Pro zadané slovo nebyly nalezeny žádné výsledky

Zpět

PŘESAHY GRAFIKY / SCREENING

29.6. 2019 - 22.9. 2019

GASK, Kutná Hora
29. 6. – 22. 9. 2019

Výstava „Screening“ představuje výběr děl z posledních několika ročníků Mezinárodního serigrafického sympozia Ostrava (ISSO), které vzniklo v roce 2014 na půdě Fakulty umění Ostravské univerzity.

Vystavený soubor je kurátorským výběrem, jenž vycházel z prostorových možností GASK, z důrazu na mimořádné a invenční přístupy k technice serigrafie, a konečně i z respektu k mezinárodnímu rozměru sympózia. V prostorách kutnohorských „Přesahů grafiky“ je zastoupeno okolo padesáti grafických děl reprezentujících současnou tvář serigrafie. Společným jmenovatelem tohoto souboru otisků je vedle serigrafie především fenomén barvy; nikoliv ve smyslu jejích opticko-fyzikálních vlastností, ale barvy jako výsledku průchodu její hmoty přes šablonu síta (jeden z možných názvů pro serigrafii je sítotisk).

Výstava v Galerii Středočeského kraje je zatím nejrozsáhlejší a nejreprezentativnější výstavou serigrafie v českých zemích za poslední tři dekády a je součástí širšího diskurzu o jejím smyslu, ale i obecněji o místě grafiky v současném výtvarném provozu.

Kurátoři: Zbyněk Janáček, Róbert Makar, Richard Drury