Pro zadané slovo nebyly nalezeny žádné výsledky

Zpět

LITHO LITO: TEMPO, koncert / concert │ Workshop animace 10+11/2019

LITHO LITO
Litografická dílna Litoměřice, G2: Gotické dvojče – Dům umění
Lithography Studio in Litomerice, G2: Gothic Twin – House of Art
Czech Republic
PRESENTS:

17/10/2019 ČT/THU
17.30–18.30

koncert l’arrache-coeur, dernisáž / concert l’arrache-coeur, closing party
Výstava / Expo –TEMPO– (do / till 20/10/2019)

01/11/2019 PÁ/FRI
18.00–21.30

VÝTVARNÉ DÍLNY pro DĚTI / ART WORKSHOP for KIDS
LITHO LITO: Svátek mrtvých III
Dílna animace Anny Mastníkové / Workshop of Animation

 

KONCERT / CONCERT

–TEMPO–
site-specific fusion l’arrache-coeur
výstava končí / exhibition is finishing 20/10 NE/SUN

17/10 17.30 koncert / concert ČT/THU

MEZINÁRODNÍ MULTIMEDIÁLNÍ VÝSTAVA
INTERNATIONAL MULTIMEDIA EXHIBITION
Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích,
Galerie Gotické dvojče

Mikoláš Axmann, Adéla Bierbaumer, Koenraad Claes, Peter Hofmann, Franz Hoke, Małgorzata Józefowicz, Lenka Kahuda Klokočková, Bedřich Kocman, Jan Kocman, Petr Korbelář, Iva Krupicová, Josef Málek, Ester Polcarová, Monika Rašková, Martin Raudenský, Marek Sibinský, Anna Trojanowska, Kryštof Vitner a další
Akademia Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu, Art & Design Institut v Praze, École Nationale Supérieure des Arts Visuels de La Cambre Bruxelles, Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara Západočeské univerzity v Plzni, Fakulta umění a designu Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem, Fakulta umění Ostravské univerzity, Hochschule für Bildende Künste Dresden, Koninklijke Academie voor Schone Kunsten Antwerpen, Litografická dílna Petra Korbeláře, riesa efau. Kultur Forum Dresden, Steindruck München – Lithografiewerkstatt des Münchner Künstlerhauses, Uniwersytet Rzeszowski
kurátoři / curators Lenka Kahuda Klokočková, SGVU Jan Brodský + Michaela Ottová

Mezinárodní multimediální výstava je výstupem výuky Semináře současné litografie na FUD UJEP, v jehož rámci byly uskutečněny vzdělávací projekty, například Mezinárodní sympozium současné litografie LITHO SYMPO ’19, ve spolupráci s českými i zahraničními odborníky a institucemi.

TEMPO is an international multimedia exhibition of student’s and teacher’s works conceived as an output of educational projects of the Seminar of Contemporary Lithography FAD JEPU. It has been realized in cooperation with experts and institutions from Czech Republic and abroad, for example the International Symposium of Contemporary Lithography LITHO SYMPO ’19 held in 2019 at FAD JEPU and LITHO LITO.

Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích,
Galerie Gotické dvojče, Jezuitská 241/12a, 412 01 Litoměřice

LITHO LITO
G2: Gotické dvojče – Dům umění / Gothic Twin – House of Art
Institut kresby a grafiky / Institute of Drawing and Printmaking
Seminář současné litografie FUD UJEP / Seminar of Contemporary Lithography FAD JEPU

Obr.: Anna Trojanowska, Shades