Pro zadané slovo nebyly nalezeny žádné výsledky

Zpět

DANIELA HAHNOVÁ BENEŠOVÁ,…

7.8. 2019 - 1.9. 2019

Galerie Hollar, Smetanovo nábř. 995/6, 110 00 Praha 1
7. 8. – 1. 9. 2019

Daniela Hahnová-Benešová (* 27. 9. 1929 v Klatovech) studovala v letech 1948–1953 na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze v ateliéru monumentální malby u prof. Emila Filly, a pak i čestný rok v ateliéru užité grafiky u prof. Antonína Strnadela.
Věnuje se malbě, ilustraci, volné grafice a tvorbě Exlibris. Ilustrovala více jak padesát knih, převážně pro děti. Technikou jejích prací jsou převážně olejomalba a akvarel, ale používá i temperu a kresbu, v grafice pak zejména barevnou litografii, suchou jehlu a lept.
Jednou z jejích nejsilnějších inspirací je hudba, jejíž akordy se ozývají v barevnosti jejích maleb, a pak krajina, sdílená s diváky spíše jako krajina duše či symbol krajiny, v němž je zakódováno pevné citové pouto k rodnému kraji, k místu jistot a tajemství. Její imaginární svět prorůstá světem reálným, takže oba světy nelze od sebe exaktně oddělit.
Od roku 1954 žije a pracuje v Praze, se svým manželem, vlčnovským rodákem Karlem Benešem. S ním uspořádala i většinu ze svých více jak sedmdesáti autorských výstav. Zúčastňuje se i kolektivních výstav malby, grafiky a Exlibris, pořádaných zejména Sdružením českých umělců-grafiků Hollar a Sdružením pražských malířů a sochařů, jichž je členkou.
Pavel Beneš, kurátor výstavy

Výstava je pořádána Nadací Hollar ve spolupráci s SČUG Hollar, a koná se za finanční podpory Ministerstva kultury České republiky, Magistrátu hlavního města Prahy, Městské části Praha 1 a Státního fondu kultury České republiky.

Doprovodný program bude zveřejněn v průběhu výstavy na webových stránkách www.hollar.cz