Pro zadané slovo nebyly nalezeny žádné výsledky

Zpět

SILKSCREEN BLUES – současná česká serigrafie

SILKSCREEN BLUES

Současná česká serigrafie ze sbírek Mezinárodního serigrafického sympozia Ostrava 2014–2022

Kurátorský tým: Róbert Makar, Patrik Ševčík, Andrea Uváčiková, čestný kurátor Eduard Ovčáček

12. 10. – 6. 11. 2022 / Galerie Hollar / Smetanovo nábř.6, 110 00 Praha 1

Fanis Anacidis, Pavel Albert, Daniel Balabán, Zuzana Bartošová, Šimon Brejcha, Josef Daněk, Jan Drozd, František Filipi, Veronika Gabrielová, Pavel Hayek, Eduard Halberštát, Zbyněk Janáček, Lubomír Jarcovják, Bedřich Kocman, Pavel Korbička, Gregor Eldarb / František Kowolowski, Iva Krupicová, Laura Limbourg, Mira Macík, Jiří Matějů, Jan Měřička, Miloš Michálek, Ondřej Michálek, Jakub Novák, Gabriela Nováková, Libor Novotný, Berenika Ovčáčková, Eduard Ovčáček, Václav Rodek, Ivo Sedláček, Marek Sibinský, Petr Stanický, Ivo Sumec, Jakub Špaňhel, Vladimír Škoda, Marek Ther, Martin Zet

HOSTÉ* : Zdeněk Kučera (SWO 1997), Martin Adamec (SWO 1998), Petr Pastrňák (SWO 2001)

SPECIÁLNÍ HOST: Aleš Svoboda

* Hosté, účastníci Serigrafie workshop Ostrava (SWO), pořádaných v letech 1997 – 2001 Katedrou výtvarné tvorby Ostravské univerzity (Eduard Ovčáček, Zbyněk Janáček)

ISSO: KONtexty o sympóziu

Medzinárodné serigrafické sympózium Ostrava / International Symposium of Serigraphy Ostrava (ISSO) je sympózium, ktorého technické a technologické rozpätie je definované grafickou technikou sieťotlače a jej variácií. Sympózium sa koná na Katedre grafiky a kresby Fakulty umění Ostravské univerzity a jeho počiatky sa datujú do roku 2013. S podobnou aktivitou však organizátori začali už koncom 90. rokov (1997–2001) pod názvom SWO (Serigraphy Workshop Ostrava). Po takmer desaťročnej aktivite sa sympózium s novou koncepciou, názvom, skúsenosťami a vybudovaním kvalitného technologického pracoviska vyprofilovalo na úspešný medzinárodný seri-GRAFICKÝ projekt.

Organizátormi a „hlavami“ celého projektu sú prof. Zbyněk Janáček, emeritný profesor Eduard Ovčáček a doc. Marek Sibinský z Fakulty umění Ostravské univerzity. ISSO má bohatú históriu a podobne ako všetky aktívne projekty je v permanentnom vývoji… je tvárny. Sympózium ISSO je o štandardných, ale aj o alternatívnych postupoch v sieťotlači. Nie je o vopred zadaných témach, ani stanovených obsahoch, nie je o konkrétnych termínoch. Je o ucelených a utriedených poznatkoch autorov (s odbornými znalosťami a skúsenosťami) pretavených do tvorivých postupov. Svojou dlhodobou aktivitou si vybudovalo tradíciu a charakter permanentne otvorenej dielne, ktorá je viazaná na život katedry a akademické prostredie.

Medzinárodný projekt ISSO je otvorená platforma stretávania názorov, diskusií a postojov o grafike a grafických princípoch sieťoTLAČE – seriGRAFIE. ISSO je kontinuálny tok myšlienok a osobných vkladov. Je to sympózium, kde sa neustále redefinujú náhľady na aktuálne polohy grafickej tvorby vybraných účastníkov. Do projektu ISSO prichádzajú jednotlivé osobnosti výtvarného/umeleckého sveta Európy. Sú to osobnosti so svojim individuálnym programom a autentickými skúsenosťami v grafickom médiu. To prináša do projektu neustále prehodnocovanie a obohacovanie diskurzu celej kolekcie sieťotlačových grafických listov ISSO.

Silným obohatením projektu sú „Noví prizvaní“ a permanentne sa „vracajúci“ tvorcovia, ktorí prinášajú nové postoje, ktorí dopovedajú príbeh sieťotlače – príbeh projektu. Tak sa vytvára „dramaturgia kolekcie ISSO“.

Sympoziálny charakter predurčuje výstupy, ktoré sú často na báze experimentu.

Okrem rôznych technických princípov je ISSO originálny najmä rozmanitosťou spracovaných tém. Pridanou hodnotou je kultúrna výmena, ako aj roviny lokálnej špecifickosti, rôznorodosti a kultúrnej rozmanitosti. V otvorenom grafickom projekte je priestor na vytváranie pedagogickej diskusie o vyučovaní grafických princípov a grafických techno–lógii. Logika techniky a technika logických postupov posilňuje technoLogické zázemie pedagogického procesu.

O úspešnosti projektu hovorí bohatá kolekcia grafík vytvorená účastníkmi z rôznych krajín (Čiech, Poľska, Slovenska…) K tomu treba, okrem kvalitného technologického pracoviska, spomenúť aj zručnosť dielenského majstra Luboša Dvořáka, dlhoročného technologického garanta kvality sieťotlačových diel.

(Róbert Makar, Patrik Ševčík)