Pro zadané slovo nebyly nalezeny žádné výsledky

Zpět

Peter Kollár – Grafický kabinet XI

Peter Kollár – Grafický kabinet XI

15.03. – 05.07.24

Matrice předurčuje obraz, její tisk dává volnost tvůrčímu procesu. To je princip, na kterém staví Peter Kollár své umělecké realizace. Samotná tvorba matrice je v jeho případě činností klidnou a kontemplativní. A právě tuto esenci v sobě obsahují vystavené grafiky. Hmota objímá vyobrazené postavy, ať už je v jakéhokoliv podobě. V pozemských přírodních podmínkách existují pouze tři skupenství hmoty – plynné, kapalné a pevné. Není zde nezbytně nutné znát její samotnou konzistenci, ale onu skutečnost, že postavy jsou do hmoty zapuštěny. Téměř splývají s okolím. Nevzpírají se. Opanuje je ticho ponoru. Je pouze otázkou, zda je jejich mysl okolím zcela pohlcena, nebo naopak jsou ničím nerušeni zahloubáni sami do sebe.

Tvorbu Petera Kollára charakterizuje práce v cyklech, variování a prolínání prostředí a motivů. Přestože každá matrice v sobě nese vizuální jinakost, navazují na sebe, tvoří vzájemnou síť. Jejich otisky následují nejen tradiční polohu černobílého tisku, ale jsou také v určitém provedení výsledkem experimentů. Autor tiskne velké formáty v různých barvách a vedle běžného papíru pro tisk využívá i jemného, několika gramového japanu. Grafiky vrství tak, aby vystupovaly do prostoru, přičemž z nich mnohdy vytváří objekty. Všemi těmito způsoby grafik umocňuje komunikaci s divákem, jehož pozornost přitahuje samotná hloubka vyobrazeného a různé působení barevných variant. Právě těmito jinakostmi, které aktivně hledá v mantinelech grafického umění, se Peter Kollár vydává do vod nepřeberné vizuality volné grafiky a přitakává životaschopnosti tohoto umu ve světě výtvarného umění.