Pro zadané slovo nebyly nalezeny žádné výsledky

Partneři

        

Pražská Plynárenská, a. s.

Nadační fond Galerie Smečky

Informační služby – energetika, a.s

Projekt Grafika roku je mimořádně zdařilou soutěží, která dokazuje, že grafika má své nezastupitelné místo v naší společnosti.

Jako majitelé unikátní sbírky české koláže víme, jaké úsilí je třeba vynaložit, než se představa a nápad dostanou do fáze realizace. O to více oceňujeme úsilí nevelkého kolektivu zanícených odborníků, kteří oddaně převzali štafetu po Dr. Simeoně Hoškové a dokazují, že grafika je nejen svébytné umění, ale také poctivé řemeslo mající v českých zemích bohatou tradici.

To je také jeden z důvodů, proč po více než 14 let podporujeme projekt Grafika roku, která je vedle soutěžní přehlídky i přehlídkou toho nejlepšího z české grafiky.

Ing. Milan Cízl
Pražská plynárenská, a.s.

 

Magistrát hlavního města Prahy

Grafika je významnou uměleckou disciplínou, která nás obklopuje dnes a denně. Soutěže jako Cena Vladimíra Boudníka tak významně přispívají ke zdůraznění postavení grafiky v českém umění.

 

MgA. Hana Třeštíková

Radní pro oblast kultury, památkové péče, výstavnictví a cestovního ruchu

Magistrát hlavního města Prahy

Městská část Praha 1

Žijeme v době vizuální, o tom není pochyb. Grafika a obrazy všeho druhu nás dnes obklopují na každém kroku. A tedy i grafik má ve svých rukou jistou moc a odpovědnost – jeho pečlivá, promyšlená i procítěná práce může ostatní potěšit a povznést na duchu. Přeji tedy grafikům, aby je jejich řemeslo dnes a denně těšilo – a tím i nás ostatní.

 

Mgr. Pavel Čižinský

Starosta MČ Praha 1

Siemens, s.r.o.

Společnost Siemens patří mezi největší technologické firmy v České republice a již více než 125 let je nedílnou součástí českého průmyslu a zárukou inovativních technologií. Naše společnost je průkopníkem v oblasti Průmyslu 4.0 a Smart Cities, v rámci kterých přináší zákazníkům komplexní digitální produkty a služby. Přinášíme budoucnost v oblasti technologií.
Zároveň si však uvědomujeme, jak důležité je kulturní dědictví, které je neoddělitelnou součástí historie každé země. Naše bezpečnostní a protipožární systémy chrání umělecká díla a sbírky po celém světe. V České republice můžeme zmínit například Národní muzeum či hrad Karlštejn, zámek Zbraslav nebo pražské Klementinum. I to je důvod, proč jsme se rozhodli podpořit projekt Grafika roku 2018 a podílet se na rozvoji českých talentovaných umělců, kteří tak mohou zanechat vzkaz pro další generace.

 

Ing. Milan Ceeh,

Siemens, s.r.o.

Fedrigoni Czech Republic

Fedrigoni je největší italský výrobce kreativních papírů a tradice rodiny Fedrigoni jako výrobce papíru začíná již v roce 1717. V roce 1888 byla postavena první papírna ve Veroně, kde má firma také své hlavní sídlo. Sortiment skupiny Fedrigoni tvoří přes 3 000 různých druhů papírů.

Papír a grafika patří k sobě a je nám velikou ctí a potěšením být součástí této krásné, zajímavé a významné akce.

 

Dana Hermanová

Key Account Manager Fedrigoni CZ

Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara ZČU v Plzni

Grafická tvorba integruje dlouhé spektrum vyjadřovacích prostředků. Pracuje s kresbou a malbou, linií a plochou, reliéfem, pracuje s kompozicí monochromní i polychromní, fotografií, koláží, různými počítačovými manipulacemi s obrazem … Prostě grafika je bránou, kterou může do jiných dimenzí vejít veškeré plošné umění vizuální. K tomu je ovšem potřeba mnoho znát a ovládat řadu dovedností i řemeslných a technologických fines, orientovat se v chemii, atd. atd. atp. Z toho je patrné, že setkání studenta umělecké školy – mladého eléva ve světě umění, s tímto jen zdánlivě starým oborem přináší množství jedinečných a nezastupitelných zkušeností. Proto grafika patří a bude patřit do výuky na Sutnarce – na Fakultě designu a umění Ladislava Sutnara nejen jako jeden ze speciálních ateliérů, ale jako podpora rozvoje myšlení mladých začínajících umělců. Metoda, která je učí překračovat hranice mezi obory a limity dané technologiemi, jako jedna z cest, která jim pomáhá hledat a nalézat vlastní jedinečnou formu svého sdělení světu.

doc. akad. mal. Josef Mištera

děkan FDU L. SUTNARA

Proficheck s.r.o.

