Pro zadané slovo nebyly nalezeny žádné výsledky

Zpět

Nominace na 26. Cenu Vladimíra Boudníka

Komise Ceny Vladimíra Boudníka 2020 ve složení: MgA. Jana Hubatková, Mgr. et Mgr. Petr Ingerle, Mgr. Markéta Kroupová, PhDr. Hana Larvová, doc. Ondřej Michálek, PhDr. Ivan Neumann a doc. Lenka Vilhelmová

se rozhodla nominovat na 26. Cenu Vl. Boudníka:

Šimona Brejchu, Oldřicha Hameru, Danu Chatrnou, Miloslava Polcara, Miloše Šejna, Martina Velíška a Jana Vičara.

Laureát bude vyhlášen 20. dubna 2021 v 18. hodin. Sledujte nás prosím online.

Cena Vladimíra Boudníka je prestižní ocenění umělcova celoživotního přínosu grafice. Jejím cílem je společenské ocenění výtvarníků za tvůrčí přínos české grafice, za přesvědčivý
a výrazný soubor grafických děl objevného výrazu či formy bez časového a generačního omezení. Vedle významných a vývojem umění ověřených jmen chce poukázat na jedinečné
a v tom smyslu i perspektivní tvůrčí výkony umělců mladší generace.