Pro zadané slovo nebyly nalezeny žádné výsledky

Zpět

Nabídka uměleckých rezidencí webu Culturenet.cz

Rezidenční programy Cité internationale (Paříž)
Rezidence Rezidenční programy se otevírají v Cité Internationale umělcům ze všech oblastí – spisovatelé, skladatelé, režiséři, výtvarníci a další.

Cité Internationale je rezidenční centrum, které hostilo více než 25 000 umělců od svého vzniku v roku 1965. Každoročně umělecké centrum přivítá umělce z 90 různých zemí světa. Přihlášku k rezidenci je nutné podat do 15. 8. 2019.

Více informací: https://www.citedesartsparis.net/en/committees-fall-2019
Anebo na webové stránce Francouzského institutu v Praze: https://kultura.ifp.cz/cz/aktualne-1/event1211-visual-arts-writings-music-performing-arts


Rezidence Temporars Susch (Švýcarsko) – výzva pro umělce/kyně, badatele/ky a kurátory/ky
Rezidence Švýcarské Muzeum Susch vypisuje výzvu pro umělce a kulturní profesionály/ky z různých oborů, kteří mají zájem o účast na rezidenčním pobytu v délce od dvou do čtyř týdnů v průběhu února a května 2020.
Muzeum Susch se nachází v komplexu středověkého kláštera s bohatou kulturní historií v blízkosti švýcarského města Susch. Rezidenční program Temporars Susch nabízí kulturním profesionálům z různých oborů prostor pro badatelskou činnost a výzkumné aktivity. Vybraným účastníkům bude poskytnuto ubytování, uhrazeny náklady spojené s cestou a vyplacen týdenní příspěvek ve výši 350 švýcarských franků. Rezidence nemusí vyústit v realizaci konkrétního díla, od účastníků se však očekává aktivní zapojení do programů pro veřejnost a sdílení dílčích výstupů výzkumu či tvorby.

Uzávěrka pro odeslání přihlášek je 15. srpna 2019.

Více informací: https://www.muzeumsusch.ch/en/1161/Open-Call

Rezidence Kai (Estonsko) – rezidence pro umělce/kyně, kurátory/ky a spisovatele/ky
Rezidence Umělecké centrum Kai v Tallinnu vypisuje výzvu pro mezinárodní umělce/kyně, kurátory/ky a spisovatele/ky, kteří mají zájem o účast na rezidenčním pobytu v délce od dvou do čtyř týdnů.
Kai je nové umělecké centrum nacházející se v areálů bývalé továrny na ponorky v přímořské části Tallinnu. Nový rezidenční program poskytne od října 2019 zázemí 14 vybraným umělcům/kyním, kurátorům/kám a spisovatelům/kám, kteří se budou mít příležitost zapojit do aktivit centra a seznámit se s místní uměleckou scénou. Centrum zajistí účastníkům úhradu nákladů spojených s pobytem a administrativní podporu, očekáváným výstupem rezidence je veřejná prezentace tvorby či výzkumu. Zájemci by měli mít alespoň pětiletou praxi v oboru a v rámci rezidenčního pobytu se zabývat výzkumem (spíše než pracovat na produkci nového díla).

Uzávěrka pro odeslání přihlášek je 1. srpna 2019

Více informací: https://kai.center/index.html

 

INI Project – Open Call 2019
Rezidence INI Project vyhlašuje otevřenou výzvu k předkládání žádostí pro rezidenční pobyt v INI Project/PROSTOR na listopad až prosinec 2019. Výzva je určena všem umělcům, kurátorům, teoretikům, ale i uměleckým dvojicím či skupinám bez ohledu na věk, zaměření či dosažené vzdělání.

Termín pro podání žádostí je do 31. srpna 2019 včetně.
Přihlášky posílejte na E info@iniproject.org, do předmětu uveďte „OPEN CALL“.

Vybraný/á uchazeč/ka (uchazeči) bude mít od 1. listopadu do 31. prosince 2019 k dispozici prostor INI Project (Husitská 75/25, Praha 3). Prostor může být využit jako ateliér, konferenční/prezentační místnost, přemýšlírna, střižna, kuchyň, galerie… Jedinou podmínkou pobytu je aktivní zapojení veřejnosti, tedy alespoň jeden veřejný program, popřípadě série několika setkání – performance, prezentace, diskuze či jiný výstup vázaný na rezidenci. Akce se nemusí nutně konat přímo v ateliéru, je možné po dohodě využít jiné prostory v blízkém či vzdálenějším okolí. Rezidentovi bude poskytnuta finanční podpora ve výši 8 000 Kč (honorář) + 8.000,-Kč (produkční náklady), produkční a kurátorská podpora týmu INI Project. INI Project v rámci rezidence neposkytuje ubytování, výzva je tudíž určena především místním autorům, popřípadě autorům, kteří si mohou zajistit vlastní ubytování.

Více o koncepci PROSTORu zde: https://iniproject.org/ a zde: https://www.facebook.com/iniprojectProstor/

Přihláška musí obsahovat portfolio, CV a stručný motivační dopis/popis navrhovaného projektu o rozsahu maximálně 1 800 znaků.
Rozhodnutí komise tvořené týmem INI Project bude zveřejněno do 15. září 2019. V kapacitě komise není poskytovat zpětnou vazbu odmítnutým projektům. Rozhodnutí komise je konečné, a není možné se proti němu odvolat

Visegrádský online portál pro rezidenční místa regionu V4
Rezidence International Visegrad Fund spustil nový registrační portál pro rezidenční místa/organizace V4 regionu, které poskytují rezidence nejen v oblasti Performing Arts.

Důvodem vytvoření této online registrace je pomoc umělcům z České republiky, Maďarska, Polska a Slovenska, najít odpovídající místo nebo rezidenci pro jejich projekty v regionu V4, a posílit tak mobilitu v regionech.

Pokud jste otevření spolupráci s Visegrad Fund a Visegrad Artists Residency Programs a chcete se dostat na seznam rezidencí pro umělce v rámci V4, vyplňte prosím formulář níže. Visegrad Fund bude vaše náležitosti sdílet s ostatními žadateli prostřednictvím jejich webových stránek.

Formulář: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdKUomHjMFltwYyTODqsMEK8aUIfdTGlhdi94zTy_lCcmBlcg/viewform

Více informací na www.visegradfund.org