Pro zadané slovo nebyly nalezeny žádné výsledky

Zpět

Galerie INDUSTRA ART vyhlašuje otevřenou výzvu na výstavní projekty pro rok 2020 – nabídka

Galerie INDUSTRA ART  se snaží reagovat na aktuální podněty současného vizuálního umění. Podporujeme zajímavé autorské projekty studentů uměleckých škol, absolventů i etablovaných umělců, kterým poskytujeme vhodné prostory pro realizaci a patřičnou propagaci jejich tvorby. Vytváříme prostředí pro vzájemné sdílení, setkávání a diskuzi napříč celou společností.

Výzva je určena především začínající a nastupující generaci českých a zahraničních umělců, uměleckým skupinám a kurátorům. Očekáváme kvalitní výstavní projekty, které svou koncepcí dokáží pojmout nejlépe celý výstavní prostor. Vzhledem k velikosti galerie doporučujeme i skupinové projekty.

Součástí žádosti je vyplněný „Formulář žádosti“ s uvedeným seznamem příloh ke stažení na: https://industra.space/program/open-call-2020-industra-art

Závazné přihlášky, které budou obsahovat všechny zmíněné údaje zasílejte elektronicky ve formátu pdf, předmět OPEN CALL, na E anna@industra.space nejpozději do 5. 8. 2019.

Galerie INDUSTRA ART (Masná 9, Brno) poskytne vybraným výstavním projektům: zázemí galerie, propagaci a produkci výstavy, finanční krytí na realizaci výstavy v rámci udělených grantů. Výsledky otevřené výzvy budou zveřejněny na FB profilu Industra Art, Industra a na webu industra.space nejpozději do konce září