Grafika, potažmo výtvarné umění, je pro nás součástí interiérové architektury. Více než institucionalizované umění preferujeme umístění děl jak v rezidenčních, tak nerezidenčních prostorách. Bez umění si již bydlení nedovedeme představit. Grafická díla jsou pro nás součástí každodenní estetiky.

Ing. Pavel Štáf

CEO, Proficheck

Fakulta umění a designu Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem

Tradiční i experimentální grafické techniky se vztahují k těm prapůvodním aktivitám člověka, které dnes nazýváme uměním. První znaky na jeskynních stěnách známe jako otisky rukou. Třebaže mne dnes již víc zajímají otisky, které procházejí velmi sofistikovanými přístroji, přesto v nich pokaždé hledám původ onoho prvního činu – zanechání smysluplné stopy.

doc. MgA. Pavel Mrkus

děkan FUD UJEP

Institut mikroelektronických aplikací s.r.o.

Institut mikroelektronických aplikaci se z principu zaměřuje na vývoj a praktické užití elektroniky. Specifická krása a vlastnosti této technologie vytvářejí zvláštní kouzlo, které se odráží v současném umění stejně jako ve vývoji grafických technologiích. To je pro nás impulzem k podpoře dalšího ročníku Grafiky roku.

Ing. Tomáš Trpišovský, CSc.

Pedagogická fakulta Univerzita Hradec Králové

Studenti i pedagogové Katedry výtvarné kultury a textilní tvorby Pedagogické fakulty Univerzity Hradec Králové se každým rokem účastní prestižní a významné akce Grafika roku. PdF UHK je již několik let partnerem této unikátní akce a podporuje ji také finančně. A budeme tak činit i nadále. Přeji Grafice roku úspěch a moc děkuji všem, kteří se na organizaci této akce podílejí.

doc. PhDr. MgA. František Vaníček, Ph.D.

děkan PF UHK

ART & DESIGN INSTITUT

Grafika a s ní spojený otisk má dar obohatit původní výtvarný záměr o vysokou přidanou hodnotu. Sebejednodušší, zdánlivě až triviální motiv, získává provedením v grafickém médiu na nové výtvarné kvalitě, a to především díky výrazovým možnostem, které grafika nabízí.

Účast na prestižní výtvarné soutěži Grafika roku je nejen pro naše studenty výzvou ke konfrontaci dosavadních  zkušeností v možnosti zachycení a převedení umělecké představy do vizuální formy grafického listu. Je třeba aktivně vyzkoušet širokou škálu grafických technik, experimentovat a pracovat s „náhodnými“ chybami. Osvojit si grafické médium natolik, že s ním pracujeme s lehkostí. Stane se naším druhým jazykem.

Mgr. et MgA. Eva Vápenková, pedagog Ateliéru grafiky

ART & DESIGN INSTITUT

Galerie Klatovy / Klenová

V roce 2018 nám bylo opět radostí spolupracovat s výstavním projektem Grafika roku.

Podíleli jsme se na studentské hlavní ceně a laureátovi nabídli rezidenční pobyt ve Vile Paule na Klenové, kde je profesionálně vybavená grafická dílna, včetně barev a papírů. Tato dílna byla používána při předešlých sympoziích. Autoři zde získávají možnost nerušeně pracovat a pobývat v malebném prostředí Klenovského hradu a zámku. Vysoko hodnotím projekt, který propaguje českou grafiku, proto budeme velmi rádi i nadále spolupracovat s Grafikou roku.

 

Mgr. Michal Lazorčík

Galerie Klatovy / Klenová

příspěvková organizace Plzeňského kraje

Nadace Hollar děkuje partnerům