Pro zadané slovo nebyly nalezeny žádné výsledky

Zpět

J/P/K – Jasanský Polák Karny

17.9. 2019 - 12.1. 2020

Galerie hlavního města Prahy, Dům fotografie, Revoluční 5, Praha 1
17. 9. 2019 – 12. 1. 2020

Dvojice fotografů Lukáš Jasanský (1965) a Martin Polák (1966) se zapojila do aktuálního dění na umělecké scéně koncem osmdesátých let dvacátého století a od té doby se stala její významnou a neodmyslitelnou součástí. Již přes tři desetiletí vytváří tento stabilní fotografický tandem exaktně formulované konceptuální projekty.

Svůj nový výstavní projekt Jasanský Polák Karny autoři představují v Galerii hlavního města Prahy v prostorách Domu fotografie. Návštěvníci jsou ve dvou patrech galerie konfrontováni s řadami fotografií zachycujících sochařské portréty nejrůznějších osobností. Všechny snímky jsou koncipovány obdobně, znázorňují ve frontálním stereotypním schématu jeden, popřípadě dva portréty. Autorem všech plastik zachycených na snímcích Jasanského a Poláka je polský sochař Alfons Karny (1901–1989), který je uveden jako spoluautor v názvu výstavy. Všechna fotografovaná díla pochází ze sbírek regionálního muzea v Białystoku, věnovaných celoživotní tvorbě tohoto dnes již pozapomenutého umělce, jenž ve dvacátém století patřil k prominentům polského portrétního sochařství.

Alfons Karny byl člověk silného vlasteneckého cítění, projevil osobní statečnost již v mládí jako voják v polsko-ruských bojích (1920) i později jako účastník protinacistického odboje. Jeho národní přesvědčení se promítlo i do jeho sochařského díla, které až na výjimky sestává z portrétů – sám své práce označoval obecně jako „hlavy“. Sochy portrétovaných nevytvářel na objednávku, ale vybíral si osobnosti, kterých si vážil. Vytvořil tak řadu portrétů světových umělců a vědců jako Ernest Hemingway, Van Gogh nebo Albert Einstein, avšak ideovou osu jeho díla představuje „galerie velkých Poláků“, do níž zahrnul kupříkladu Frederyka Chopina, Marii Curie-Skłodowskou, státníka Józefa Pilsudského, generála Władysłava Sikorského, básníka Adama Mickiewicze nebo pianistu Arthura Rubinsteina. Mezi portrétovanými lze najít vedle proslulých osobností také „obyčejné“ lidi (Partyzán Dzidek, Jola Korzybska), žánrové podobizny (Boxer, Dívka) i příslušníky rodiny a přátele (Madzia Kuna).

Iniciačním momentem vzniku cyklu Jasanský Polák Karny byla příležitostná návštěva polského města oběma fotografy, při níž si pro sebe „objevili“ Karného muzeum. O životě a tvorbě Alfonse Karného je známa řada zajímavých faktů a detailů, není to však jen dílo samotné, které fotografy zaujalo. I když výhradním námětem snímků Jasanského a Poláka, dokumentujících umělcovu tvorbu, jsou Karného sochařské portrétní práce, to, co oba autory zajímá, je rámec a způsob jejich prezentace, do nichž se promítá celý komplex společensko-sociálních, historických a regionálních souvislostí. Zdánlivě nezaujaté indiferentní a objektivní snímky obsahují množství velice subjektivních zpráv a postřehů.
Olga Malá, kurátorka výstavy