Pro zadané slovo nebyly nalezeny žádné výsledky

Zpět

Lenka Vilhelmová – 24. laureátka Ceny Vladimíra Boudníka

Laureátkou 24. Ceny Vladimíra Boudníka se stala paní Lenka Vilhelmová.

Za významný tvůrčí přínos v oblasti grafické tvorby.

Za přesvědčivý a výrazný soubor grafických děl objevného výrazu či formy bez časového a generačního omezení.

Lenka Vilhelmová patří k umělecké generaci nastupující na výtvarnou scénu v polovině 80. let 20. století. Množství realizovaných projektů (ať domácích anebo mezinárodních) svědčí o tom, že se tvůrčí práce stala její každodenní nutností. Od roku 2007 se vedle vlastní tvorby věnuje také vysokoškolské pedagogické činnosti, kterou nepovažuje za limitující, ale motivující. U příležitosti výstavy Zrcadla – její kmotřička, pořádané v Mánesu v roce 2008, Lenka Vilhelmová prohlásila, že je „nesnesitelně pracovitá“. Výsledkem této aktivity je rozsáhlé, technologicky bohaté a ideově závažné dílo. V minulém desetiletí pokračovala v rozvíjení svých dřívějších projektů, které obohatila o nové práce. ©Vilma Hubáčková

Cena byla udělena 3. února 2019 v Obecním domě v Praze ve spolupráci Hlavního města Prahy a Nadace Hollar.

https://www.youtube.com/watch?v=bZERptLpPOo&feature=youtu.be