Pro zadané slovo nebyly nalezeny žádné výsledky

Zpět

Hlavní cena za autorskou knihu – Pavel Hora – Všemi směry

Hlavní cena za autorskou knihu na Grafice roku 2020
Cena Fedrigoni Czech Republic
Pavel Hora za autorskou knihu Všemi směry, linoryt, linořez, knihtisk.
Diplomová práce vytvořená pod pedagogickým vedením prof. akad. mal. Mikoláše Axmanna na Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara ZČU, Ateliér ilustrace a grafika.
• Členové poroty: Mgr. Zdeněk Freisleben, Mgr. Gina Renotiére, Ph.D., Julie Kačerovská.
• Vyjádření poroty: Autor se pohybuje vizuálně v pocitové vizuální rovině, která vyvolává pro každého individuální asociace. Práce je doprovázena i rozměrnou skládanou grafikou s navazujícím podtextem jako hlavní kniha. Použitá typografie souzní v minimalistické podobě.
• Autor uvádí: Stěžejní částí knihy-mapy „Všemi směry“ je obraz.
„Jsou mapy zemského povrchu pro náš život na něm a jsou mapy hvězdného nebe pro náš život pod ním. Tato kniha je mapou posunů v čase a prostoru, pomyslnou vnitřní mapou naší mysli. Je záznamem více či méně významných chvil a míst. Hlavní přímé směry křižují různé odbočky, zkratky i slepé uličky. Temná místa vnitřního nepokoje a napětí střídá prosvětlený prostor klidu a harmonie. Místa viděná v různém světle, kontrastu, sytosti a barevnosti.
Stavba této knihy nabízí dvojí pohled na vnímání daného prostoru: počínaje středem je možné listovat vlevo či vpravo, při poslední straně knihu otočit a pokračovat v cestě směrem opačným. Změna kompozice a jiný sled stran ukáže nám již známá místa v odlišném pohledu. Uspořádání listů navíc přináší nečekaná sousedství zdánlivě si sobě cizích dvou stran; je to však týž jeden svět – každá strana je součástí všech dalších stran v síti vzájemných vztahů. Tato setkání lze přijmout i zavrhnout, střet obejít či naopak v něm nalézt spojitosti a vazby.
Můžeme ale také putovat celým atlasem naprosto libovolným směrem, pomocí číselných odkazů plynule pokračovat na jednotlivých navazujících stranách, případně se i vracet a nalézat cesty jiné.
Daný vymezený prostor, nahlížený takto z blízka a postupně, vnímáme v nejjemnějších detailech a s překvapivými návaznostmi. Postrádáme tu však vztah k celku, veškeré dané souvislosti, přehlednou návaznost předchozího s následným. To nám ale nabízí mapa, poskládaná z jednotlivých dvoustran. Nahlížená s patřičným odstupem, propojená a držená pohromadě tenkou, ale pevnou sítí linií.
Celý obraz této mapy je neuzavřený. Vcházíme do něj z vnějšku, z již prožitého, a spirálovitě míříme k horizontu, tj. na samou hranici nedostižnosti. Tento bod, vzdalující se nám touž rychlostí, s jakou se k němu přibližujeme, budiž naším cílem.“
• Nominováni na cenu v této kategorii: Josef Albrecht – U Skeptika, počítačová grafika, FU OU, Ateliér knižního designu, vedoucí ateliéru doc. Eliška Čabalová, Alžběta Dvořáková – Slovníczek, počítačová grafika, PF UHK, Ateliérová tvorba grafika, vedoucí ateliéru doc. Jaroslava Severová, ak. mal., Karolína Dvořáková, Art‘s Not Dead, počítačová grafika, FU OU, Katedra grafiky a kresby, vedoucí katedry prof. Zbyněk Janáček, Miloš Šejn – NMHTÍ, počítačová grafika (digitální sendvič typografických a obrazových dat).
• přihlášeno 46 autorských knih, vystaveno 20 děl.