Pro zadané slovo nebyly nalezeny žádné výsledky

Zpět

Galerie FaVU – Open Call do na rok 2020

Fakulta výtvarných umění VUT vypisuje výzvu k podávání výstavních projektů umělců a kurátorek do Galerie FaVU pro rok 2020.

Výzva je určena jednotlivcům, skupinám nebo kolektivům z ČR a ze zahraničí. Vítány jsou vizuální, audiovizuální a zvukové projekty reagující na specifika výstavního prostoru nebo aktuální společenská témata.

Výzva se netýká právě realizovaných diplomových a bakalářských prací nebo prezentací ateliérů bez další koncepční specifikace. Koncepce výstavních projektů není tematicky omezena. Kritériem výběru je kvalita výstavního projektu zasazená do kontextu prostoru a doby. V rámci výstavní sezóny 2020 je počítáno s podporou pěti projektů.
Deadline odevzdání výstavních projektů je 15. září 2019.
Projekty (vizte formulář níže) zasílejte vč. povinných příloh na E simkova@ffa.vutbr.cz. Zaslané projekty posoudí galerijní rada fakulty.

Galerie poskytuje:
– výstavní prostor vč. energií
– hlídání výstavy
– finanční krytí nákladů spojených s realizací výstavy do výše 8 000 Kč
– základní PR (propagace v médiích, tisk pozvánky, tisk plakátu)

Kritéria pro podání projektu:
– včasné odevzdání projektu elektronicky na E simkova@ffa.vutbr.cz
– vyplněný formulář přihlášky dostupný níže na této stránce
– stručná charakteristika projektu vč. obrazové dokumentace
– portfolio umělce/umělkyně/kurátora/ky vč. CV

Základní informace o galerii:
Galerie FaVU je živým komunikačním prostorem nastupující generace umělců a kurátorů. Je experimentální laboratoří otevřeného dialogu s akademickým prostředím a s veřejností. Nabízí zázemí k profesionální prezentaci mladým autorům nejen z řad studentů a doktorandů, ale i absolventů a absolventek vysokých uměleckých škol. Základním posláním Galerie FaVU je prezentace excelentních výsledků v oblasti vizuální, audiovizuální a zvukové tvorby. Informace o výstavním programu galerie najdete zde.

https://www.favu.vut.cz/