Pro zadané slovo nebyly nalezeny žádné výsledky

Zpět

Laureátkou 24. Ceny Vladimíra Boudníka je Lenka Vilhelmová

Lenka Vilhelmová patří k umělecké generaci nastupující na výtvarnou scénu v polovině 80. let 20. století. Množství realizovaných projektů (ať domácích anebo mezinárodních) svědčí o tom, že se tvůrčí práce stala její každodenní nutností. Od roku 2007 se vedle vlastní tvorby věnuje také vysokoškolské pedagogické činnosti, kterou nepovažuje za limitující, ale motivující. U příležitosti výstavy Zrcadla – její kmotřička, pořádané v Mánesu v roce 2008, Lenka Vilhelmová prohlásila, že je „nesnesitelně pracovitá“. Výsledkem této aktivity je rozsáhlé, technologicky bohaté a ideově závažné dílo. V minulém desetiletí pokračovala v rozvíjení svých dřívějších projektů, které obohatila o nové práce.

I když má smysl pro komorní grafickou práci a bravurně ovládá tradiční jemné hlubotiskové grafické techniky, její povaze nejlépe vyhovuje monumentální rozměr. S tím souvisí vytváření autorských silných ručních papírů velkých formátů a využití papírové hmoty k reliéfnímu
tvarování objektů nebo jejich fragmentů. V posledních letech ještě rozšířila škálu pro ni typických kombinací klasických a moderních technologií a použitých materiálů. Provádí tvůrčí recyklaci pozůstatků předmětů a surovin nalezených na skládkách a poznamenaných korozí. I když preferuje přírodní materiály (dřevo, kov, papír, juta, gumožíně), s oblibou používá i plasty nebo jejich rozmanité modifikace (např. rentgenové fólie, magnetické
pásky, plexisklo apod.). Některé slouží jako plocha pro grafický otisk anebo z těchto stavebních prvků vytváří nové obrazy, objekty a instalace. Lence Vilhelmové je blízká kontinuální forma vyjádření, která umožňuje sledovat proměny určitého fenoménu v čase a současně ji zajímá prostorové vyjádření. Spojením těchto veličin vzniká platforma pro specifický umělecký útvar – autorskou knihu. Právě ta představuje důležitou součást její tvorby. Autorskou knihu chápe jako umělecké dílo, prostorový objekt, který může představovat schránku, úkryt, ale také metaforu hlavy, což je hlavní téma celé tvorby Lenky Vilhelmové. Autorské knihy někdy umisťuje do speciálních boxů, které samy o sobě mohou fungovat jako umělecké exponáty.
Vilma Hubáčková, kurátorka 24. Ceny Vl. Boudníka

Tvorbu Lenky Vilhelmové jsem měl možnost pozorovat z blízka již od konce 80. let minulého století, kdy jsme se potkávali společně se Simeonou Hoškovou při různých vznikajících uměleckých aktivitách, kdy tvůrci přestávali spoléhat na práci tehdejšího svazu výtvarných umělců a vládních organizací a začali sami organizovat výstavy, zejména ve spolupráci s S. Hoškovou (Grafika roku, Cena Vl. Boudníka, Mezinárodní trienále grafiky, Inter-kontakt-grafik, časopis Grapheion, Středoevropská galerie a nakladatelství apod.). L. Vilhelmová byla od počátku u zrodu, nového rozmachu grafického umění, zasedala v různých odborných komisích, radách, konferencích, sympoziích a pomáhala organizovat a připravovat výstavy, posléze přidala i pedagogickou činnost. Vedle toho dokázala vytvořit dílo, které si právem zasluhuje větší uznání odborné veřejnosti.
Ve své práci vyjadřuje své ideje i prostřednictvím nových dimenzí a nepohrdá ani svými kořeny /v období před postmodernismem/ a dokáže respektovat i čistotu klasických grafických technik. Její grafická díla nejsou omezována formátem a při tvorbě je vždy přítomný fyzický stav tvoření. Energie přechází z jedné práce na druhou a proměňují se. Někdy jednotlivé díly matrice nově seskupuje, tvary se opakují a multiplikují různými způsoby, ale vždy nacházejí novou aktualizovanou identitu. Ve svých rozměrných instalacích dokáže kombinovat několik technik najednou, včetně nových médií /digitální tisk, fotografie, videoprojekce, objekty, autorské knihy apod./, ale vždy s cílem vyjádřit prostřednictvím formy závažný obsah díla. Je jí blízký podvědomě tzv. trialistický pohled a vnímání světa podle neurologa a psychologa V. E. Franka,
kde rozlišuje materiální, psychosociální podmínky a duchovní vrstvu bytí.
1. Tělem jsme spjati se světem přírody a materiálních výtvorů civilizace, jsme determinováni genetikou, zdravotními problémy, stravou a materiálními podmínkami života.
2. Naše psychika a vědomí jsou ovlivňovány sociálními
vztahy v rodině a společnosti, vzděláním a médii.
3. Duchovní složkou své osobnosti participujeme na duchovní vrstvě bytí a jsme schopni reagovat eticky kultivovaně i na extrémně negativní podmínky života.
Tato idea prochází celou tvorbou Lenky Vilhelmové a reinterpretací různých uměleckých postupů dochází k odpovídajícímu současnému grafickému
umění a myšlení.
Miloslav Polcar, předseda poroty Ceny Vl. Boudníka