Pro zadané slovo nebyly nalezeny žádné výsledky

Zpět

Rezidence – nabídka

1) Brno Artists in Residence – Open Call pro absolvent/ky

Rezidence Dům umění města Brna (DU) ve spolupráci s Fakultou výtvarných umění VUT (FaVU) vypisují otevřenou výzvu na rezidenční pobyt v rezidenčním centru Brno Artists in Residence v Domě pánů z Kunštátu (Dominikánská 2, Brno).

Open Call je otevřen pro všechny absolvent(k)y magisterského a doktorského studia na FaVU. Délka trvání rezidenčního pobytu jsou dva měsíce: 15. 9.–15. 11. 2019.

Brno Artists in Residence nabízí:

stipendium ve výši 20 000 Kč (brutto) + příspěvek na materiál dle individuální potřeby až do výše 8 000 Kč;
ateliér v rezidenčním prostoru Domu pánů z Kunštátu;
ubytování v Domě pánů z Kunštátu;
rezidenční pobyt společně s umělci z Maďarska a z Polska;
teoretickou podporu;
výstavu v galerii G99 (Dům pánů z Kunštátu) v produkci DU v termínu únor–březen 2020;
technické zázemí DU a FaVU.
Podmínky rezidenčního pobytu:

75 % času stráveného v Brně;
účast na programu v organizaci Brno Artists in Residence;
závěrečná zpráva.

Přihlášky:

Termín pro podání přihlášky je do 24. 6. 2019.

Přihlášky zasílejte elektronicky na simkova@ffa.vutbr.cz.

Do hlavičky e-mailu uveďte „Open Call – Rezidence pro absolventy FaVU“.

Více

2) Nadace Calouste Gulbenkian ve spolupráci s portugalskou School of Arts vypisuje výzvu pro účast na tříměsíčním rezidenčním pobytu od srpna do prosince 2019. Výzva je určená zahraničním umělcům a kurátorům.

School of Arts se nachází v Portu a nabízí bakalářské a magisterské studium filmu, hudby, zvuku, fotografie, nových médií, kulturního dědictví a archivace. Uchazeč či uchazečka o rezidenci by měli v rámci pobytu pracovat na výzkumu, jenž se týká jednoho ze zmíněných odvětví. Cílem rezidence je vybranému uchazeči poskytnout prostor a zázemí pro výzkum, experimenty a tvorbu. Výstup rezidence bude veřejně prezentován prostřednictvím formátu, který odpovídá povaze výzkumu. Rezidence je plně financovaná nadací Gulbenkian a participantům nabízí ubytovaní, stravování, úhradu cestovních nákladů, měsíční příspěvek ve výši 450 eur a příspěvek na materiály 500 eur.

Uzávěrka pro odeslání přihlášek je 31. května 2019.

Bližší informace

3) Studio das Weisse Haus (Vídeň) – rezidence pro umělce/kyně
Rezidence Rezidenční program Studio das Weisse Haus ve Vídni přijímá přihlášky do dvouměsíčního rezidenčního pobytu pro umělce a umělkyně, jejichž výzkumný projekt vyžaduje pobyt ve Vídni.

Rezidenční program se uskuteční od září do října 2019 a mohou se ho zúčastnit umělci či umělkyně pracující na dlouhodobém výzkumném projektu, pro který je nezbytný pobyt ve Vídni. Rezidence vybranému účastníkovi zajistí ubytování, studio, produkční podporu, úhradu cestovních nákladů do výše 200 eur, měsíční příspěvek ve výši 500 eur, doprovodný program a vstup na festival Ars Electronica. Od rezidenta se očekává prezentace výzkumného projektu 9. října 2019.

Přihlášky je nutné odeslat do 19. června 2019.

Podrobnosti o podmínkách a přihlášce lze nalézt zde

4) Rezidenční program Silence Awareness Existence nabízí měsíční rezidenční pobyt během zimy 2019/2020 na finském venkově.

Program je určený umělcům/kyním, designerům/kám a dalším pracovníkům/cím z oblasti kultury se zájmem o rezidenční pobyt, který jim poskytne ničím nerušené pracovní prostředí. Rezidence vybraným participantům zajistí ubytování, částečné stravování, každodenní meditační seance, plně vybavené technické zázemí, produkční podporu a možnost využití sdíleného automobilu. Měsíční pobyt je možné absolvovat od prosince 2019 do března 2020. Poplatek za rezidenci činí 1 950 eur, vybraným účastníkům může být poskytnuta finanční podpora ve výši 40 % z celkové částky.

Přihlášky je nutné odeslat do 27. června 2019.

Podrobnosti o rezidenci lze nalézt zde