Pro zadané slovo nebyly nalezeny žádné výsledky

Zpět

Přihlášky do Ceny Jindřicha Chalupeckého 2020 – nabídka

Cena Jindřicha Chalupeckého, nesoucí jméno předního českého teoretika a kritika výtvarného umění a literatury, esejisty a filozofa, byla založena v roce 1990 z iniciativy Václava Havla, Jiřího Koláře a Theodora Pištěka. Je určena vizuálním umělcům do 35 let, žijícím nebo působícím na území České republiky. Cenou se zároveň vyslovuje uznání celoživotnímu dílu Jindřicha Chalupeckého (1910–1990) a jeho aktivitě, skrze niž u nás po roce 1969 podněcoval neoficiální, avantgardní výtvarný život a zasazoval se o to, aby si české nekonformní výtvarné umění udržovalo svébytnost a nepřerušovanou kontinuitu s tradicí moderního umění a evropskou výtvarnou kulturou.

Přihlašování je otevřené až do 31. října 2019.

Prosíme, z technických důvodů pro vytvoření nového portfolia napište nejprve email s vaším jménem na info@sjch.cz a my vám obratem pošleme pozvání k registraci do systému works.io. Děkujeme!
Místo konání výstavy Cena Jindřicha Chalupeckého / Finále 2020
The exhibition Jindřich Chalupecký Award / Final 2020 will take place:
Veletržní palác, Národní Galerie Praha / Trade Fair Palace, National Gallery Prague

Porota v mezinárodním složení / International Jury:

Zdenka Badovinac (SI)
Vjera Borozan (CZ)
Lenka Klodová (CZ)
Laurel Ptak (US)
Vasif Kortun (TR)

Ocenění pro laureáta 31. ročníku:

stipendijní pobyt v New Yorku ve spolupráci s Trust for Mutual Understanding a Residency Unlimited
částku 200.000,- Kč na realizaci nového uměleckého díla, výstavy, publikace či jiného autorského projektu

podporu SJCH při zajištění dalších výstav, projektů a prezentací v ČR a zahraničí

Ocenění pro finalisty:

Divácká Cena Českých center – rezidenční pobyt v rámci mezinárodní sítě Českých center
///

Jindřich Chalupecký Award Winner 2020 obtains:

Six weeks study visit in New York – in cooperation with the Trust for Mutual Understanding and Residency Unlimited.
The amount of 200,000 CZK for a new artwork, an exhibition, publication or another project.
Support of SJCH in arranging further exhibitions, projects and presentations both in the Czech Republic and abroad.
Other special awards for finalists:

Czech Centrers Award – residency within the Czech Centres international network.
Kontakty / Contacts:

Společnost Jindřicha Chalupeckého / Jindrich Chalupecky Society
Dukelských hrdinů 500/25a, Praha 7, 170 00

Karina Kottová / ředitelka / director
email: karinakottova@sjch.cz
tel: +420 732 464 434

Barbora Ciprová / produkční / production manager
email: barboraciprova@sjch.cz
tel: +420 721 931 030