Pro zadané slovo nebyly nalezeny žádné výsledky

Zpět

Nikola Čulík: SEN O VÁLCE

Nikola Čulík: SEN O VÁLCE

01. 11. 2022 – 02. 12. 2022
Galerie Caesar
Výstava je součástí doprovodného programu k programu SEFO 2022 Domov a svět

Kreslíř, ilustrátor, básník, absolvent Akademie výtvarných umění v Praze, legenda české „stále ještě mladé“ kresby Nikola Čulík se v Olomouci představuje v dobré formě – jako umělec citlivý na světlo, na vzduch, na to, co se v něm chvěje a mihotá, ještě před tím, než se to stane skutečností a uvidí to každý z nás. Jeho projev je jako vždy cílený a přesný. Odehrává se na minimální ploše papíru A4 a výhradně ve formě tužkové kresby. Z nekonečné šedi, hluboké jako šero v podvečerní studni, vystupují obrysy ostré jako čerstvě nabroušená sekyrka. Chytnout, máchnout, zatnout – poodejít a popřemýšlet, nepadla-li rána vedle. Nepadla.

Nikolův olomoucký „sen o válce“ je nicméně v mnoha ohledech antitezí doposud platných mechanismů. Kresby, které byly vybrány, pocházejí z delšího časového období, vznikaly letech 2019 až 2022, a jsou v pravém slova smyslu finální. Jsou to dokončené obrazy, ne náčrty, ústřižky, variace na hraně konceptu, art brut a nalezeného artefaktu. Nepostrádají lehkost, eleganci a vtip spojené s citlivým vnímáním světa vně, zároveň jsou ale překvapivě bezčasé – obrácené „jinam“, nazpět, dovnitř, do budoucna. A jsou v tomto smyslu vážné. Obrysy podstatného se v nich ustavují postupně, v procesu záznamu, respektive vnímání – divák je totiž součástí aktu kresby stejně jako tah tužky po papíře. V tomto zůstává Nikola Nikolou. Vynořují se z mlhy, stávají se pevnými a hmatnými. Pouze pomalu a náznakově se formující kolektivní nevědomí tak pevně zakládá individuální přesvědčení, faktum nového řádu. Nakonec, není to sen o míru, co se nám dnes zdá, co se zde zjevuje, není to bezrozměrný stav potenciálního ráje ani dno očistce, ale rozhodný prvek, zvrat, děj, napětí, akce, která se kondenzuje, tak nějak naruby, v hranách mýtických strojů, záblesků očí a vykloubených beder, v lomech, osách a bodech denního světla, hrozících nás zavalit. Nikolova schopnost říct věci tak, jak jsou, vyplývá z dovednosti je tak uchopit. Výsledek je tím přesvědčivější, že prostě je – bez možnosti či potřeby o něm pochybovat. Válka. V. Nás. Je. Od počátku.

Nikola Čulík (1983, Praha)

Kreslíř, ilustrátor, autor instalací a efemérních konceptů, kurátor. Provozovatel dočasné bytové galerie Blahobyt (2011-2012). Student Jaroslava Valečky a Jiřího Jandy. Student Fakulty architektury Českého vysokého učení technického (2005). Absolvent ateliérů kresby Jitky Svobodové, konceptuální tvorby Miloše Šejna a experimentální grafiky Vladimíra Kokolii na Akademii výtvarných umění v Praze (2011). Nositel ocenění Art Prague Young Award (2014). Volné tvorbě se věnuje od počátku milénia, vystavuje sám i ve skupině. Je vypravěčem, čtenářem Bible, Kytice, J. R. R. Tolkiena, Martina McDonagha a dalších. Také píše, spojení obrazu a slova pro něj má zvláštní význam. Jeho tvorba je latentně společensky angažovaná, je soustavně vedeným dialogem se sebou samým, samým, samým. Odehrává se téměř výhradně na ploše papíru a ve spektru šedi. Principy kresby přenáší do prostoru, principy prostoru aplikuje v kresbě. Experiment chápe v pravém slova smyslu – jako zkoušku, test povahy věci. Depresi vyvažuje kompresí, výdech nádechem. Kresbu vnímá jako celistvý odraz světa v malém, soustředěně odhaluje jeho architekturu. Volný cyklus nazvaný Sen o válce zahrnuje práce z let 2019 až 2022. Je mimo jiné připomínkou toho, jak pevně je umění ukotveno v kolektivním nevědomí – a jak intenzivně dokáže předjímat časné děje.

Výstava je součástí programu „domov a světů“ Muzea umění Olomouc – Středoevropského fóra pro rok 2022. Vznikla ve spolupráci s Galerií Caesar.