Pro zadané slovo nebyly nalezeny žádné výsledky

Zpět

Kartografie v časech mezi poustevnami a koněspřežkou

29.5. 2019 - 4.7. 2019

Galerie Klementinum, Mariánské náměstí 190/5, Praha 1
29. 5. – 4. 7. 2019

Výstava k 260. výročí narození kartografa a meteorologa Františka Jakuba Jindřicha Kreibicha, přibližuje život a dílo nejvýznamnějšího představitele naší kartografie v období první třetiny 19. století. Vystaveny jsou tři desítky map, a to nejen tisky, ale též práce rukopisné, včetně skic, trigonometrických sítí a kopií soudobých map. Ty první vznikaly v souvislosti s josefínskými reformami církevní správy, poslední již dokládají nástup industrializace. Můžeme na nich najít zrušené poustevny, které již nemohly sloužit svému účelu, ale také dopravní projekty, které se mnohdy nedočkaly realizace. Exponáty pocházejí z fondů NK ČR a z kartografovy pozůstalosti uložené v Mapové sbírce Přírodovědecké fakulty UK.