1

Žijeme v době vizuální, o tom není pochyb. Grafika a obrazy všeho druhu nás dnes obklopují na každém kroku. A tedy i grafik má ve svých rukou jistou moc a odpovědnost – jeho pečlivá, promyšlená i procítěná práce může ostatní potěšit a povznést na duchu. Přeji tedy grafikům, aby je jejich řemeslo dnes a denně těšilo – a tím i nás ostatní.

 

Mgr. Pavel Čižinský

Starosta MČ Praha 1

2019

Siemens, s.r.o.

Společnost Siemens patří mezi největší technologické firmy v České republice a již více než 125 let je nedílnou součástí českého průmyslu a zárukou inovativních technologií. Naše společnost je průkopníkem v oblasti Průmyslu 4.0 a Smart Cities, v rámci kterých přináší zákazníkům komplexní digitální produkty a služby. Přinášíme budoucnost v oblasti technologií.
Zároveň si však uvědomujeme, jak důležité je kulturní dědictví, které je neoddělitelnou součástí historie každé země. Naše bezpečnostní a protipožární systémy chrání umělecká díla a sbírky po celém světe. V České republice můžeme zmínit například Národní muzeum či hrad Karlštejn, zámek Zbraslav nebo pražské Klementinum. I to je důvod, proč jsme se rozhodli podpořit projekt Grafika roku 2018 a podílet se na rozvoji českých talentovaných umělců, kteří tak mohou zanechat vzkaz pro další generace.

 

Ing. Milan Ceeh,

Siemens, s.r.o.

2019

Fedrigoni Czech Republic

Fedrigoni je největší italský výrobce kreativních papírů a tradice rodiny Fedrigoni jako výrobce papíru začíná již v roce 1717. V roce 1888 byla postavena první papírna ve Veroně, kde má firma také své hlavní sídlo. Sortiment skupiny Fedrigoni tvoří přes 3 000 různých druhů papírů.

Papír a grafika patří k sobě a je nám velikou ctí a potěšením být součástí této krásné, zajímavé a významné akce.

 

Dana Hermanová

Key Account Manager Fedrigoni CZ

2019

Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara ZČU v Plzni

Grafická tvorba integruje dlouhé spektrum vyjadřovacích prostředků. Pracuje s kresbou a malbou, linií a plochou, reliéfem, pracuje s kompozicí monochromní i polychromní, fotografií, koláží, různými počítačovými manipulacemi s obrazem … Prostě grafika je bránou, kterou může do jiných dimenzí vejít veškeré plošné umění vizuální. K tomu je ovšem potřeba mnoho znát a ovládat řadu dovedností i řemeslných a technologických fines, orientovat se v chemii, atd. atd. atp. Z toho je patrné, že setkání studenta umělecké školy – mladého eléva ve světě umění, s tímto jen zdánlivě starým oborem přináší množství jedinečných a nezastupitelných zkušeností. Proto grafika patří a bude patřit do výuky na Sutnarce – na Fakultě designu a umění Ladislava Sutnara nejen jako jeden ze speciálních ateliérů, ale jako podpora rozvoje myšlení mladých začínajících umělců. Metoda, která je učí překračovat hranice mezi obory a limity dané technologiemi, jako jedna z cest, která jim pomáhá hledat a nalézat vlastní jedinečnou formu svého sdělení světu.

doc. akad. mal. Josef Mištera

děkan FDU L. SUTNARA

2019

Proficheck s.r.o.

Grafika, potažmo výtvarné umění, je pro nás součástí interiérové architektury. Více než institucionalizované umění preferujeme umístění děl jak v rezidenčních, tak nerezidenčních prostorách. Bez umění si již bydlení nedovedeme představit. Grafická díla jsou pro nás součástí každodenní estetiky.

Ing. Pavel Štáf

CEO, Proficheck

2019

Fakulta umění a designu Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem

Tradiční i experimentální grafické techniky se vztahují k těm prapůvodním aktivitám člověka, které dnes nazýváme uměním. První znaky na jeskynních stěnách známe jako otisky rukou. Třebaže mne dnes již víc zajímají otisky, které procházejí velmi sofistikovanými přístroji, přesto v nich pokaždé hledám původ onoho prvního činu – zanechání smysluplné stopy.

doc. MgA. Pavel Mrkus

děkan FUD UJEP

2019

Institut mikroelektronických aplikací s.r.o.

Institut mikroelektronických aplikaci se z principu zaměřuje na vývoj a praktické užití elektroniky. Specifická krása a vlastnosti této technologie vytvářejí zvláštní kouzlo, které se odráží v současném umění stejně jako ve vývoji grafických technologiích. To je pro nás impulzem k podpoře dalšího ročníku Grafiky roku.

Ing. Tomáš Trpišovský, CSc.

2019

Pedagogická fakulta Univerzita Hradec Králové

Studenti i pedagogové Katedry výtvarné kultury a textilní tvorby Pedagogické fakulty Univerzity Hradec Králové se každým rokem účastní prestižní a významné akce Grafika roku. PdF UHK je již několik let partnerem této unikátní akce a podporuje ji také finančně. A budeme tak činit i nadále. Přeji Grafice roku úspěch a moc děkuji všem, kteří se na organizaci této akce podílejí.

doc. PhDr. MgA. František Vaníček, Ph.D.

děkan PF UHK

2019

ART & DESIGN INSTITUT

Grafika a s ní spojený otisk má dar obohatit původní výtvarný záměr o vysokou přidanou hodnotu. Sebejednodušší, zdánlivě až triviální motiv, získává provedením v grafickém médiu na nové výtvarné kvalitě, a to především díky výrazovým možnostem, které grafika nabízí.

Účast na prestižní výtvarné soutěži Grafika roku je nejen pro naše studenty výzvou ke konfrontaci dosavadních  zkušeností v možnosti zachycení a převedení umělecké představy do vizuální formy grafického listu. Je třeba aktivně vyzkoušet širokou škálu grafických technik, experimentovat a pracovat s „náhodnými“ chybami. Osvojit si grafické médium natolik, že s ním pracujeme s lehkostí. Stane se naším druhým jazykem.

Mgr. et MgA. Eva Vápenková, pedagog Ateliéru grafiky

ART & DESIGN INSTITUT

2019

Galerie Klatovy / Klenová

V roce 2018 nám bylo opět radostí spolupracovat s výstavním projektem Grafika roku.

Podíleli jsme se na studentské hlavní ceně a laureátovi nabídli rezidenční pobyt ve Vile Paule na Klenové, kde je profesionálně vybavená grafická dílna, včetně barev a papírů. Tato dílna byla používána při předešlých sympoziích. Autoři zde získávají možnost nerušeně pracovat a pobývat v malebném prostředí Klenovského hradu a zámku. Vysoko hodnotím projekt, který propaguje českou grafiku, proto budeme velmi rádi i nadále spolupracovat s Grafikou roku.

 

Mgr. Michal Lazorčík

Galerie Klatovy / Klenová

příspěvková organizace Plzeňského kraje

2019

Nadace Hollar děkuje partnerům