Pro zadané slovo nebyly nalezeny žádné výsledky

Zpět

Jiří Hůla: jih,

Geofyzikální ústav a Archiv výtvarného umění Vás zvou na
vernisáž výstavy
Jiří Hůla: jih,
která se bude konat ve čtvrtek 19. 1. 2023 v přednáškovém sále
Geofyzikálního ústavu AV ČR, Boční II, Praha 4 od 17ti hodin.
Výstavní cyklus Setkávání v Geofyzikálním ústavu AV ČR na
Spořilově zahájil Jiří Hůla v roce 2002 výstavou Marie
Blabolilové. Celkem zde připravil 62 většinou autorských výstav,
stál za zrodem Sbírky obrazů GFÚ, k výročí 30té výstavy
Setkávání připravil v roce 2010 soubornou výstavu v Národní
technické knihovně, sestavil pro ni obsáhlý katalog. Jiří Hůla
nedělal ničeho málo a nic jen tak.
Podobně je tomu i s jeho autorskou výtvarnou tvorbou. Výtvarných
děl vytvořil Jiří Hůla stovky, je v nich patrná určitá
posloupnost, jisté prolínání. Silným prvkem, který se vyskytuje v
téměř každém jeho výtvarném celku či technice je písmo/znak, s
nimi pracoval už dříve při psaní konkrétní poezie či kresbách
poetického humoru.
Výstava v GFÚ představuje práce Jiřího Hůly (jih), které, ač
vznikaly psaním na psacím stroji, jsou již čistě výtvarné.
Originály cyklu velkých strojopisů, nepředstavitelně pracné, na
jejichž principu vznikla Stavebnice H, sítotisky ze strojopisů vždy
několika variací a variant, to všechno jsou nádherné práce, kde
písmena a znaky jsou základním stavebním prvkem a fungují v té
nejsilnější podobě.
Místo konání:
Geofyzikální ústav AV ČR
Boční II, Praha 4 – Spořilov
přednáškový sál
20. 1. – 28. 4. 2023